Vedlegg 11: Velsignelsen

Vedlegg 11: Velsignelsen
Gudstjenesteutvalget foreslår:
Den aronittiske
Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
4. Mos 6:24-26
Disse er de andre:
Den apostoliske
L: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds
samfunn være med dere alle!
M: Amen
Alle: Velsign oss, Gud fader. Velsign oss, Guds Sønn. Velsign oss, Guds
hellige Ånd. Amen.
Denne anbefales ikke:
L: Velsignelsen fra Gud, vår skaper,
Jesus Kristus, vår frigjører,
Og Den hellige ånd, vår livgiver,
Være med dere alle.
M: Amen.