הודעה לעיתונות - בחינה לרישוי בהנדסה אזרחית-מבנים ינואר

‫רישום ורישוי‬
‫מהנדסים ואדריכלים‬
‫בחינה לרישוי בהנדסה אזרחית ‪ -‬מבנים‬
‫בהתאם לתקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי)‪ ,‬התשס"ח‪,2007-‬‬
‫משרד הכלכלה מודיע על קיומה של בחינה לרישוי בהנדסה אזרחית ‪-‬‬
‫מבנים שתיערך ביום ‪ ,10.1.2017‬י״ב שבט‪ ,‬תשע"ז‪.‬‬
‫הודעה על מיקום הבחינה תפורסם באתר האינטרנט של רשם המהנדסים‬
‫והאדריכלים‪ www.economy.gov.il/engineers ,‬יש לשים לב לפרסומים‪.‬‬
‫‪£‬‬
‫‪£‬‬
‫לצורך מימוש הזכאות לגשת לבחינה יש להגיש דוחות‬
‫התמחות המעידים על ‪ 36‬חודשי התמחות שבוצעה בהתאם‬
‫לקריטריונים המוגדרים באמות המידה לרישוי המפורסמות‬
‫באתר‪ ,‬יש להגיש את הדוחו״ת לא יאוחר מתאריך ‪.11.12.2016‬‬
‫הזכאים לגשת לבחינה יקבלו אישור מאגף רישום ורישוי עיסוקים‪.‬‬
‫עם קבלת אישור הזכאות לבחינה יש להגיש "בקשה לרישוי "‬
‫באמצעות אתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה בכתובת‪:‬‬
‫‪( www.economy.gov.il/engineers‬רשם המהנדסים והאדריכלים‪ ,‬הגשת‬
‫בקשה לרישום‪/‬רישוי)‪.‬‬
‫יודגש כי לא תינתן אפשרות להירשם לבחינה זו לאחר מועד זה‪.‬‬
‫‪ £‬מי שפנו כאמור‪ ,‬והרשם מצא כי הם זכאים לגשת לבחינה‪ ,‬יישלח אליהם‬
‫זימון לבחינה ושובר תשלום עבור אגרת בחינה על סך ‪ ,₪ 891‬אותה יש‬
‫לשלם באתר הרשם בכתובת ‪www.economy.gov.il/voucher-engineers‬‬
‫ לא יאוחר מיום ‪.27.12.2016‬‬
‫‪ £‬לאחר ביצוע התשלום רצוי לוודא כי בקשת התשלום נקלטה במשרדי‬
‫הרשם בכתובת דוא"ל‪ [email protected] :‬או בטלפון‪.02-6662540 :‬‬
‫‪ £‬ביום הבחינה‪ ,‬על הנבחן להביא עמו את שובר התשלום המעיד על‬
‫ביצוע התשלום‪.‬‬
‫‪ £‬המבקשים לקבל הקלות בבחינה יפנו לאגף רישום ורישוי עיסוקים‬
‫בכתב ויצרפו אישורי אבחון תקפים‪ .‬בקשות להקלות תתקבלנה עד היום‬
‫האחרון לרישום לבחינה והחלטה לגביהן תתקבל עפ"י הקריטריונים של‬
‫האגף להכשרה מקצועית במשרד‪.‬‬
‫נושאי הבחינה לרבות מיקוד והגדרה מפורסמים באתר רשם המהנדסים‬
‫והאדריכלים‪.‬‬
‫לבחינה שני חלקים‪:‬‬
‫הבחינה העיונית תתקיים בשעות ‪9:30-13:00‬‬
‫הבחינה המעשית תתקיים בשעות ‪19:00-14:00‬‬
‫בבחינה ניתן יהיה להשתמש בחומר מקצועי המפורט במסמך‬
‫המיקוד המופיע באתר האגף לרישום ורישוי עיסוקים‪.‬‬
‫ניתן להשתמש במחשב נייד רק בחלק המעשי של הבחינה (אין‬
‫התחייבות לאפשר חיבור לחשמל)‪.‬‬
‫כדי לממש זכאות לרישוי כמהנדס על הנבחן לקבל ציון עובר ‪ 65 -‬ומעלה ‪ -‬בכל‬
‫אחד משני חלקי הבחינה‪ * .‬נבחן רשאי להגיש השגה על תוצאות הבחינה לא יאוחר‬
‫מ‪ 10-‬ימי עבודה לאחר יום פרסום תוצאות הבחינה‪.‬‬
‫** פירוט בדבר דרכי ההשגה על תוצאות הבחינה מופיע באתר האגף לרישום‬
‫ורישוי עיסוקים‪.‬‬
‫בהצלחה!‬
‫‪570763‬‬
‫קרן‬
‫‪9*125‬״‬