Barnloppis i församlingshemmet

Barnloppis i församlingshemmet
Kom
och
köp
Vi säljer allt som hör barn till - skor, kläder,
barnvagnar, leksaker...
Allt är begagnat och mycket billigt.
Fika gärna i vårt café.
All inkomst skänker vi till vårt
vänstift Lui i Sydsudan.
LÖRDAGEN DEN 21 MARS KL. 10.00 - 12.00 HÖÖR
SVENSKA KYRKAN HÖÖR
BOX 104, 243 22 HÖÖR
BESÖKSADRESS SKOLGATAN 8
TELE: 0413-220 95
!