laddas ner här

Avtal om allmän visstidsanställning
…………………………………………...…med personnr…………………-…………
(arbetstagarens namn)
anställes härmed såsom………………………..vid……………………………………………,
(företagets namn)
organisationsnr…………………-…………..
Anställningsvillkor
För anställningen gäller bestämmelserna i det mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
dess skogssektion och GS-facket och dem emellan gällande kollektivavtal.
Arbetstagaren omfattas av anställningsgrupp……………enligt lönebilaga för arbete inom/vid:
 Skogsarbete  Skogsvård  Avverkningsarbete
Lön utgår med…………..…kr (SEK) per timme (Se bilaga).
.
Anställningstid
OBS: Den sammanlagda arbetstiden får vara högst 2 år under en femårsperiod.
Därefter övergår anställningen i en tillsvidareanställning.
Fr o m…../... …… t o m …../... …… ………………… den…………20….
Sysselsättningsgrad…………..…… procent.
Arbetsgivare
Arbetstagare
………………….
…………………
Fr o m…../... …… t o m …../... …… ………………… den…………20….
Sysselsättningsgrad…………..…… procent
Arbetsgivare
Arbetstagare
..………………….
…………………
Fr o m…../... …… t o m …../... …… ………………… den…………20….
Sysselsättningsgrad…………..…… procent..
Arbetsgivare
Arbetstagare
………………….
…………………
Fr o m…../... …… t o m …../... …… ………………… den…………20….
Sysselsättningsgrad…………..…… procent.
Arbetsgivare
Arbetstagare
………………….
Fr o m…../... …… t o m …../... …… ………………… den…………20….
Sysselsättningsgrad…………..…… procent.
………………….
…………………
Arbetsgivare
Arbetstagare
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit vardera ett.
…………………