BEAM ÖSTBERG NYHETSAVIS

BEAM ÖSTBERG
NYHETSAVIS
Nr.: 1, mars 2010
INNEHOLD:
Lederen
Flere forhandlere med ny Beam ustilling!
Stort utvalg av kvalitetsvifter
Visma Bygget på Bjørvika
installerer Beam sentralstøvsuger
Litt om årets Comfort Kick Off
NSB Skolen i Drammen
installerer sentralstøvsuger!
Postens nye terminal med
Norges største sentralstøvsugerannlegg
Walder Gruppen i Bergen valgte HERU varmegjenvinnere i
nytt boligprosjekt!
Sundvolden Hotel utvider og installerer sentralstøvsuger
Nye prosjekter
Løsninger mot radon gassen
Beam Östberg vårkampanje
Sentralstøvsugere for
næringsbygg
Livskvalitet
Östberg Norge AS, Baker Østbysvei 17, 1351 Rud
Tlf.: 67 17 77 00 - Fax: 67 17 77 10
mail: [email protected]
www.beam.no
BEAM ÖSTBERG NYHETSAVIS
Leder
Ønsker med dette alle våre lesere vel
overstått nyttår. Vi har nettopp mottatt
melding fra Prognosesenteret om at det ble
igangsatt ca 19.500 nye boenheter i 2009.
La oss tro bunnen er nådd i boligbyggingen
og at det vil flate ut og begynne å utvikle
seg positivt igjen i 2010 og fremover. Beam
Östberg har hatt et betydelig mer aktivt
andre halvår 2009, kontra første halvdel og
starten på 2010 viser bedring fra starten
på 2009, dersom vi er representativ for
markedet så begynner ”noe” å skje.
Plan & Byggingsloven fra 1. august 2009
er kommet godt i gang. For ventilasjonsbransjen betyr det mye, det vil si det må
monteres balansert ventilasjon i alle nye
boliger. Kravene er temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg på minimum 70 % og SFP faktor
på maksimum 2,5 kw/m3 i bolig. Dette gir
oss muligheter, samtidig krever det at vi er
profesjonelle når vi informerer husbyggeren
om hvilke fordeler beboeren får – bedre
inne klima og høyere livskvalitet.
Beam Östberg skal delta på VVS forenings landsmøte i Trondheim i slutten av
mai – der vil vi fokusere på vårt roterende
varmegjennvinningsanlegg Östberg Heru,
dette produktet har høy gjennvinningsgrad, lav SPF og trådløs styring med ukesur
som standard. I tillegg vil vi vise våres Beam
sentralstøvsugere.
løsninger mot
Radon Gassen!
Radonkonsentrasjonen i et eksisterende bygg vil kunne reduseres vesentlig ved gjennomføring av radonreduserende tiltak.
Strålevernet anbefaler radonforebyggende tiltak ved nybygging
for å sikre et så lavt radonnivå som mulig.
En landsomfattende undersøkelse
utført av Statens Strålevern viser at
1 av 10 nye boliger har for høy
konsentrasjon av radon i inneluften.
Verdens Helseorganisasjon (WHO)
fastslår at radongassen er den nest
største årsaken til lungekreft, kun
overgått av røyking. Man mener at
radon er en medvirkende årsak til
ca. 300 lungekreft dødsfall i året.
Radon er en usynlig og luktfri gass
som forekommer i byggegrunnen.
Viktige faktorer som påvirker
radonkonsentrasjonene i inneluft
er byggets konstruksjon og tetthet
mot byggegrunnen, ventilasjon,
geologiske forhold, og klima. Oppvarming av bygninger i vinterhalvåret
fører til at varm luft stiger opp
og at et undertrykk dannes i de
laveste etasjene. I en bygning som
ikke er tett mot grunnen, og der det
er trykkforskjell mellom jordlufta i
byggegrunnen og inneluften, vil den
radonholdige jordlufta kunne
strømme inn og gi forhøyede konsentrasjoner i inneluften.
Östberg Norge AS leverer løsninger
for alle former av radonproblemer.
Ønsker du ytterligere informasjon er
du velkommen til å kontakte oss på
tlf.: 67 17 77 00.
Beam Östberg retter som alltid stort fokus
på Beam sentralstøvsuger for bolig og
næringsbygg (ingen bygg for ”små” eller
for ”store”). Dette produktet er av høy
kvalitet, god sugeeffekt og ”lavt” energiforbruk. Nærings sentralstøvsuger er et
produkt som stadig blir mer og mer brukt.
Vi har mange prosjekter under bearbeidelse, nevner bl.a. barnehager, industribygg
og hoteller. Det profesjonelle markedet
har oppdaget fordelen med bruk av denne
type produkt for å bedre renholdet og
inneklimaet.
Östberg vifter og radon løsninger er nå lagt
til vårt lager. Vi ligger på lager med et gitt
sortiment, øvrig sortiment bestilles løpende
fra fabrikken med relativt rask levering.
Alle våre eksisterende og nye potensielle
kunder er velkommen til å ta kontakt med
oss når som helst for alle typer spørsmål.
Les om oss på vår hjemmeside: www.
beamostberg.no
Ser frem til å høre fra dere!
Statens strålevern sin anbefaling for radon:
Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte
grenseverdier:
Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være
aktuelt under tiltaksgrensen
Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3
Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger.
Radonmålinger bør utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med
sporfilmmetoden. Radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger bør
være årsaksspesifikke, rettet mot identifiserte radonkilder og søke å oppnå
så lave radonnivåer som mulig.
Livskvalitet
2
BEAM ÖSTBERG NYHETSAVIS
Flere forhandlere med
ny beam utstilling!
Flere av våre forhandlere har i løpet av vinteren fornyet sin utstilling av både Beam sentralstøvsugere og andre produkter. Noen i sammenheng med nyåpning av sine butikker, nedefor ser du to av dem.
Jørstad på Lillehammer
Jørstad på Lillehammer åpnet sitt nye
kundesenter 4. februar. De flyttet noen
meter på seg og inn i nye flotte lokaler.
Dette feiret de med stor åpningsfest.
Samtidig lanserte de en helt nytt
kundeservicekonsept; Egen kontaktperson som følger kunden gjennom
hele byggeprosessen fra ide til ferdig
gjennomføring.
Jørstad på Lillehammer med ny flott butikk,
og ny Beam sentralstøvsuger utstilling!
Vi gratulerer Jørstad med nytt
kundesenter!
Comfort i Drammen
Comfort Strømsø Jensen Varme og
Sanitær har åpnet en større og bedre
baderomsbutikk i Drammen. Beam
sentralstøvsuger har fått en flott
utstilling i forretningen.
Vi gratulerer Comfort Strømsø
Jensen Varme og Sanitær med
re åpning av ny butikk.
Comfort butikken i Drammen med
re åpning av butikk, og ny
Beam sentralstøvsuger utstilling!
Livskvalitet
3
BEAM ÖSTBERG NYHETSAVIS
stort utvalg av
kvalitets vifter!
Östberg Norge AS leverer de kjente kvalitets viftene til AB C.A. Östberg i Sverige. Det betyr et meget bredt
utvalg av kvalitetsvifter til gunstige priser!
Å bo i en velisolert bolig er bra dersom
også ventilasjonen er bra. Frisk luft
er en forutsetning for at vi skal være
friske og kunne prestere bra.
Allergi har blitt et gigantisk folkehelseproblem. Pollen, støv, bakterier, gasser
fra byggematerialer, radon og mugg er
ofte i den inneluften vi puster inn. Dårlig ventilasjon kan gi dårligere helse.
Svenske studier viser direkte sammenheng mellom luftkvalitet og vår evne
til å konsentrere oss. Luftkvaliteten
påvirker direkte hvordan vi har det.
Vårt morsselskap AB C.A. Östberg
i Sverige jobber konstant for at alle
skal få et bedre inneluft. Det gjør de
gjennom deres produkter som transporterer dårlig inneluft ut og tilfører ny
frisk luft.
Kvalitet
Alle AB C.A. Östberg sine vifter er
CE-merket. Dette betyr at samtlige
Livskvalitet
vifter har gjennomgått risikoanalyse
og EMC-tester, og har derved CBsertifikat. Før viftene forlater fabrikken gjennomføres en sluttkontroll av
samtlige vifter, er de godkjent får de
et kvalitetsmerke. Östberg sine vifter
har derfor høy kvalitet. Samtlige av
Östberg sine vifter har ytterrotormotor som er veldig hensiktsmessig. De
er vedlikeholdsfrie og kan monteres i
valgfri rettning. De har radialviftehjul
med høyt trykk og klarer lange kanalstrekk med forholdsvis lavt lydnivå.
Innovativt
De sirkulære og rektangulære kanalviftene med radialviftehjul, ytterrotormotor og rett gjennomstrømning ble
oppfunnet av Hans Östberg. CK, RK
og LPK er velkjente produkter over
hele verden. Hans Östberg står også
for mange andre innovative produkter,
som f.eks. varmegjenvinner aggregatet
HERU.
4
AB C.A. Östberg fortsetter arbeidet
med å kontinuerlig videreutvikle og
skape nye produkter, slik at vi hele tiden holder markedets høyeste kvalitet.
Gå inn på AB C.A. Östberg sin hjemmeside; www.ostberg.com for beregninger og diagrammer.
Ønsker du mer informasjon er velkommen til å ringe oss på tlf.: 67 17 77
00, spør gjerne etter Per Hegdahl som
er spesialist på området.
FRISK luft er en forutsetning
for at vi skal være FRISKE!
BEAM ÖSTBERG NYHETSAVIS
Beam Östberg Vårkampanje
med mange gode tilbud!
Årets vårkampanje er i gang med meget gunstige priser og mange produkter. Kampanjen
varer i hele mars måned! Kontakt din nærmeste Beam forhandler for et godt kjøp!
Kampanjepriser:
Komplette sentralstøvsugerpakker:
Inkl. slangesett, rørpakke og monteringssett. Tillegg for av/på bryter på håndtaket: kr. 500,-
Beam 335
Før kr. 8.295,-
Beam 385
Før kr. 10.333,-
Beam 385 LCD
Beam 395
Før kr. 12.810,-
Før kr. 11.237,-
Nå kr.
Nå kr.
Nå kr.
Nå kr.
6.200,7.700,9.600,8.400,-
Nå kr.
Nå kr.
Nå kr.
Nå kr.
4.500,-
5.500,7.400,6.200,-
Sentralstøvsuger enheten:
For deg som kun ønsker å bytte sugeenhet.
Beam 335 sugeenhet
Før kr. 6.076,-
Beam 385 sugeenhet
Før kr. 7.417,-
Beam 385 LCD sugeenhet
Før kr. 9.894,-
Beam 395 sugeenhet
Før kr. 8.321,-
Beam CS 750, sugeenhet med 9 m
slangepakke med av/på bryter
Ny liten kompakt sentralstøvsuger, som ikke trenger utblåsning og
kan plasseres der du ønsker. Passer ypperlig til leiligheter, hytter og
mindre boenheter. Før kr. 8.669,-
Nå kr. 3.290,
Prisene er inkl. mva. Frakt tilkommer.
Livskvalitet
5
BEAM ÖSTBERG NYHETSAVIS
SENTRALSTØVSUGERE FOR
NÆRINGSBYGG
Vi fører et stort utvalg av sentralstøvsugere til næringsbygg, industri, skoler, barnehager,
hoteller, båter osv. Vi har løsninger for et hvert behov.
Östberg Norge AS er Norges ledende
leverandør av sentralstøvsugeranlegg
for kontor og industri. Östberg systemer er kostnadsvennlige produkter
med svært høy kvalitet. Vi har lagt vekt
på å utvikle systemer som enkelt kan
installeres både i nye og gamle bygg.
God inneluft og godt renhold på arbeidsplassen får stadig mer oppmerksomhet. Trivsel og helse avhenger av
dette, liksom prestasjonsevnen vår.
ORK MER MED FRISK LUFT
En vanlig støvsuger blåser mikrostøvet
ut i rommet igjen. En sentralstøvsuger
fjerner støvet fra byggningen, og gjør
at vi kan puste inn frisk luft. Sentralstøvsugere anbefales derfor av allergispesialister. En Östberg sentralstøvsuger
Livskvalitet
gir bedre inneklima og dermed lavere
sykefravær. Samtidig får du enklere
og mer effektiv renholds om fører til
lavere renholdskostnader.
lene og sørge for at du og din bedrift
får akkurat det anlegget dere trenger.
SIKKER KVALITET
Prestisjefylte leveranser som TelenorVÅR EKSPERTISE - DIN TRYGGHET
bygget på Fornebu, Postens nye termiMed mange års erfaring og et stort
nal på Lørenskog, BI-bygget i Nydalen
antall prosjekter som ballast, er Östog det nye Operahuset på Bjørvika
berg Norge
er bare
vant til å
noen blant
finne gode
våre flere
Sentralstøvsuger gir BEDRE inneklima, økt
løsninger
hundre
TRIVSEL og mer kostnadseffektivt renhold! leveranser
på ethvert
problem
til næeller ønske.
ringsbygg,
Hvert proindustri,
sjekt har sine spesielle løsninger som
skoler, hoteller osv. Velger du sentralvi må ta hensyn til når et sentralsøvsustøvsuger fra en stor og kjent leverangeranlegg prosjekteres. Vår ekspertise
dør, velger du sikkerhet og kvalitet. I
gjør at vi kan stille de rette spørsmåtillegg er du sikret god service og solid
oppfølging i fremtiden. Vi tilbyr også
serviceavtaler, dersom det er ønskelig.
6
BEAM ÖSTBERG NYHETSAVIS
Visma bygget på bjørvika med
beam sentralstøvsuger!
Visma bygget på Bjørvika i Oslo har valgt å installere sentralstøvsuger fra Beam Östberg.
Dette for å få et enklere og mer effektivt renhold.
Vedal Prosjekt oppfører nå et nytt
kontorbygg på Bjørvika i Oslo. Bygget
heter Visma Bygget og oppføres for
Oslo S Utvikling (OSU).
NORGES STØRSTE BYUTVIKLINGSPROSJEKT I MODERNE TID
OSU disponerer ca. 350 000 kvm av de
totalt 900 000 kvm som skal bygges
ut i Bjørvika, og har derfor ansvaret
for en tredel av Norges største utbyggingsprosjekt i nyere tid.
Visma Bygget blir på ca. 24.000m2.
Östberg Norge AS leverer og monterer
sentralstøvsuger til Visma Bygget.
Comfort kick off på
gardermoen!
16. og 17. februar gikk årets Comfort Kick Off av stabelen på Clarion Hotel Oslo Airport på
Gardermoen. Östberg deltok som vanlig med egen utstilling!
Comfort Kick Off’en eller messen
foregikk over to dager. Östberg hadde
egen stand med sine produkter. Vår
produktansvalige Jo Inge Karlsen holdt
innlegg om Beam sentralstøvsugere
for alle Comfort medlemmer som var
innom.
Östberg hadde også i år en konkurranse, der man denne gangen kunne
vinne en CS 750 sentralstøvsuger med
9 meter slangepakke med av/på bryter.
Comfort Kick Off,ene er en flott anledning til å kunne møte alle Comfort
medlemmene. Da kan vi som leverandører få vist frem våre produkter og
nyheter. Vi kan også få tilbakemeldinger fra medlemmsbedriftene, både ris
og ros.
Over:
Vår stand under Comfort Kick Off’en 2010.
Til venstre:
Vår produktansvarlige Jo Inge Karlsen
Livskvalitet
6
BEAM ÖSTBERG NYHETSAVIS
Den nye nsb skolen installerer
sentralstøvsuger!
Den nye NSB Skolen på Sundland er under bygging. Her installeres den sentralstøvsuger
fra Östberg Norge AS.
Nye tog og storsatsing på jernbane
betyr behov for flere togførere og
konduktører. Derfor bygges det nå
en ny og kraftig utvidet NSB-skole på
Sundland i Drammen.
Det nye skolesenteret skal etter planen
allerede stå ferdig i august. Målet er å
utvikle et bygg med lavt energiforbruk,
med godt innemiljø basert på universell utforming.
NSB-skolen har ansvaret for opplæring
av alle konduktører og lokomotivførere
i NSB. Mye av opplæringen foregår
ved hjelp av praktisk trening. Til dette
brukes togsimulator, fullskala togmodell og eget utendørs treningsområde
for trening av nødprosedyrer.
Östberg Norge er valgt som leverandør av sentralstøvsuger anlegg til NSB
Skolen.
Postens nye terminal med norges
største sentralstøvsuger!
Posten’s nye terminal for
Østlandet som ligger på Lørenskog er nå ferdig.
Östberg Norge er også ferdige med installeringen av
Norges største sentralstøvsugerannlegg. Annlegget er
nå inne i en utprøvningsfase
før den offisielt overleveres
Posten Norge. Overleveringen blir 1. mars 2010.
Postens nye terminalbygg på Østlandet
er nå ferdig. Terminalen er hovedsorteringsanlegget i Postens terminalstruktur og i første omgang arbeidsplass for
inntil 3 000 medarbeidere.
Livskvalitet
Östberg Norge er nå ferdig med monteringen av sentralstøvsugerannlegget,
som er Norges hittil største.
Prøvekjøringen skal være ferdig avsluttet 1. mars i år, og da vil anlegget
offisielt bli overlevert Posten Norge.
Vi er nå inne i siste fase på 3 måneder
av prøvekjøringen av sentralstøvsugerannlegget.
Östberg Norge AS takker for oppdraget som ble gitt oss av Oras AS, NVS
AS og GK AS.
6
BEAM ÖSTBERG NYHETSAVIS
walde gruppen valgte HERU
varmegjenvinnere i hordviktunet!
Walde Gruppen valgte å installere HERU Varmegjenvinnere samt sentralstøvsugere fra Östberg Norge i boligene som oppføres i Hordviktunet utenfor Bergen.
Walde Gruppen er i gang med oppføring av 16 leiligheter i Hordviktunet i
Åsane utenfor Bergen. Boligprosjektet
vil totalt bestå av 40 leiligheter fordelt
på 6 bygg. Prosjektet består av småhusbebyggelse i 2 etg og loft.
Leilighetene varierer fra 62 m² til 99
m². Leilighetene i 2 etg får store takterrasser med mye sol og utsikt utover
fjord og fjell.
Svein Skudal
Det installeres HERU 62T og HERU 90T
varmegjenvinnere i boligene. I tillegg
installeres det også Beam sentralstøvsugere.
Sundvolden Hotel utvider!
Sundvolden Hotel i Hole kommune utvider og installerer samtidig sentralstøvsuger for
enklere og bedre renhold.
Sundvolden Hotel utvider, prosjektet
betår av tre delbygg, og omfatter
87 miljøvennlige gjesterom, garasje,
møte- og konferanselokaler. I tillegg
en kulvert mellom den nye delen av
hotellet og den gamle.
Bygging vil pågå frem til juli 2010, og
NCC Construction står for arbeidet.
Östberg Norge AS er valgt til å leverer og monterer sentralstøvsuger til
bygget, for enklere og bedre renhold.
Nye prosjekter!
Våre oppdragsgivere:
GK Norge AS
GK Norge AS
Oras AS
Walde Gruppen AS
Walde Gruppen AS
Livskvalitet
Prosjekt:
Visma Bygget, Bjørvika
Sundvollen Hotell
NSB Skolen
Hordviktunet, Bergen
Bispohavn, Bergen
7
Utstyr:
HV040, SSN
FO7500, SSN
DS4000, SSN
HERU 62T og 90T og SSB
HERU 90T