Materialspecifikation digitalt - Kundservice

Materialspecifikation annonsering SvD.se
2015
Mått och maxvikt för våra format
Panorama
980x240
Panorama XXL
1250x360
Splash
1250x675
Insider
300x480
Rektangel
480x400
Filtyp
Annonsmaterialet kan bestå av Flashfiler (SWF),
bildfiler (GIF/JPG/PNG) och/eller inline HTML.
Länkar
(URL:er) öppnas alltid i ett nytt fönster: target=”_blank”.
SvD.se & Nliv.sedimensionermaxvikt
Panorama
980x240 px 100 KB
Panorama Låst
980x240 px 100 KB
Panorama XXL
1250x360 px
100 KB
Insider
300x480 px 100 KB
Rektangel
480x400 px 100 KB
Splash
1250x675 px (16:9-format) 150 KB
SVENSKA DAGBLADET
Traffic
Telefon 08-20 36 01
Öppet måndag–fredag 08.00–17.00
E-post: [email protected]
Framerate
Max framerate för SWF är 24 fps
Ljud
Vid användning av ljud måste det finnas en start- och
stoppknapp. Ljudet ska vara avslaget vid start och
måste aktiveras av användaren. Det är inte tillåtet att
starta ljudet vid så kallad mouse-over.
Adserver
SvD.se använder annonshanteringssystemet ADTECH
Mått och maxvikt för våra format
Hanger 320x60
SvD Mobil &
Nliv Mobil
dimensioner
Interstitial
320x320 px 50 KB
Splash
320x396 px 50 KB
maxvikt
Hanger
320x320 px + 320x60 px
(interstitial som övergår till låst hanger)
Interstitial 1
320x320
Mobilsplash
320x380
50 KB
Observera att eftersom mobila enheter oftast saknar stöd
för Adobe Flash rekommenderar vi att material levereras
som bildfiler eller html 5. Även landningssidan bör vara
anpassad för att visas på mindre skärmar.
Mått och maxvikt för våra format
dimensioner
Panorama
980x240 px 100 KB
Insider
300x480 px 100 KB
Rektangel
480x400 px 100 KB
Splash
995x1226 px & 995x671 px
100 KB
maxvikt
Observera att eftersom handhållna enheter oftast saknar
stöd för Adobe Flash rekommenderar vi att material
levereras som bildfiler eller html 5. Även landningssidan
bör vara anpassad för att visas på mindre skärmar.
Panorama
980x240
Insider
300x480
SvD.se &
Nliv i tablet
Splash
1250x675
Rektangel
480x400
Generella regler
Funktionalitet
Annonsmaterialet
Annonsören ansvarar för annonsmaterialets funktionalitet och utformning. Annonser som stör det redaktionella innehållet eller orsakar tekniska problem för
besökarna tas bort från sidan.
ska vara oss tillhanda senast tre arbetsdagar innan
kampanjstart. Vid försenad leverans kan inte kampanjstart i tid garanteras. Vid leverans av material ska
samtliga länkar samt vilken annonsör och kampanj
materialet avser bifogas.
Annonsutrymme
Om annonsören har egna idéer som faller utanför
ramarna för denna specifikation går det bra att
kontakta annonsavdelningen på SvD.se. Vi tar gärna
emot och testar nya annonskoncept men vi måste ha
möjligheten att kontrollera att de möter våra tekniska
och redaktionella krav. Allt som faller utanför denna
specifikation är alltså att betrakta som specialannonser och kräver därmed godkännande i förväg och
längre leveranstid.
Allt annonsmaterial måste hålla sig inom det angivna
annonsutrymmet. En tydligt markerad ram runt annonsen är rekommenderat.
SVENSKA DAGBLADET
Traffic
Telefon 08-20 36 01
Öppet måndag–fredag 08.00–17.00
E-post: [email protected]
Flashannonser
Rekommendationen är att man använder ActionScript 2 för bästa bakåtkompatibilitet.
För ActionScript 2, täck bannerns yta med en knapp och
följande kod:
on (release) {
getURL(_root.clickTAG,’_blank’);
}
Bifoga en back-up annons i GIF/JPG/PNG-format. Den
kommer att visas för de besökare som saknar Flashspelare eller har en spelare av äldre version samt för
de besökare vars enhet helt saknar stöd för Flash så
som exempelvis olika surfplattor.
Annonserna visas i quality=autohigh. Det innebär att
kantutjämning på text och bildkvalitet kan bli lidande
om annonsen innehåller för tunga animationer.
Om flera clickTAG ska användas döp dem på följande sätt:
_root.clickTAG, _root.clickTAG1,
_root.clickTAG2, _root.clickTAG3 etc.
Annonser får inte innehålla ljud som startas automatiskt eller vid mouse-over. Om ljud ska användas
måste annonsen innehålla en pauseknapp.
Om en stängknapp ska användas, lägg till följande action:
Annonser som ligger i redaktionella delar får inte
använda sig av JavaScript onfocus.
on (release) {
getURL(closeTAG, ”_self”);
}
Se över CPU-användningen!
Max framerate: 24 frames/sek
Bildannonser (GIF/JPG/PNG)
Det finns inga speciella krav på bildannonser förutom att bildens dimensioner och maxvikt inte får överskridas.
Bilderna får inte föreställa eller efterlikna objekt som kan antas höra ihop med SvD.se.
I vårt nyhetsbrev har vi endast möjlighet att använda bildannonser.
JavaScript
Funktionaliteten i en annons bör i största möjliga mån lyftas in i den Flashfil som utgör annonsen. I vissa situationer kan det dock vara motiverat att använda sig av JavaScript. Alla JavaScript ska testas noggrant av annonsproducenten. SvD.se har inte möjlighet att testa eller korrigera felaktiga JavaScript. Kod som orsakar problem på
sidan kommer att tas bort omgående.
Sätt eget prefix framför variabler och funktions-namn. T.ex mittföretag_minFunktion(); eller mittföretag_minSträng = ”sträng”;. Detta är för att undvika konflikter med övriga annonser eller med koden på SvD.se.
Specialformat och funktionalitet
Se nedan för information om specialformat. Vid vidare frågor vänligen kontakta Traffic på [email protected]
SVENSKA DAGBLADET
Traffic
Telefon 08-20 36 01
Öppet måndag–fredag 08.00–17.00
E-post: [email protected]
Streamad video i Flashannons
Det är möjligt att länka in strömmande (streaming)
video i en Flashannons och för att utnyttja den tekniken på SvD.se så måste följande vara uppfyllt:
Pre-loader. Annonsmaterialet ska produceras med så kallad
pre-loader- eller containerteknik.
Minst 5 sekunder måste passera innan annonsen anropar det
strömmande videomaterialet alternativt så kan en startknapp
användas.
Pauseknapp. Annonsen måste innehålla en tydligt markerad
pauseknapp.
Ljud. Annonser får inte innehålla ljud som startas automatiskt
eller vid mouse-over. Om ljud ska användas måste annonsen
innehålla en pauseknapp.
Maxvikt. Den annons som innehåller det strömmande videomaterialet måste hålla sig inom den maxvikt som gäller för
respektive annonsformat.
Splash
Förstasidan på SvD.se är en
helsidesannons dit besökaren
redirectas när den går in på SVD:s
startsida. Där visas annonsen i 15
sekunder innan besökaren skickas
tillbaka till SvD.se. För denna lösning behöver vi material i storleken 1 250x675 px, eller större så
länge som det är i proportionerna
16:9 då det finns möjlighet att visa
annonsen i fullskärmsläge.
Maxvikt: 150 kB
Maxlängd: 15 sek
Reklamfilm i webb-TV spelare
Specifikationer:
SvD:s webbTV-spelare innehåller en annonsmöjlighet i
form av en s.k. preroll.
Mått: 512x288 px (16:9-format)
alternativt 512x384 px (4:3-format)
Spelaren stödjer standarden VAST och annonssystemet
för webbTV-reklam är Videoplaza.
Bitrate: 700 kbps
För fullständiga specifikationer, kontaka [email protected]
Leverans av annonser kan ske via systemet Adtoox
alternativt genom att mejla till [email protected]
SVENSKA DAGBLADET
Traffic
Telefon 08-20 36 01
Öppet måndag–fredag 08.00–17.00
E-post: [email protected]
Maxlängd: 20 sekunder