KF OCH COOP - Sveriges HR Förening

KF OCH COOP
HR-DAGARNA, 22 SEPTEMBER 2011
CARINA SUNDQVIST, HR STRATEG KF & MARIE NILSSON, PERSONALCHEF COOP
UTMANING
• 350
• 175
• 9 445
• 16-67
• 5.30 – 23.00
• 100% tid hos våra kunder
DETALJHANDELSKONCERNEN KF
Dagligvarugruppen
Investgruppen
Mediegruppen
KF Invest
KF Sparkassa
4 verksamhetsområden ingår i gruppen:
• Coop Butiker & Stormarknader
Fastighetsgruppen
Övriga bolag
• MedMera Bank
• Coop Marknad AB
• Coop Inköp & Kategori
KF Shared Services
Januari 2011
ATT TÄNKA PÅ VID FASTSTÄLLANDE
AV STRATEGI
•
•
•
•
Allt går fort - ingen tid för utvärdering
Säkerställa att det blir rätt från början
Det krävs mod, drivkraft och tydlighet
Kommunikation och information, om och om och om igen…
UPPDRAGET
• Som ett led i att säkra arbetet med effektivisering och förändring
inom Coop fortsätter arbetet att genom kompetensförsörjning stärka
både ledare och medarbetare i deras kompetens för att möta de krav
som omvärlden och våra kunder nu ställer på oss
KOMPETENSINVENTERING 2009
• Utbildade 500 chefer - 28 tillfällen, 8 orter
• Kravprofil - yrkeskompetenser och strategiska kompetenser
• Kompetensinventering av 4 800 medarbetare på mindre än 3 månader
VAD HÄNDE MED RESULTATET?
• Ett antal områden identifierades
• En kompetensutvecklingsplan
-
På kort och lång sikt och i enlighet med vår strategi
KOMPETENSGAP
Inom till exempel:
• Säkerhet
• Produktkunskap
• Intolerans
• Matinspiration
• Introduktion av olika slag
• Ekonomi
VI VILLE OCKSÅ UTBILDA OCH
INFORMERA OM NYA SÄTT ATT ARBETA
OCH OM VÅRT NYA SORTIMENT
VÅR SATSNING PÅ GRÖN TILLVÄXT
MEN HUR?
MEN HUR?
• Hur skulle vi nå ut till alla våra medarbetare så snabbt som vår
förändringsresa krävde?
• Enkelt
• Snabbt
SVARET BLEV – E-UTBILDNING
• Första hindret - man hade aldrig gjort detta förr….
E-UTBILDNINGAR
48 856 unika genomförda
e-utbildningar
Genomförd e-utbildning t.o.m. september 2011
VAD KRÄVS?
• Mod
• Snabbhet
• Övertygelse
• Engagemang och entusiasm
• STARK LEDNING som tror på
det man gör
TACK FÖR ORDET !