OrTIC - Northcone

”En spänn ande resa”
Peter Grufman, VD
Vi bygger kundanpassade
specialmaskiner och
automationslösningar för
tillverkningsindustrin.
2
I februari 2012 tillträdde Peter Grufman som ny vd för ORTIC:
”Vi har en mycket spännande resa framför oss. En viktig del i detta är uppbyggnaden av den nya produktionen av krockvänliga belysningsstolpar. Det är den hittills
största investeringen i företagets historia. Vi har även stora förväntningar på arbetet
med att vidareutveckla och implementera 3D-tekniken i våra framtida rullformningsmaskiner, och här är bilindustrin ett mycket viktigt applikationsområde”.
Tel. +46 (0)325 61 68 50
[email protected]
www.mst-tranemo.se
3
ORTIC
- unik mjukvara
Företagsnamnet ORTIC är benämningen på den unika
mjukvara som räknar ut rullarnas utformning och korrigerar de spänningar som uppstår i materialet.
Våra formningsrullar har utformats på ett sätt
som baseras på både forskning och erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerad kompetens och maskiner för rullformning av plåt för kunder med mycket högt ställda
krav på specialanpassning och prestanda.
ORTIC:s patenterade 3D-teknik är en innovation
inom rullformningstekniken som möjliggjort tillverk-
Alla rullar
är unika
ning med variabla tvärsnitt i krökta former. Tillverkningsmetoden är kostnadseffektiv, rationell och mycket
väl lämpad att forma de höghållfasta och ultrahöghållfasta stål som ökat i användning under senare år.
ORTIC tillverkar de rullar som behövs i våra rullformningsmaskiner i Borlänge. Rullarna är unika och varje
maskin kan bestå av flera hundra rullar. Maskinerna
kan utrustas med flera utbytbara rullkassetter för
produktion av fler detaljer.
Vi levererar kompletta rullformningslinjer som kan bearbeta upp till 80
meter plåtband i minuten.
Vi klarar av att rullforma bland annat förlackerad plåt och
förkapade plåtämnen.
Materialet formas successivt i maskinen vilket gör
det till en mycket skonsam behandling för både stål
och verktyg. Behandlingen gör att grundstrukturen
och egenskaperna i stålet behålls.
Våra maskiner levereras till kund fullt programmerade och är utrustade med elskåp.
Utveckling genom 3D-rullformning
ger nya möjligheter,
www.stenastal.se
www.stenastal.se
• Variabel profilform – bredd och höjd
• Variabel krökning
• Variabel vridning
•Slutna svetsade profiler med
lasersvetsning.
Våra maskiner perforerar, nitar, falsar och svetsar
från plant materialband till färdig produkt.
Moderna industrilokaler i Borlänge
Fastigheten är nybyggd och har hög standard. Hyresledigt är industrihall på 1000 kvm samt kontor och personaldel på 500 kvm.
Övriga ytor 2.700 kvm är uthyrda till Ortic AB,
Northcone AB och Vestas Northern Europe AB.
Rågåkers industriområde
För prospekt och ytterligare information
går det bra att ringa 070-546 19 44
4
Innopend Teknikpartner AB
Elvägen 3 • SE-311 40 Falkenberg
+46 703 21 33 41 • [email protected]
Creator Teknisk Utveckling AB
Rostugnsvägen 3, 776 70
Vikmanshyttan, Sweden
5
Forskningen
är grunden
Uppmärksamhet och
belöning
ORTIC grundades 1984 som ett dotterbolag inom
SSAB. Teknologie doktor Lars Ingvarsson var verksam
vid KTH och det är hans forskning inom materialspänningar som ligger till grund för ORTIC:s framgångar.
Lars Ingvarsson fick förena sina forskningsresultat med verkligheten genom ett samarbete med det
engelska rullformningsföretaget Rollsec på 80-talet.
Denna praktiska erfarenhet i kombination med Lars
Ingvarssons teorier har gjort ORTIC till världsledande
inom sitt område.
Kontinuerlig forskning för nyare och bättre metoder karaktäriserar ORTIC.
Lars Ingvarsson har fått stor uppmärksamhet och är flerfaldigt belönad för sitt
utvecklingsarbete.
2004 fick han och ORTIC tillsammans med det tyska företaget Bemo
Systems GmbH ett hedersomnämnande vid Swedish Steel Prize. 2005 erhöll
Lars Ingvarsson Silverbalken som delas ut av Stålbyggnadsinstitutet (SBI),
och han tilldelades dessutom det prestigefyllda Polhemspriset.
Ur motiveringen till Polhemspriset:
Dr Lars Ingvarsson,
Senior Advisor, ORTIC 3D AB
Din kompletta partner
för värmebehandling
Karbonitrering • Sätthärdning • Seghärdning
Vakuumhärdning • Induktionshärdning • Nitrering
Nitrokarburering • Postoxidering (svart eller svavel)
Plasmanitrering • Nitrokarburering i Plasma • Nitrotec
Presshärdning • Bandugnshärdning • Rullugnshärdning
Glödningar • Normalisering • Trumling
0371-587170
www.stalservice.se
6
”Lars Ingvarsson har under de senaste åren utvecklat
en avancerad teknik att med hjälp av rullformning forma
stålplåt i dubbelkrökta profiler med variabel profilform,
dvs 3D-strukturer. Tekniken är väl lämpad att forma
morgondagens höghållfasta stålplåt såväl i kolstål som
rostfritt stål. Tekniken nyttjades med lyckat resultat i
samband med byggandet av flera anläggningar vid sommarOS i Aten 2004.”
Verkstadsföretag
Verkstadsföretag
med bred
bred kompetens
med
kompetens
Tillverkare av specialmaskiner för tillverkningsindustrin.
Konsulttjänster inom el, automation och mekanik.
www.omtec.se
•
•
•
•
•
•Svetsarbeten
Svetsarbeten
•Montagearbeten
Montagearbeten
•Skärande
Skärandebearbetning
bearbetning
•Tunnplåtsarbeten
Tunnplåtsarbeten
• Gas- och
Gas- och
finplasmaskärning
finplasmaskärning
Tunavägen 290, Borlänge • 0243-21 73 00 • www.bsm.nu
Tunavägen 290, Borlänge • 0243-21 73 00 • www.bsm.nu
7
Kompletta linjer
från plan plåt till
färdig produkt
Matar- och Riktverk
Avklippsenhet
Slingstyrning
Avhaspel
Rullformare med riktverk
Manöverpanel
Hanteringsutrustning
och paketering
Stans
ORTIC kan i nära samarbete med sina samarbetspartners leverera kompletta produktionslinjer till våra kunder.
Produktionslinjen, som tar materialet från en plan
plåt till att bli en färdig produkt, består oftast av de
enheter som finns på ovanstående bild. I en produktionslinje ingår avhaspel, manöverpanel, matar- och
Lättare
fordon med
3D-rullformning
riktverk, stans, slingstyrning, rullformare med riktverk, avklippsenhet samt hanteringsutrustning och
paketering. Även i en standardlinje som denna går
det att implementera nitning, falsning och svetsning,
allt enligt kundens önskemål och behov
}
Global närvaro,
lokal styrka
Perfekt
Fordonsindustrin har nu fått upp ögonen för ORTIC:s
teknik. Det höghållfasta stålet blir mer och mer
intressant för att minska fordonens
vikt.
Vår teknik skapar fler positiva
miljöeffekter genom sin stora flexibilitet, genom sin materialbesparing
och av att plåten formas utan uppvärmning.
ORTIC:s rullformningsteknik används för att producera stötfångarna till den amerikanska versionen
av Ford Focus. ORTIC:s maskin klarar
1 400 MPa i förzinkat material och
med lasersvetsning.
Omkring 20 procent av detaljerna
i den bärande fordonskarossen kan
3D-rullformas.
3D-rullformning av UHSS stål är ett
billigt alternativ till presshärdning.
Effektiva och innovativa konstruktioner!
Bosch Rexroth är världens ledande leverantör av industriell automation. Vårt innovativa koncept, Indradrive Mi,
förenklar konstruktionsarbetet, minskar behovet för kylning och reducerar kabeldragning. Med en intelligent
funktion för energidistribution och kraftåterföring minskar din totala energikostnad. Vårt kompletta produktprogram, djupa kompetens, goda service och lokala närvaro gör oss till en trygg och säker helhetsleverantör.
Kostnaderna reduceras med
minst 10 procent jämfört med
den traditionella presshärdningen
av höghållfasta komponenter.
3D-tekniken innebär en minskad investeringskostnad men även en ökad flexibilitet, genom att kunna göra en ny produkt
med hjälp av programvara i stället för byte av
verktyg.
Bosch Rexroth AB
Varuvägen 7, 125 81 Stockholm
www.boschrexroth.se
8
9
lysande resultat
med PAtenterad teknik
ORTIC har patent över hela världen och en
ökande del av produktionen går på export
till bland annat Tyskland, USA och Kina.
”Laszlo Papp Sport Arena” i Budapest var den första byggnad där Ortics patenterade teknik utnyttjades.
ORTIC har utvecklat en exklusiv och unik maskin som
möjliggör en mycket snabb tillverkningsprocess som
kan användas för en rad olika produkter, exempelvis
belysningsstolpar. Tillverkningsmetoden som bygger
på en patenterad teknik möjliggör i detta fall en unik
stolpkonstruktion som bidrar till ökad trafiksäkerhet
genom att stolpen trots sin styrka är eftergivlig om
den träffas av ett fordon. Medan traditionellt formade
stolpar utgör ett näst intill fast hinder, är det i detta
fall stolpen som ger med sig och bilens kupé förblir
intakt samtidigt som bilen bromsas upp.
Opererahuset i Valencia, Spanien
Unik stolpkonstruktion som bidrar till ökad trafiksäkerhet
10
Konserthuset i franska Deols
Konserthuset i franska Deols och operahuset i Valencia är två exempel på patenterad
teknik använd inom byggnadsindustrin.
Takpanelerna är tillverkade på plats med
maskiner från ORTIC och tekniken har
också använts när det gäller stora tak på
idrottsarenor runt om i hela världen.
11
Flexibel Rullformningsmaskin med ett minimum
av ställtid. Modulärt uppbyggd för att vid behov
kunna byggas på med ytterligare formningsstationer med avancerad motorstyrning som ger bästa
tänkbara precision. Rullformningsmaskinen tillhör
Bendiro Profile Tech AB i Falkenberg.
FAKTA:
• 12 formningssteg
• 3 kassetter med 4 formningssteg i varje
• Axeldiameter 50 mm
• Plåttjocklek upp till 3 mm
• Pulsgivarstyrd drift i kombination med mäthjul ger snäva längdtoleranser
• Hastighet 20 – 25 m/min.
ORTIC 3D AB
Northcone AB
ORTIC AB
Strandbygget AB
Legotillverkning
Produkter
Maskintilverkning
Fastigheter
ORTIC AB ingår i ORTIC Group som utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade tillämpningar baserat på rullformningsteknik. Verksamheten omfattar tre
huvudområden; tillverkningsutrustning (ORTIC), legotillverkning (Bendiro) samt egna
produkter (Northcone). ORTIC Group är ledande inom sitt område och har kunder
inom applikationsområdena bygg, möbler, bilar, telekom och industri.
ORTIC AB
Rågåkersgatan 5
781 74 Borlänge
Telefon: 0243-23 33 40
[email protected]
www.ortic.se
www.roxx.se Foto: Per Eriksson Tryck: Printfabriken
Bendiro Profile Tech AB
2012/11
IPR & Affärsutveckling