Digital Radon Monitor System Det har aldri vært enklere

Digital Radon Monitor System
 Trådløs overføring av
data
 Programvare for analyse
og rapportering
 Viser temporære
variasjoner
 Egendefinert
rapportering
 Batteridrevet
Det har aldri vært
enklere å måle radon!
Utviklet og produsert i Norge
Corentium AS, Oslo
E-post: [email protected] • Telefon: +47 480 30 383 • www.corentium.com
Norskutviklet og norskprodusert digitalt system for kontinuerlig overvåking av
radongass i innemiljø. Radonhistorikken lagres i måleren, og kan overføres trådløst til
PC. Variasjoner i radonnivået gjennom døgn, uke og år kan analyseres og rapporteres
ved hjelp av medfølgende programvare.
SYSTEM
LCD SKJERM
Canary pro er et system for måling, overvåking
og rapportering av radongass i innemiljø - med
overføring av radondata til PC via trådløs (RF)
forbindelse.
Canary Rapport og Analyse (CRA) programvare
gir mulighet til å analysere, presentere og
rapportere radondata. Data lagres med 1 times
oppløsning.
Canary pro måleinstrument måler radon i
inneluft ved hjelp av et passivt diffusjonskammer, og bruker alfa spektrometri til å
kalkulere radonnivået. Deteksjon av radon skjer
ved hjelp av en silisium fotodiode, både til å
telle alfapartikler og til å måle alfapartiklenes
energi som oppstår når radioaktiv radongass
henfaller. Energien gjennomgår periodisk selvkalibrering.
Instrumentet er kalibrert mot referanseinstrumenter, som igjen er kalibrert i akkrediterte internasjonale laboratorier.
Batterienes varighet er ca 3 år ved normal bruk
av instrumentet.
 Langtids gjennomsnitt opp til siste 12
måneder siden RESET
 Korttids gjennomsnitt for siste dag eller siste
7 dager
 Eksponeringstid i dager siden siste RESET
PROGRAMVARE




Operativsystem Windows XP- Windows 8
Trådløs overføring av radondata
Analyse av temporære variasjoner
Valg av dag eller timesoppløsning for å vise
variasjon gjennom uke
 Standard rapportering ved et tastetrykk
 Design eget rapporteringsskjema
 Grafer:
o Dagsgjennomsnitt
o Time for time variasjon
o Akkumulert ukesnivå
o Indikasjon av tiltaks- og maksnivå
SPESIFIKASJON*
Nøyaktighet: 5% ±5Bq/m3
Dimensjoner: 120mm × 69mm × 22.5mm
Vekt: 130 gram (inkl. batterier)
Innsamlingsmetode: Passivt diffusjonskammer
Diffusjonskonstant: 40 min
Deteksjonsmetode: Alfa spektrometri
Internt minne:
 80 dager radonkonsentrasjon med 1 time
oppløsning
 80 uker radonkonsentrasjon med 1 dag
oppløsning
Strømforsyning: 3 AAA alkaliske batterier (LR03),
3 års levetid
Strømforbruk: < 250µW
Presisjon (ved 100Bq/m³):
 7 dagers måling: 20% etter 1 uke
 Langtidsmåling: 10% etter 1 måned
*Gyldig for leveringer etter juli 2013
PROGRAMVARE
Hovedmeny
Eksempel på ukesplott
PRESISJON
Datasheet NOV1.0