Din lokala kandidat

Kryssa nr 6 Johan Nilsson i kommunalvalet!
Du är självklart välkommen att kontakta mig om du vill
veta mer om min kandidatur till Kommunfullmäktige.
Telefon: 070 - 864 10 00
e-post: [email protected]
Vill du också vara med och påverka bygget av ett bättre Stockholm?
Bli medlem i nya Moderaterna. Medlemsavgiften är 100 kr. Enklaste
sättet att betala avgiften är att ringa 0939-100 30 00, så dras pengarna
direkt på telefonräkningen. För information om andra sätt att betala
medlemsavgiften – gå in på www.moderaterna.net/bli-medlem.
Din
lokala
kandidat
Johan Nilsson, kandidat till
Kommunfullmäktige
Din kandidat
från Älvsjö/Fruängen!
Jag heter Johan Nilsson och kandiderar till Kommunfullmäktige i Stockholms stad. Du finner mig på plats
nummer 6 på Moderaternas valsedel!
Jag är 35 år och är uppvuxen i Älvsjö, dit jag i våras flyttat
tillbaka efter 15 år i Fruängen. Till vardags arbetar jag som
ekonomichef inom kommunal verksamhet.
Jag kandiderar till Kommunfullmäktige därför att jag vill
verka för en god kvalitet och en modern kommunal service som utgår från medborgarnas önskemål och behov!
Fem viktiga frågor för mig
• Värna våra grönområden. Det är viktigt, även i en
växande storstad, att det finns gröna lungor och lugna
oaser för rekreation och vila. Älvsjöskogen, Solbergaskogen och Långbro Park är exempel på sådana som därför
ska fredas från eventuell exploatering.
• Satsa på fritid och kultur. Föreningsliv är för mig en
hjärtefråga och samhället har stor nytta av allt viktigt som
görs i den ideella sektorn. Därför ska vi också uppmuntra
aktiviteter i bland andra kultur-, idrotts-, pensionärs- och
andra föreningar. Bygg ytterligare en idrottshall förlagd till
västra Söderort, förslagsvis i Älvsjö, Fruängen, Västertorp
eller Mälarhöjden.
• God ekonomi i kommunen. Genom god ekonomisk
hushållning och effektivt nyttjande av våra skattepengar
bygger vi en hållbar kommunal ekonomi och kan tillhandahålla en god omsorg utan skattehöjningar. Genom
mitt yrkesliv har jag goda kunskaper om den kommunala
ekonomin!
• Förbättrad samhällsservice och trygghet. Fortsätt
utveckla våra lokala centrum, t.ex. bättre parkeringsmöjligheter i Fruängen Centrum. Ett lokalt poliskontor,
öppet dagligen med ”riktiga och närvarande poliser”, bör
förläggas till antingen Älvsjö eller Fruängen. Genom mer
levande stadsdelar ökar tryggheten!
• Ökad kvalitet i förskola, skola och äldreomsorg.
Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen har idag generellt
goda resultat i ”brukarundersökningar” men resultaten är
något ojämna och kan höjas ytterligare. Detta genom
till exempel mer inflytande från föräldrar/anhöriga och ett
kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete.