נוסח פרסום - מנהל יחידה לרישוי עסקים - תברואן - המרה

‫מינהל כללי‬
‫מכרז מס' ‪06/2015‬‬
‫למועצה המקומית ירוחם דרוש‪/‬ה‪:‬‬
‫מנהל המחלקה לרישוי עסקים ‪ /‬תברואן‬
‫היקף משרה ‪100% :‬‬
‫מתח דרגות ‪ 38-40 :‬בדירוג המח"ר‬
‫תיאור התפקיד ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫אחריות לקבלת בקשות לרישוי עסקים חדשים‪ ,‬לבדיקתן הראשונית בהתאם‬
‫לקריטריונים ולמפרט דרישות טכניות ובדיקת קיומם של האישורים הנדרשים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אחריות לאישור או להעברת הבקשות לרישוי והאישורים והמסמכים הנדרשים‬
‫לאישור הגורמים המוסמכים ברשות המקומית‪ ,‬למתן אגרת רישוי לכל עסק שאושר‬
‫ושולמה עבורו אגרת רישוי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מנהל קובץ עסקים מורשים ברשות המקומית‪ ,‬מפקח על עבודות מפקחים בשטח‬
‫ומגיש תביעות נגד בעלי עסקים החורגים מתנאי הרישוי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אחריות לתכנון תכניות עבודה רב שנתיות לשיפור חזות הרשות המקומית ושמירה על‬
‫ניקיונה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אחריות לביצוע עבודות ניקיון שוטפות בתחומי הרשות המקומית‪ :‬טאטוא‪ ,‬פינוי‬
‫אשפה ביתית‪ ,‬פינוי גזם וכד'‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אחריות לטיפול בהשמדה ובהדברה של מזיקים בתחומי הרשות המקומית‪.‬‬
‫דרישות התפקיד ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫בעל תואר אקדמי‪ ,‬שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬או שקיבל‬
‫הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ‪.‬‬
‫‪ ‬תעודה של אחראי לתברואה וסביבה (תברואן) שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה‬
‫של תכנית לימודים בהיקף של ‪ 1900‬שעות לפחות‪.‬‬
‫או‬
‫תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים במדור הנדסת הסביבה‪.‬‬
‫או‬
‫תעודת רישום בפנקס המהנדסים במדור הנדסה ‪ -‬איכות סביבה שבענף הנדסה אזרחית‪.‬‬
‫ניסיון ניהולי‪:‬‬
‫ניסיון בן שנתיים לפחות בניהול של ‪ 3‬עובדים או יותר‪ ,‬או כהונה בת ‪ 3‬שנים לפחות בתפקיד‬
‫במגזר הציבורי שמתח דרגותיו ‪ 38-40‬ומעלה‪.‬‬
‫דרישות נוספות‪:‬‬
‫מינהל כללי‬
‫רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון‪.‬‬
‫כישורים אישיים ‪ :‬אמינות ומהימנות אישית‪ ,‬ערנות ודריכות‪ ,‬הבנה ותפיסה‪ ,‬כושר למידה‪,‬‬
‫סמכותיות‪ ,‬נשיאה באחריות‪ ,‬טיפול במספר נושאים במקביל‪ ,‬כושר התמדה‪ ,‬יכולת תיאום‬
‫ופיקוח‪ ,‬יכולת ייצוג הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים‪ ,‬כושר התבטאות בכתב ובע"פ‪.‬‬
‫דרישות תפקיד מיוחדות‪:‬‬
‫עבודה בשעות בלתי שגרתיות‪ ,‬כוננויות‪ ,‬נסיעות בתפקיד‪ ,‬שליטה בחוקי עזר עירוניים‪ ,‬רישיון‬
‫נהיגה‪.‬‬
‫הערה‬
‫הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלא תצורפנה תעודות לא תעננה ותידחינה‬
‫על הסף‪.‬‬
‫לא יתקבל עובד שהנו קרוב בדרגה ראשונה של עובד מועצה אחר‪.‬‬
‫כל מקום בו נאמר בלשון זכר‪ ,‬הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך‪.‬‬
‫הגשת מועמדות בצירוף שאלון למשרה פנויה (נמצא באתר המועצה)‪ ,‬קורות חיים‪ ,‬תעודות‬
‫המעידות על השכלה ואישורים על ניסיון קודם‪,‬יש לשלוח במעטפה סגורה‪ ,‬עם ציון שם המכרז‬
‫עד לתאריך ‪ 11/05/2015‬בשעה ‪ ,12:00‬למועצה מקומית ירוחם ת‪.‬ד‪.1 .‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫מיכאל ביטון‬
‫ראש המועצה‬