Stockholmsmässan 28 november 2013

Stockholmsmässan 28 november 2013
Initiativet Working for Change är en konferens, en tankesmedja och ett konkret femstegs-program som syftar till att
öka den kulturella mångfalden på den svenska arbetsmarknaden genom att visa på affärsnyttan med mångfald. WFCkonferensen ägde rum första gången 2012. Årets konferens organiseras av Stockholmsmässan, Diversitas Talent och
Svenska Postkodlotteriet i samarbete med TNS Sifo och eQuals AB.
Program
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö
Tid: 28 november, kl. 9–13
8.45
Kaffe och smörgås
9.00
Konferensen invigs av Rodrigo Garay, grundare av WFC, och Margot Wallström,
ansvarig för mångfald och tolerans hos Svenska PostkodLotteriet.
Musik av och med Sami Al Fakir.
9.20Panelsamtal: Visioner – ägaransvar och tillväxt.
Moderator: Nyamko Sabuni, Vice President Sustainability and CSR, ÅF
Deltagare:
Niclas Kjellström-Matseke, VD Svenska PostkodLotteriet
Fernando Miranda, VD Marginalen bank
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande Sintercast
Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare
Jamal El-Mosleh, VD Immunicum
Jasenko Selimovic, statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet
10.25Panelsamtal: Så funkar det – goda exempel och verktyg.
Moderator: Jovan Radomir, TV-profil och författare
Deltagare:
Gina Sharro, VD, jurist och mångfaldskonsult eQuals AB
Mikael Sjöberg Petersson, Diversity Business Manager Folksam
Louise Ring, HR-direktör Axfood
Pär Larshans, hållbarhetschef Max hamburgerrestauranger
Ulla Hamilton, arbetsmarknadsborgarråd Stockholm
Liselotte Hägertz Engstam, nordisk VD på Indiska HCL
11.15
Rundabordssamtal i grupper: Fem steg mot ökad kulturell mångfald
framtagna av WFC fungerar som underlag.
12.00
Vi bjuder på lunch från Jovan Radomirs kokbok ”Mitt Balkan – Mat & människor”
Stå-uppunderhållning med Farzad Nouri
Sevan AB delar ut en gåva, ”Smaka på mångfald”, till alla deltagare
13.10
Konferensen avslutas
Deltagare
Rodrigo Garay
ser sig själv som en
social­entreprenör.
Han har bl a startat le­
darskapsprogrammet
Internationell kompe­
tens samt Working For
Change.
Margot Wallström
är ansvarig för Post­
kodLotteriets satsning
på mångfald och tole­
rans. Hon har bl a haft
flera ministerposter
och varit EU-kommis­
sionär.
Sami Al Fakir är
musiker och artist
som jobbar i många
olika genrer: från
Hovkapellet till artister
som Malena Ernman,
Sarah Dawn Finer och
Henrik Schyffert.
Nyamko Sabuni var
tidigare statsråd med
ansvar för jämställd­
het, integration och
konsumentfrågor. Idag
arbetar Sabuni som
Hållbarhetschef på
ÅF AB
Niclas KjellströmMatseke är vd för
Novamedia Svenska
PostkodLotteriet, Sve­
riges största lotteri.
Allt överskott doneras
till ideell verksamhet.
Fernando Miranda
är VD för Marginalen
Bank sedan maj 2012.
Han har en betydande
internationell banker­
farenhet och har arbe­
tat i 15 år i företag som
Citibank och Amex.
Ulla-Britt FräjdinHellqvist är affärs­
rådgivare och sty­
rel­se­arbetare, bl.a i
Kongberg Automotive
ASA, SinterCast AB
och Stiftelsen för stra­
tegisk forskning.
Maria Rankka är
vd för Stockholms
Handelskammare och
styrelseledamot i Stock­
holmsmässan, Kungs­
trädgården Park & Eve­
nemang samt Svenska
Jägareförbundet.
Jamal El-Mosleh
är årets supertalang
2012 enligt tidsskriften
Veckans Affärer och
jobbar idag som VD
på Immunicum som
utvecklar immunbase­
rade cancervacciner.
Jasenko Selimovic
Statssekreterare hos
integrationsminister
Erik Ullenhag, med an­
svar bl a för: integra­
tion, diskriminering,
svenskt medborgar­
skap mm.
Jovan Radomir är
välbekant TV-profil.
Han brinner för maten
och traditionerna på
Balkan. 2011 gav han
ut den personliga
kokboken Mitt Balkan
– Mat & människor. Gina Sharro är utbil­
dad jurist och arbetar
med utbildning, orga­
nisations- och ledar­
skapsutveckling inom
mångfald, jämställd­
het och arbetsmiljö.
Mikael Sjöberg Petersson, är Diversity
Business manager för
Folksamkoncernen.
Han har fått flera ut­
märkelser som årets
mångfaldspris i Mal­
mö 2011 m m.
Louise Ring ,HRdirektör på Axfood:
– Jag är stolt över att
arbeta i en koncern
som arbetar för lång­
siktiga insatser för
hållbarhet och mång­
fald.
Pär Larshans är håll­
barhetschef på ham­
burgerkedjan Max.
Han startade arbetet
där att möjliggöra för
personer med funk­
tionsnedsättningar att
få ett riktigt jobb.
Ulla Hamilton är
trafik- arbetsmarknadoch företagarborgar­
råd i Stockholms stad
sedan 2006.
Liselotte Hägertz
Engstam är nordisk
VD på Indiska HCL,
och sitter i styrelsen
förr BoardingFor­
Success & GAIA
Leadership.
Farzad Nouri är
ståuppkomiker och
uppträder bl a på
Norra Brunn, RAW
Comedy och i Kanal 5.
Michael Maroutian
har i familjeföretaget
SEVAN arbetat med
mat från hela världen
i snart 25 år. SEVAN är
idag det ledande företa­
get i Skandinavien inom
kategori Världens Mat.
Katarina Önell är
affärsområdeschef
för TNS SIFOs AO,
Employee Research
& Consulting och
medlem i TNS SIFO
ABs svenska lednings­
grupp. Vill du veta mer om hur du praktiskt implementerar de 5 stegen
för ökad mångfald på arbetsplatsen?
Kontakta Gina Sharro, eQuals AB:
0700 00 90 70 · 08 684 293 00 · [email protected] · www.equalsab.se
Vill du veta mer om hur du skapar affärsnytta med stöd av kulturell mångfald?
Behöver du stöd i bemanning och rekryteringsfrågor gällande kulturell mångfald,?
Kontakta Peter Belacevic, Diversitas Talent:
0760 09 30 33 · 08 25 86 12 · [email protected] · www.diversitastalent.se
Vill du veta mer om hur du kan mäta arbetet med implementationen
av de 5 stegen för ökad kulturell mångfald i svenskt näringsliv?
Kontakta Katarina Önell, Tns-Sifo:
0701 84 22 82 · [email protected] · www.tns-sifo.se
Vill du vara med som talare eller sponsor i Working For Change?
Kontakta Rodrigo Garay:
0706 31 93 07 · [email protected]
Arrangörer:
Partners:
Mångfald & Jämställdhet
I samarbete med:
Vill du lära dig mer om mångfald?
www.mangfaldframgang.se