Håkan är sjukgymnast – trots sin CP

Håkan Svensson, 35, är
legitimerade sjukgymnast.
Vägen dit var tuff eftersom han har en CP-skada
sedan födseln.
– Att säga till mig att jag
inte kan är bästa sättet
att få mig att prestera.
AV INGER PALM
|
FOTO BJÖRN ULLHAGEN
Åh...täääänj!
P
Föreläser om
sin vardag
Namn: Håkan
Svensson.
Ålder: 35 år.
Bor: På en hästgård
i Tierp.
Yrke: Sjukgymnast oc
h
föreläsare.
Familj: Sambon Ulrika
.
Håkan är
sjukgymnast
– trots sin
CP-skada
”Jag blev
aldrig särbehandlad”
20 t-"/%
å väg ut ur mammas mage
snurrades navelsträngen
runt Håkans hals. Syrebristen ledde till en CP-skada som gör
att Håkan har svårigheter att koordinera rörelserna. Hans underarmar och händer är spända och han
har en försämrad munmotorik,
vilket gör att han stammar.
– Min mamma lät mig vara som
andra barn. Hon ställde samma
krav på mig som på barn utan funktionshinder. Jag fick bädda min
säng och städa mitt rum, gå i vanlig skola och vara med på gymnastiken. Genom att inte särbehandla
mig så gav mamma mig den absolut
bästa starten i livet, säger Håkan.
Han tror inte på en segregering
av funktionshindrade i samhället.
Varför påpeka skillnaderna när
man kan uppmuntra likheterna?
– Att stänga in funktionshindrade i en skyddad verkstad gynnar
inte någons utveckling. Jag tror att
det är nyttigt att få utvecklas med
de med- och motgångar livet består
av. Då växer man som människa,
säger Håkan och tillägger:
– Jag råkade ut för en del svåra
situationer som liten kille men hanterade känslorna som kom i kölvattnet. Det har gjort mig stark.
Under skoltiden hade Håkan
en assistent som hjälpte honom
med praktiska saker som att bära
matbrickan, ta på sig gymnastikkläderna och skriva små siffror
och bokstäver. Uppgifter som var
svåra för Håkan då han är spänd
i underarmarna och skakar i händerna.
Blev aldrig mobbad
När han skriver så sätter han
vänster hand över höger. Då blir
Håkan mer stabil.
Håkan blev aldrig mobbad som
liten men visst kom det gliringar
och han blev både ledsen och arg.
– Det var frustrerande. Min stamning förvärras när jag blir upprörd
och i huvudet vet jag vad jag vill säga
men jag får inte fram orden. När jag
kom hem från skolan så berättade
jag allt för min mamma. Det var ett
Håkan träffade sin
sambo Ulrika på en
dejtingsida på Internet.
sätt att lätta på känslorna. Mamma
om att det här skulle jag klara.
sa alltid att det inte var fel på mig
Det var en krokig väg med
utan på barnen som inte förstod
många hinder att bemästra men
Håkan trotsade den akademiska
bättre, säger Håkan.
Att andra människor stirrar
världen. Hans mamma hade ju trähar Håkan fått lära sig att leva
nat honom att lösa problem.
med. När han var yngre så stirrade
Det var inget fel på självförtroHåkan tillbaka, men det gjorde det
endet.
hela värre. Folk uppfattade Håkan
– Professorn på utbildningen
blev inkopplad och hon tog reda
som än mer konstig.
på vilka skyldigheter
– Det har varit en jättelång process för mig ”Min företags- man hade att anpassa
att byta strategi och filosofi är att utbildningen efter stukänna mig okej med
Då anställom Håkan denterna.
des en sjukgymnast
det. Nu när folk stirrar
kan så kan som jag jobbade ihop
så ler jag i stället. Det
under den prakskapar ett mer positivt
du också” med
intryck av mig och mottiska undervisningen.
verkar att barn ser mig som konstig.
Tillsammans jobbade vi fram
bekväma ställningar för mig
Man kan ju inte ändra på världen,
bara på sig själv, och det har varit
som så jag kunde behandla mina
mitt fokus.
patienter lika bra som en sjukgymnast utan funktionshinder,
Håkan tog sig igenom högstadiet
och gymnasiet och visste inte vad
förklarar Håkan.
Vilken seger det blev för Håkan
han ville utbilda sig till. Han gick
när han 2006 tog examen som Sveen mediautbildning, började en ITingenjörsutbildning men hoppade
riges första och enda sjukgymnast
av efter två veckor. Det var inget
med en CP-skada. Han fick jobb på
för honom.
habiliteringen hemma i Dalarna
Först föll han till föga för vad
men i dag har Håkan eget företag
studievägledaren sa att han som
och mottagning i Tierp. Dit flyttafunktionshindrad kunde klara
de han från Falun när han träffade
av, men så tänkte Håkan noga efter
sin nuvarande sambo Ulrika.
vad han ville.
– Det gick väldigt fort när vi väl
sågs. Ulrika har jobbat inom vården
Sökte sig till Umeå
och med funktionshindrade. Det
Idrott och hur kroppen fungerar
betydde mycket för vår relation.
har alltid intresserat Håkan så han
Som sjukgymnast har Håkan
beslutade sig för att läsa upp betyaldrig drabbats av fördomar eller
gen på Komvux för att kunna söka
fått motstånd från patienterna.
Han är alltid tydlig om vad han
in på sjukgymnastutbildningen.
– Jag åkte upp till Umeå med
har för funktionshinder och vissa
grepp tar Håkan annorlunda.
en studievägledare för funktionshindrade och där räknade man
Ingen kan heller säga till Håkan:
upp alla hinder som skulle möta
Det är ju lätt för dig att säga!
mig. Men jag sökte och kom in och
– Min företagsfi losofi är att om
den första terminen var det absoHåkan kan så kan du också. För
lut tuffaste jag gjort i hela mitt
mig är varje individ unik och jag
liv. Det tog på krafterna att vara
tror på att se människors potentitvungen att förebereda det mesta
al. Det är så lätt att se hinder, säger
själv, säger Håkan och tillägger:
Håkan och avslutar:
– Vid uppropet sa en av lärarna
– För mig är det viktigt att känatt Håkan ska läsa anatomi här.
na mig självständig. Jag vill inte
Men han kommer inte att gå hela
bli en belastning för någon. Det är
utbildningen. Det gjorde mig först
en stark känsla att få kunna förledsen och sedan arg och beslutsam
sörja min familj.
■
Visualisera drömmen
Gå in på www.santex.se och bygg
ditt uterum i Dreambuilder.
Rum för ett nytt liv
www.santex.se
Vill du spela golf i lugn
och ro utan stress?
Välkommen till vår vackra golfbana i
Tällberg, Dalarna. Vi har 12 min. startmellanrum och banan är i toppskick!
Boka tid på 0247-509 40
eller via Golf.se
Känn dig
mycket välkommen!
-"/%t