FRIBILJETT - Pullman Ermator

FRIBILJETT
Värde 150:-
Möt oss i monter:
U317
nu! Skriv ut din fribiljett på
g
i
d
a
easyFairs.com/INDUSTRIMALMO
istrer
Reg
Använd kod:
9005
Baltiska Hallen / Isstadion, Malmö • 13-14 APRIL 2011
Ta gärna med dina kollegor
- de använder kod 9006
Besök Nordens största industrimässor 2011
AUTOMATION2011
DISTRIBUTION & LOGISTIK2011
LIVSMEDELSPRODUKTION
& voor r
innovatieve technologieën
so
s
ä
2011
PROCESSTEKNIK
energieprestatie en binnenklimaat
5 m 1 ta k
er
un d
PACK & EMBALLAGE2011
UNDERHÅLLSTEKNIK2011
r
e
v
ö
t
Mö
250 !
e
r
a
l
l
ä
t
uts
Sveriges mest kompletta
mötesplats för industrin!
Mässorna med visioner och
möjligheter för din produktion.
 Hållbar produktion
 Framtidens underhåll
 Kostnadseffektiv produktion
 Modern logistik
 Visionära förpackningslösningar
INDUSTRIMÄSSORNA i Malmö 2011 ger dig fem mässupplevelser under ett och samma tak. Det är här, på
Sveriges största industrimässa, som du ser hela produktionskedjan vid ett tillfälle – ett måste för dig som jobbar
med produktion, underhåll, förpackning och logistik. På plats finns fler än 250 utställare som visar de senaste
innovationerna och rönen för en effektivare produktion samt ger dig idéerna som öppnar nya dörrar till din
fortsatta framgång. På mässans kostnadsfria seminarier presenteras lösningarna för de utmaningar ni ställs inför,
bland annat inom energi- och produktionseffektvisering som är två stora framtidsfrågor. Missa inte detta unika
tillfälle att vara extra effektiv – här ser du mycket på kort tid.
Välkommen till industrins egen mötesplats!
ÖTEN
MORGONM
AUTOMATION2011
5 INDUSTRImässor under ETT tak
stadion
13/4 kl 8.30 - Is
Zoégas Kaffe
ll kopp
– från böna ti
ion
mgren, Informat
Mar ie Louise El
Nestlé Sver ige AB
Besök AUTOMATION och hitta nya automationslösningar för ditt företag. Det sker ständigt förnyelser för att
ytterligare effektivisera och förbättra produktionen. Se möjligheterna - det finns alltid något ni kan förbättra.
13/4 kl 11.30
Flexibel automation med visionsguidad robot
– en lösning även för korta serier!
Henrik Saldner, PhD, VD, SVIA
n, Fabr iksdirek
Mat s Andersso
r AB
uk , Nordic Suga
br
Ar lövs Socker
14/4 kl 11.30
Öka förädlingsgraden i svensk industri
Tobias C. Larsson, Professor Blekinge Tekniska Högskola, avd Maskinteknik
Henrik Saldner
stadion
14/4 kl 8.30 - Is
a
rise – ständig
Lean Enterp
ll
r och vägen ti
förbättringa
urrenskraft
hållbar konk
verage
Tobias C. Larsson
DISTRIBUTION
& LOGISTIK2011
besök SVERIGES STÖRSTA automationsmässa 2011
, VD, Rexam
Claes Bjäreholt
Can Fosie AB
DISTRIBUTION & LOGISTIK ger dig möjlighet att möta utställare och delta i intressanta
seminarier om effektiv materialhantering, transporter och logistik som är anpassade till de
nya kraven på marknaden.
14/4 kl 9.30
Så förbättras godstransporterna med en ny hamn i Malmö *
Johan Röstin, VD, CMP, Copenhagen Malmö Port
Mats Andersson
Be
tiska hallen
14/4 kl 8.30 Bal
å och minska
Få kontroll p
dningen
energianvän
Exempel på mässans seminarier:
Johan Röstin
Claes Bjäreholt
/Head of
Försäljningschef
Magnus Sahlin,
AB
äljning Sver ige
B2B, E.ON Förs
14/4 kl 14.30
Effektivare interna transporter hos Thorn i Landskrona *
Jan Henricsson, VD, Logimatic Logistikutveckling AB
Ola Johansson, Supply manager, Thorn Lighting AB
Jan Henricsson
* = i samarbete med Transportnytt
Magnus Sahlin
Ola Johansson
h mer informat
För anmälan oc
mässan för dig som arbetar med distribution & logistik
LIVSMEDELSPRODUKTION &
PROCESSTEKNIK2011
gren
Marie Louise Elm
altiska hallen
13/4 kl 8.30 - B
en effektivare
Så skapar vi
produktion
tör,
Exempel på mässans seminarier:
Träffa de ledande leverantörerna inom livsmedelsproduktion och processteknik. Kan ni bli bättre på att effektivisera er produktionsprocess? Ja
sannolikt. Besök LIVSMEDELSPRODUKTION & PROCESSTEKNIK och ta del
av vad som är nytt och vad ni kan förbättra.
Exempel på mässans seminarier:
13/4 kl 10.00
Innovation i livsmedelsföretag – en oslipad diamant **
Christina Skjöldebrand, Professor, Lunds tekniska högskola
Susanne Ekman
14/4 kl 9.30
Succé eller flopp – den sensoriska eller upplevda
produktkvalitén avgör! *
Susanne Ekman, SIK
* = i samarbete med SIK ** = i samarbete med Svenska Livsmedel
schef,
riea
n
i
m
Se
me t
m
a
r
g
o
pr
av
å
g
t
t
er a
k o mm
san s
s
ä
m
n på
stapel
er
2 s ce n
finns
“Passagen till
framtiden”
I gången mellan mässområdena kommer det
att finnas en utställning
med delar ur framtidens produktionskedja.
rogram
p
t
t
e
l
n
Komp
bbsida
på we
Christina Skjöldebrand
mässan för dig som arbetar med produktion av livsmedel
ebbsida
ion besök vår w
PACK &
EMBALLAGE2011
PACK & EMBALLAGE är mässan som visar nya, kreativa, innovativa och enkla förpackningar som både är
smarta och hållbara för exponering och transport. Se framtidens förpackningsprocess, den nya tekniken
och det nya materialet.
Exempel på mässans seminarier:
13/4 kl 13.00 - PANELDEBATT
Förpackningsinnovation – en fråga om överlevnad
Deltagare: Flemming Jörgensen, Packaging & Consumer Products – Sales
Manager Nordic, DuPont, Per Nyström, CEO, Flextrus, Ingrid Landgren,
Director of Innovation, Procordia Food, Per Baummann, Samordnare, Svensk
Dagligvaruhandel, Andreas Larsson, docent inom innovationsteknik vid LTH.
Moderator: Per-Stefan Gersbro, VD, Packbridge
14/4 kl 10.15
Förpackningsinnovation och ökad kund- och konsumentinsikt*
Fredrik Nilsson, Docent, Lunds tekniska högskola
Per-Stefan Gersbro
* = i samarbete med Svenska Livsmedel
UNDERHÅLLSTEKNIK2011
SYDSVERIGES största mötesplats för förpackningslösningar
Parkeringsmöjligheter
I mässans direkta närhet finns det gott
om parkeringsplatser. På Eric Perssons
väg finns ett parkeringshus med 470
platser och vid Kulan finns det 90
platser. På andra sidan Stadiongatan,
vid COOP, finns ytterligare 500 platser.
För vägbeskrivning besök,
www.easyFairs.com/INDUSTRIMALMO
P-KULAN
MÄSSA
P-HUS
P-COOP
UNDERHÅLLSTEKNIK är mässan som visar vikten av att planera och förebygga företagets
underhållsarbete för att maximera tillgängligheten och produktionseffektiviteten i din anläggning.
Möt utställarna och lyssna på de intressanta seminarierna inom ämnet.
Exempel på mässans seminarier:
DATUM, PLATS & Tid
13/4 kl 13.45
Tillståndsbaserat underhåll och rätt underhållsfilosofi!
Jiri Pus, JP Konsult AB
14/4 kl 10.00
UH-plattformen, en modell för tydlighet mellan
produktion och underhåll *
Kim Berghäll, Affärsenhetschef Teknik&Driftsäkerhet,
Euromaint Industry
* = i samarbete med Underhållsföretagen AB
Jiri Pus
Kim Berghäll
Onsdag 13 april 9.00 – 16.00
Torsdag 14 april 9.00 – 16.00
Baltiska Hallen / Isstadion, Malmö
För vägbeskrivning besök,
www.easyFairs.com/INDUSTRIMALMO
besök sveriges största underhållsmässa 2011
ARRANGÖR
Partners
easyFairs Scandinavia AB
Tel: +46 (0) 31 89 41 00
Email: [email protected]
www.easyFairs.com/INDUSTRIMALMO