Nekrolog av Ralph Ledel

Svenska Dagbladet måndag 28 juli 2014
22 FAMILJ
Lars Gårding
Professor emeritus i matematik
Lars Gårding, Lund, avled 7 juli
efter en tids sjukdom. Han sörjs
närmast av svägerska, syskonbarn
och syskonbarn till hustrun Eva,
professor i fonetik, som gick bort
2006.
En resa längs
Mekongfloden
Följ med på en resa fylld av upplevelser! Vi
åker längs Mekong, världens tionde längsta
flod och livsnerven för närmare 50 miljoner
människor.
Vi reser med båt från Chiang Rai i norra Thailand och gör strandhugg på vägen. I världsarvsstaden Luang Prabang i Laos gör vi ett
angeläget besök i en SOS Barnby.
Vi lämnar Laos och flyger vidare till Kambodja och bl a det
mäktiga tempelområdet i Ankor Wat. Resan avslutas med några
innehållsrika dagar i Vietnam och Ho Chi Minh City.
Resan är speciellt framtagen för SvD accent och går 5 – 17 november 2014. Den kostar 31 450 kr per person i delat dubbelrum. Lotus
Travel är arrangör. För information och bokning kontakta dem på
08-545 188 40 eller mejla [email protected]
Allt detta ingår: • Flyg i ekonomiklass till Chiang Rai och fr. Hoh Chi Minh City
med Thai Airways • 10 nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard. 4- och
5-stjärniga hotell hela resan, undantaget i Pakbeng där vi bor en natt på 3-stjärnig lodge
• Svensktalande guide • Fullst. program inkl. samtliga entréavgifter • Frukost alla dagar
samt måltider inkl. dryck enligt program • Alla transporter och bagagehantering på
resmålet • 100 kr/resenär som bidrag till SOS Barnbyar • Dricks till chaufförer och guider
• Flygskatter och säkerhetsavgifter • Utrikespolitiska Institutets fakta om länderna
Tillkommer: • Enkelrum 4 300 kr • Avbeställningsskydd
Besök svd.se/accent
Lars föddes
den 7 mars 1919
i Hedemora,
men växte upp
i Motala där
hans far var
ingenjör vid
kraftverket.
1937 började han
studera matematik i Lund.
Under den karismatiske pro­
fessorn Marcel Riesz ledning ut­
vecklades Lars intresse för mate­
matikforskning och redan under
studietiden började han publice­
ra egna vetenskapliga arbeten.
1944 disputerade han på en
avhandling om grupprepresenta­
tioner, men under de följande
åren bytte han forskningsinrikt­
ning till teorin för partiella diffe­
rentialekvationer. Här uppnådde
han resultat som fortfarande är
av grundläggande betydelse, till
exempel ”Gårdings olikhet” och
fundamentala resultat om hyper­
boliska ekvationer. Lars är också
känd för de så kallade Gårding­
Wightman­axiomen inom kvant­
fältteorin.
1952 tillträdde han en profes­
sur i Lund som han hade fram till
pensioneringen 1984. Han spela­
de en central roll vid den mate­
matiska institutionens utveck­
ling, både vetenskapligt och ad­
Lennart Karlsson
Tandläkare Lennart Karlsson har
lämnat oss i stor sorg och saknad.
Han blev 64 år. Närmast sörjande
är hustrun Eva Christina och sonen Karl Oskar, men även många
patienter, kolleger och vänner.
Lennart dog hastigt i en hjärt­
infarkt den 16 juli på Kristian­
stads sjukhus. Dagarna innan
hade våra familjer som vanligt
haft en mycket trevlig samvaro i
Eva och Lennarts lilla stuga vid
Hanöbukten i Åhus.
Lennart var min tandläkare
sedan över 20 år tillbaka. Han
blev snart också min vän. Otaliga
är de dagar och nätter vi diskute­
rat livet, tandvårdens utveckling
och våra barn. Han var en oer­
hört stolt pappa när Karl Oskar
tog studenten med högsta betyg
från Enskilda Gymnasiet och jag
fick i lugn och ro berätta om min
Fridas bravader på KI.
Lennart var en gigant inom
tandvården i Stockholms län. Al­
ministrativt som prefekt. Lars var
skicklig på att ta fram avhand­
lingsämnen som var utmanande,
men inte omöjliga för studenten.
En hel generation matematiker
från Lund har honom att tacka
för stora delar av sin utbildning.
Lars hade ett stort intresse för
undervisning, vilket bland annat
yttrade sig så att han en termin
bytte arbete med en av institutio­
nens lektorer för att delta i den
lägre undervisningen.
Men Lars liv var inte begränsat
till matematiken. Han var mycket
intresserad av och kunnig i konst,
litteratur och musik och spelade
både fiol och piano. 1987 gav han
ut en bok om fåglars sång och lä­
ten, ett resultat av hans intresse
för fågelskådning.
1998 skrev han en dialog, ett
tänkt samtal om matematikens
grunder, mellan Gud och mate­
matikern John von Neumann
(nyckelperson i utvecklingen av
datorer). Dialogen fick ett inter­
nationellt pris och uppfördes av
Stockholms dialogseminarium
med Margareta Krook i rollen som
Gud.
Efter pensioneringen ägnade
sig Lars också åt den svenska ma­
tematikens historia. Hans bok
om matematiken i Sverige fram
till 1950 är ett pionjärarbete och
ett viktigt bidrag till vår lärdoms­
historia.
Vi minns Lars som en mång­
sidig och stark personlighet och
en god vän.
CHRISTER BENNEWITZ
TOMAS CLAESSON
NILS DENCKER
GUDRUN GUDMUNDSDOTTIR
la kände och beundrade honom.
Han stöttade och hjälpte sina
kollegor och patienter. Speciellt
kände han för barn och unga
som hade det svårt, men även för
vuxna patienter som inte kunde
betala. En gång bytte han en be­
handling mot en säck potatis! Det
var Lennart i ett nötskal.
Under min tid i Stockholms läns
landsting var Lennart hela tiden
ett stort stöd. Han var en fantas­
tisk expert, rådgivare och dess­
utom arbetade han helt frivilligt.
Han kämpade som en bäver
mot socialstyrelsen, försäkrings­
kassan och landstingsbyråkra­
tin. Ofta vann han och tillsam­
mans förbättrade och utvecklade
vi tandvården.
Världens bästa Karlsson finns
inte längre bland oss! Det känns
grymt och orättvist. Vi sörjer ho­
nom enormt. Han var värd att
leva i många år till.
För oss som finns kvar ett tag
till: Lev i Lennarts anda!
Redaktionen
Telefontid tis–tors 9.00–
11.00 tel: 08-13 52 67
helst i jpg-format. Bilden
måste ha fotografens
godkännande.
Så skriver man en runa:
En runa ska vara saklig och
kortfattad, ca 2 000 tecken
inkl. mellanslag. Red. förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.
Text + ev. bild sänds till:
[email protected]
Ev. bild ska bifogas till
mejlet som en digital fil,
Publiceringen är
kostnadsfri.
Namnsdag:
I dag: Botvid, Seved
I morgon: Olof
RALPH LEDEL
vän, patient och f d landstingsråd
FAMILJ
Privatannonser 08-13 00 10
e-post [email protected]
Gratulation
Hipp hipp hurra på din
18-årsdag Daniel!!
Önskar Thilda, Mamma,
Jessica och Dalle