www.sbi.kb.se #bokprovning Svenska barnboksinstitutets

Bok
prov
nn
®
Start 21 mars 2017
Svenska barnboksinstitutets Bokprovning
Trender och tendenser i barn- och ungdomsböcker 2016
Föreläsningar: 21 och 22 mars: STOCKHOLM
Utställning: 21 mars–11 maj: STOCKHOLM
Turné: 30 mars: VÄXJÖ
4 april: FARSTA
19 april: GÖTEBORG
27 april: LUND
3 maj: VÄSTERÅS
www.sbi.kb.se
#bokprovning
Med stöd från Stockholms stad