Frälsarkransens bilder

Nattens Pärla
Inte ens i den mörkast dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig.
Uppståndelsepärlan
Frälsarkransens
bilder
Varje andetag
du i mig
jag i dig.
_____________________________________
Frälsarkransens bilder i Aulan
Bilderna är framtagna av konstnären Gunilla Hildén och skänktes som en
gåva till Liljeholmen. Varje tavla speglar en av Frälsarkransens pärlor.
Låt dessa bilder hjälpa dig i dina böner och i din andakt.
Mer om Frälsarkransen
För att underlätta din vandring har Liljeholmen tagit fram tre olika varianter,
som du gärna får använda:

Frälsarkransvandringen för vuxna

Frälsarkransvandringen för ungdomar

Bibeln & Frälsarkransen
Mer information finns i Liljeholmens herrgård.
Frälsarkransen är den moderna pilgrimens redskap på den
svåraste av alla resor – den som går inåt.
Den är ett redskap som hjälper till att fokusera den andliga
längtan under bön och meditation.
En vandring i Liljeholmens aula
Gudspärlan
Ökenpärlan
Du är gränslös
Du är nära
Du är ljus
och jag är din.
Rena mig
så blir jag ren
hela mig så blir jag hel.
Tystnadspärlorna
Bekymmerslöshetspärlan
I Guds tystnad får jag vara
ordlös, stilla, utan krav.
Klara rymder, öppna dagar;
här en strand vid nådens hav.
Herren är min herde,
ingenting ska fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Jagpärlan
Kärlekspärlorna
Jag är en droppe
i Guds hav
Som speglar himlen.
Öppna mig nu
för kärlekens läkande kraft.
Gud låt mig vara
ett hjärta för någon.
Doppärlan
Hemlighetspärlorna
I Guds kärlek vill jag vila,
vet att jag är önskad, älskad, sedd.
Övar mig i barnets tillit,
prövar höjd och djup och bredd.
Litet eller stort,
det jag lägger i din hand
är i tryggt förvar.