Inbjudan till slutkonferens för Hantverksjobb Skåne Nordväst

VÄ L KO M M EN T I L L S LU T KO N FER EN S FÖ R
BOK A
DAGEN
4
DECEMBER
KLOCK AN 08:30-16:00
HELSINGBORG
ARENA
Hantverksjobb
Skåne nordväst
L Ä R L I N G S U T B I L D N I N G FÖ R A R B E T S LÖ S A 16 -29 Å R I N G A R
Under snart två och ett halvt år har vi lärt känna hundratals
arbetslösa 16-29 åringar i nordvästra Skåne. Tillsammans med
dem och många engagerade företag har vi jobbat hårt för att
ungdomarna ska få jobb, utbildning och en ny tro på sig själva.
Tack vare det stora intresset och engagemanget från företagen
har ungdomarna fått lärlingsjobb, meriter och kontakter på
arbetsmarknaden.
Det har varit en spännande resa med många utmaningar. Vi har
lärt oss otroligt mycket! Snart är vi framme vid slutstationen.
Den 31 december 2014 avslutas Hantverksjobb som projekt
i Europeiska socialfondens regi. Under konferensen delar vi
framför allt med oss av de lärdomar vi dragit i projektet och
sätter lärandet i ett större sammanhang. Vad säger forskningen
och hur validerar vi ungdomarnas lärande på arbetsplatsen?
Nästa år väntar förhoppningsvis en ny resa, som vi också
kommer att berätta om.
Vi börjar med kaffe klockan 08:30. Programmet startar klockan
09:00 och slutar 16:00. Vi bjuder på lunch klockan 12:00-13:00.
Detaljerat program skickas ut i god tid innan dagen.
Du kan redan nu anmäla om du kommer till Ann Eek på
utvecklingsnämndens förvaltning, [email protected]
Sista anmälningsdag: 21 november.
Varmt välkomna till en spännande dag med sikte på framtiden!
Truls Hallin
Projektledare
Helsingborg i samarbete med kommunerna Bjuv, Höganäs,
Landskrona, Ängelholm, Arbetsförmedlingen, Region Skåne,
Helsingborgs Hantverksförening, Företagarna i Bjuv, Helsingborg,
Höganäs, Landskrona, Ängelholm, Företagarna SYD