Rekommenderade skydd

TÄVLINGAR SANKTIONERADE AV SB&K/SKF
Rekommenderade skydd från SBIs sortiment
Barn/Ungdom/Cadet/Junior
HUVUDSKYDD/HJÄLM
Huvudskyddet ska täcka bakhuvudet, hjässa och
kind. Blå/vit och röd kan användas på respektive
sida i lottningen. Vit har generell dispens från
reglerna och är att föredra då det inte krävs så
många färger. SBI 490 kr
Barn/Ungdom/Cadet/Junior
BRÖSTSKYDD
Bröstskydd ska vara av kopptyp. Används väst är
bröstskydd frivilligt. SBI Topp: 395 kr, kupor 350 kr
Barn/Ungdom/Cadet
KAMPVÄST
Kampvästen ska ha rätt storlek så att den täcker
såväl högt bröst som låg mage. Västen kan med
fördel vara tvåfärgad så den kan vändas beroende
på position i lottningen. Röd-blå alternativt röd-vit
får användas. SBI 495 kr
Barn/Ungdom
HANDSKYDD
Handskydd ska vara vita.
För Barn och Ungdom får
enklare modell av socktyp
användas. SBI 145 kr
Barn/Ungdom
FOT/BENSKYDD
Fot/benskydd ska vara vita.
För Barn och Ungdom får
enklare modell av socktyp
användas. SBI Standard
245 kr
Barn/Ungdom/Cadet/Junior
HANDSKYDD
Handskydden ska vara vita och täcka
knogarna samt vara så pass stoppade att de
reducerar slagenergin. SBI Shiai-1 335 kr,
Shiai-2 350 kr
Barn/Ungdom/Cadet/Junior
FOT/BENSKYDD
Fot/benskydden ska vara vita och
vara så pass stoppade att de
reducerar sparkenergin. För Cadet/
Junior-klasserna så krävs tjockare
modell. SBI KB 295 kr, KnockDown
395 kr