Resevillkor - apelviken.se

Resevillkor
Uthyrningstid
På medföljande bokningsbekräftelse / faktura står mellan vilka datum
uthyrningen gäller. Det är av yttersta vikt att du som gäst kontrollerar att
dessa uppgifter är korrekta, kontrollera att ankomst- samt avresedag
stämmer överens med den perioden ni bokat. Kontakta omgående
receptionen om någon oklarhet föreligger.
När blir bokningen bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och
du betalt anmälningsavgiften, dock senast 10 dagar efter bokning.
När skall du betala?
En anmälningsavgift om 20% eller min 500 kr av logikostnaden, som räknas av
från hyran, ska betalas inom 10 dagar efter bokningstillfället. Resten av hyran
ska vara oss tillhanda senast 45 dagar före ankomstdag. På varje bokning
tillkommer en bokningsavgift på 100 kr och eventuellt ett
avbeställningsskydd på 200 kr som betalas i samband med
anmälningsavgiften. Vid ändring av bokning uttas en ombokningsavgift på
100kr.
Har ni tecknat avbeställningsskydd kan ni avbeställa er bokning kostnadsfritt
(förutom bokningsavgift och avbeställningsskydd) fram till dagen före ankomst
om:
- ni eller någon nära anhörig blivit allvarligt sjuk, drabbas av dödsfall eller
olycksfall av allvarlig art
- någon allvarlig händelse drabbar hem eller familj som ej kunde förutses vid
bokningstillfället.
På uppmaning måste dessa skäl kunna styrkas med intyg från t ex läkare,
myndighet eller försäkringsbolag.
Vad gäller om du vill avboka och saknar avbeställningsskydd.
Saknas avbeställningsskydd uttas följande avbokningsavgift
45 dagar eller fler före ankomst: 20% av totalt pris
Vid avbokning 44-12 dagar före ankomstdag: 50% av totalt pris
Vid avbokning 11-2 dagar före ankomstdag: 75% av totalt pris
1-0 dagar före ankomstdag: 100% av totalt pris
Hur du betalar
Använd medföljande inbetalningsblanketter för bank samt använd det OCRnummer som står på fakturan vid betalning via Internet.
Våra gäster från Norge kan betala till vårt konto i Swedbank i Oslo –
kontonummer 1430.05.03854. Kontrollera vilken valuta som är uppgiven på
fakturan.
Gäster från övriga Norden och Europa ska använda följande IBAN- och BICkod – Swift/BIC – Swedsess, Bank – Swedbank, SE-10534 Stockholm, Sweden,
IBAN – SE08 8000 0008 3881 3601 3266.
Vill ni betala på annat sätt vänligen ta kontakt med receptionen. Vid kort tid
mellan boknings- och ankomstdatum gäller överenskommelse med
receptionen. Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid så har vi rätt att stryka
din bokning. Om du missar slutbetalningen så räknas det som en avbokning
och då gäller regler för avbeställning av bokningen.
Allmänna villkor
Du måste vårda stugan/lägenheten och tomten väl och följa de
ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på hyrt objekt och dess
inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit oaktsam.
Du får inte använda stugan/lägenheten eller tomten till något annat än vad
som avtalades vid bokningen, vanligtvis fritidsändamål.
Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten
än vad som uppgavs vid bokningen. Ett barn under två år får, förutom
ordinarie antal angivna bäddar i stugan/lägenheten, övernatta i
stugan/lägenheten. Detta skall dock anges vid bokningen.
Stugor & Lägenheter
Ankomst för våra stugor och lägenheter är 15.00, under lågsäsong kan det
finnas möjlighet att komma in tidigare, kontakta receptionen för att se om
detta är möjligt.
Avresa för våra stugor och lägenheter är 11.00, avsyn av stugor och
lägenheter under högsäsong sker varje dag mellan 8.30-10.45, gäller även er
som beställt slutstäd. Ni måste lämna stugan/lägenheten efter avsyn, vid
avsynen kan ni även checka ut hos städpersonal om ni återlämnat klockor
och allt är betalt.
Har ni ej bokat slutstäd står ni själva för städningen, ej godkänd städning
faktureras i efterskott.
Tänker du ha husdjur med dig till våra stugor och lägenheter, fråga då alltid
vid bokningen om det är tillåtet med husdjur i den stuga eller lägenhet du
tänker hyra. Vi lämnar ingen garanti för att stugor/lägenheter är
allergisanerade.
Camping
Ankomst för våra campingtomter är 14.00 under lågsäsong kan det finnas
möjlighet att komma in tidigare, kontakta receptionen för att se om detta är
möjligt.
Avresa för våra campingtomter är 12.00, under lågsäsong finns det
möjlighet att stå kvar längre, kontakta receptionen för att se om det finns
möjlighet för er att stå kvar längre.
Våra gäster boende på campingtomt måste ha ett giltigt campingkort.
Campingkort kan lösas i receptionen.
Campingtomten skall göras i ordning före avresa och gräset skall klippas.
Gasol- och elutrustning skall vara provad och godkänd enligt gällande
bestämmelser.
Platsen disponeras av dig och din familj. Det är ej tillåtet att låna eller
hyra ut vagnen utan platsledningens tillstånd.
Husvagnen får ej ställas närmare tomtgräns utan att du med god marginal
kan gå runt den utan att beträda grannens tomt. Vindskydd får ej sättas
upp så att det uppstår svårigheter att köra in på intilliggande tomt. Maxhöjd
1.30 m. Vid osäkerhet kontakta vaktmästare. Husvagnen skall parkeras
med drag utåt bokad gata, husbil skall backas in på tomten med fronten
mot bokad gata. Detta är ett krav från räddningsverket för att öka
säkerheten på våra campingar(4 meter mellan boendeenheterna skall
hållas)
1 boendeenhet per tomt, inga extratält på tomten är tillåtet.
För övrig information vänligen se vår hemsida www.apelviken.se
*Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i katalog och prishöjningar på
grund av skatteändringar. Samtliga priser är inkl moms.
Vägbeskrivning
Vägbeskrivning när du kommer från norr
1. Kör av via avfart och sväng höger in på Exit no 55
Trafikplats Varberg nord (41) fortsätt 0.5 km
2. Kör höger in på Västervägen (41) fortsätt 170 m
3. Kör rakt fram i rondellen till Västervägen (41) fortsätt
2.4 km
4. Kör rakt fram i rondellen till 41 (41) fortsätt 2.6 km
5. Kör rakt fram i rondellen till Västkustvägen fortsätt
0.8 km
6. Kör rakt fram i de fem nästkommande rondellerna.
7. Sväng höger i rondellen och följ skyltar
Apelviken/Kurort och därefter tälsymbolen
Vägbeskrivning när du kommer från söder
1. Kör av via avfart och sväng höger in på Exit no 53
Trafikplats
Tvååker fortsätt 300 m
2. Följ skylt mot Varberg fortsätt 3.6 km
3. Kör vidare in på Västkustvägen fortsätt 3.9 km
4. Kör rakt fram i rondellen och följ skyltar
Apelviken/Kurort och därefter tälsymbolen