Skift af tandrem (+ remstrammer + generatorrem) på Ford Focus 1,6

Skift af tandrem (+ remstrammer + generatorrem) på Ford Focus 1,6
Genereret på baggrund af proceduren beskrevet i Haynes manual og lavet da Haynes
inddrager forskellige afsnit, så tanken er at samle det i en samlet kronologisk procedure
og tilføje nogle betragtninger hvor Haynes afviger fra min model.
Du følger mine anvisninger på helt eget ansvar – jeg kan have glemt noget eller fået
byttet om på rækkefølgen på enkelte punkter – ved at kombinere med sund fornuft tror
jeg at novicen vil have noget ud af proceduren.
Input til rettelser og tilføjelser modtages gerne.
Jyllinge august 2010 vers 1
1. Få bilen monteret på bukke fortil så det er muligt at kommer til nedefra, men ikke
højere end der stadigt kan arbejdes på motoren ovenfra.
2. Afmonter højre forhjul. Det er ikke strengt nødvendigt men letter adgangen.
3. Nedefra - Fjern nedre skjold der beskytter gereratorrem. Den sidder med 2 stk 8
mm bolte.
4. Ovenfra - Fjern plastikskjold fra motorens overside – jeg mener at huske at det
sidder med 6 stk 10 mm bolte – noter hvordan slanger og ledninger sidder
monteret og hold dem væk fra topstykket.
5. Tag alle tændrørshætterne af og afkobl stikket i midten mellem cylinder 2 og 3 –
tændrørshætterne føres af vejen ud til venstre, men behøver ikke afmonteres i den
anden ende. Ledningerne stikket sidder i, trækkes op ad den kanal det ligger i og
holdes til siden
6. Tag udluftningsslangen fra studsen i topstykkedækslet.
7. Fjern de 3 øverste 8 mm bolte i øvre skjold, der sidder foran tandremmen. Man kan
ikke komme til resten af boltene, men topdækslet kan listes forbi med de 3 bolte
afmonteret da det så kan bøjes lidt tilbage og give plads.
8. Fjern topdæksel – det sidder med 4 stk 10 mm møtrikker. Hvis det sidder fast er
der nogle steder hvor en stor skruetrkker kan bruges til at leverere det fri. Læg det
til side på en ren avis (så der ikke kommer skidt op i det)
9. Drej motoren via krumtappen til den står i TDC (top dead center). Krumtappen
drejes via 18 mm bolten, der holder remhjulet fast. 18 mm er IKKE en normal top i
et topnøglesæt – køb en stærk top da bolten sidder virkeligt heftigt godt fast og
skal af senere i processen – (Du får også brug for et heftigt tag for at få den løs).
For at stille motoren i TDC kræves en specielbolt af defineret længde – man kan
lave en selv. Tag en M10 bolt monteret med en låsemøtrik og sæt møtrikken på så
den del af boltens gevind, der stikker ud er præcis 38,24 mm langt – juster med en
skydelære. Der er ikke plads til at bolten er ret meget længere end der er brug for
pga kardanleddet, der sidder lige foran – bemærk at det har udskæringer, der gør
det muligt at få bolten ind hvis akslen drejes til det er muligt.
Krumtappen drejes med uret til knasterne står så en 5,0 mm metal bar kan skubbes
ind i rillen, der er eksponeret når de netop står i TDC og kun der (Hvis altså det er
justeret rigtigt – på min var der en lille fejljustering fra fabrikken, så den ene ikke
var linet helt præcist op)– fjern baren igen og kør motoren lidt baglæns igen. TDC
findes ved at skrue den specielt tilvirkede M10 bolt ind i stedet for den bolt der
normalt lukker hullet. (det er en M10 bolt med 10 mm hoved) – Det vigtige på
dette punkt er blot at få knasterne og krumtappen til at stå nogenlunde rigtigt i
forhold til hinanden før den gamle tandrem fjernes. Vi sætter det senere præcist
op. Jeg fandt en 5,0 mm metalbar, der kunne bruges i en skruetvinge og det
fungerede fint (se billede)
10. Løft servovæskebeholderne fri af sine holdere og skru
kølervæskeekspansionsbeholderen fri – den sidder med en 10 mm metalskrue + et
selvlåsende beslag i den anden ende – med en krog – jeg brugte sådan en til
udtrækning af shimmerringe - bøjes plasten i beholderen ud så den kan komme
over modhagen. Træk begge beholdere frem mod køleren og af vejen
11. Løst de 4 stk 10 mm bolte på vandpumpehjulet – (Jeg kom til at fjernet remmen før
dette og var nødt til at genmontere den for at få modhold til at kunne fjerne
boltene!)
12. Anskaf en 15 mm ringgaffelnøgle hvis du ikke har en i forvejen – 15 mm er et
unormalt mål. Sæt den på remstrammeren som er hjulet længst mod kabinen og
træk med uret – så bevæger den sig i fjerderen mod dig, tager stramningen af
remmen og du kan liste remmen af generatordrivhjulet. Fjern remmen fra alle
hjulene og noter hvordan den er rutet.
13. Skru medløberhjulet midt imellem generator og remstrammeren af – det sidder
med en central 10 mm bolt.
14. Skru hjulet af vandpumpen – De 4 stk 10 mm bolte du har løsnet før remmen kom
af
15. Nu skal generatoren af – Gør op med dig selv om du på dette sted først vil afkoble
batteriet. Det kan sende en fanens masse strøm af sted og du vil for alt i verden
ikke have at det røde kabel finder stel med batteriet tilkoblet!!!!!. Jeg vil tro det er
muligt at lade kablet sidde og føre generatoren lidt til side, men jeg valgte at
afmontere det for at kunne afmontere generatoren helt og isolerede kablet grundigt
med omvikling af plastik og tape for at undgå at skulle afmontere batteriet
(konsekvenser - motorstyringen nulstilles + ur og radio går i udu). Generatoren
sidder med 2 bolte – en i top og en i bund + en gevindstang med en møtrik, der
fjernes. Generatoren kan nu føres ud fra gevindstangen.
16. Løsn de to 15 mm bolte på knastakslerne, så knasthjulene kan dreje frit – Der kan
holdes igen på knastaksen med en nøgle (19 mm eller svensknøgle) som vist
17. Nu skal remhjulet på krumtappen afmonteres – Til det er der brug for en eller
anden måde at fastholde hjulet, mens møtrikken løsnes.
Jeg lavede et stykke værktøj af en M8 bolt sat fast til et 5 mm vinkeljern – hovedet
på bolten skal lige kunne gå ind i et af de 3 ”egerhuller” i hjulet. Når møtrikken
drejes støder vinkeljernet til sidst på undersiden af servopumpehjulet og så kan der
lægges kræfter nok i til at møtrikken kan løsnes.
18. Krumtaphjulet vil stadig sidde fast på krumtappen og skal trækkes af. Se billede for
opstilling der fungerede fint (det sidder lidt skævt fordi jeg tog billedet efter
afmonteringen hvor det sidder løst)
19. Fjern resten af boltene i det øverste tandremsskjold.
20. Fjern det nederste tandremsdæksel – Det sidder med 3 stk 8 mm bolte.
Check om der er en shimmering der er utæt for så er det nu det skal ske. Den nye
tandrems liv forkortes hvis den udsættes for olie!
21. Understøt motoren med dunkraft.
22. Afmonter det øverste motorophæng. De tre tætsiddende møtrikker kræver en dyb
15 mm top (eller en ringgaffelnøgle)
23. Motorophængsbeslaget havde nu en overraskelse – Det ku ikke umiddelbart tages
af!
Gevindstangen det nu sad løst på hvor også generatoren sad, måtte skrues ud af
motoren. Det nævner Haynes intet om!
Gevindstangen der er udført med omvendt Torx noter i enden, kan i mangel af
sådan en top, fandt jeg ud af udskrues med en 7 mm 6 kant top, der sidder helt
tæt til
Problemet!
Løsningen
24. Løsn tandremstrammeren på de to bolte og afmonter den gamle tandrem. Fjern
den gamle remstrammer, hvis du som mig har købt et kit med både tandrem og ny
remstrammer. Den gamle virkede nu som om der var mange kiometer i den endnu
ligesom tandremmen heller ikke udviste tegn på slid (efter 134.600 Km og 10 år),
men det er nok ikke lige der jeg vil spare. (Et Goodyear kit koster dd 595,- i T.
Hansen. Remmen alene 149,-)
25. Monter ny remstrammer og rem – Jeg bemærkede at remstrammeren levereret
med Goodyear kittet ikke som den gamle kunne justeres men kun havde en måde
at blive sat på som så må give den korrekte tilspænding (ellers er proceduren at få
pilen ind imellem to mærker og fiksere strammeren der). Den leveres med en lille
metalpind til at holde den ude så man kan montere remmen i ro og mag uden træk
på og når alt sidder som det skal tages pinden ud og remmen strammes op – voila!
26. Påmonter motorbeslaget igen og fjern dunkraften.
27. Sørg for at krumtappen står i TDC ved at genmontere bolten med de 38,24 mm fra
før og drej krumtappen helt op imod den – Med krumtaphjulet af har man kun den
runde krumtap at dreje på og den må for alt i verden ikke blive ridset! Jeg viklede
en strimmel nylonrem rundt om og kunne så dreje den med en papagøjetang.
28. Monter 5,0 mm stangen i knastakslerne og stram boltene, der holder hjulene fast
på knastakslerne. Fjern stangen igen
29. Monter nedre dæksel (rundt om krumtappen) til tandremmen.
30. Monter krumtaphjulet. Her foreskrives i Haynes at man først sikrer sig at
krumtaphjulet er kommet helt på plads med et specialværktøj der trækker det på
plads –evt ved brug af den gamle bolt, og derefter en ny bolt og to trin
fastspænding med først 40 Nm og derefter tilspænding med en kvart omdrejning.
Jeg havde ikke lige fået en ny bolt indkøbt og valgte at genbruge den gamle bolt og
tilspænde den med alt hvad jeg synes der har været rimeligt for tilsvarende bolte,
men det er nok mere korrekt at følge deres anvisning selvom den sidste
vinkelstramning forekommer mig noget upræcis og svært at udføre i praksis når
man ligger under bilen og ikke kan gennemføre bevægelsen i et ryk.
Fastholdelse af hjulet mens der spændes blev også en udfordring da den ikke
kunne ikke foregå med det værktøj med vinkeljernet, der blev brugt da det skulle af
og jeg valgte at lade 38,24 mm bolten gøre arbejdet – det var et sats da Haynes
ikke foreskriver det, men det virkede som om der var gods nok i alt til at modstå
kræfterne ved fastspændingen og det gik da også fint. Skru 38,24 mm bolten ud
igen.
31. Kontroller at knaster står som de skal i forhold til krumtappen ved at rotere
krumtappen fulde to omdrjeninger rundt. Sæt 38,24 mm bolten i igen og sørg for at
krumtappen kontakter den. Check at 5,0 mm metalbaren stadig passer perfekt i de
to udskæringer på knastakslerne. Hvis den ikke passer kan der justeres ved at
løsne boltene til knastakselhjulene og rotere knasterne i forhold til
knastakselhjulene så det passer – check igen.
32. Genmonter i omvendt rækkefølge dvs
Øverste tandremsskjold minus de 3 øverste bolte
Generator
Vandpumpehjul
Medløberhjul
påmonter remmen
Stram vandpumpehjulbolte.
påmonter topstykkedæksel (overvej først om du også lige skulle checke
ventilspillerum nu du er i gang)
Påmonter tændrørshætter + stik mellem cylinder 2 og 3.
Monter motorudluftningslange og sæt div. slanger tilbage i deres klemmer
Sæt beholderne med kølervæske og servovæske tilbage på deres plads
Skru de sidste 3 bolt i topdækslet til tandremmen
Sæt plastikskjoldet på.
Sæt hjul på og få bilen ned fra bukkene
Start den og se at alt fungerer (på min lyste ABS lampen et stykke tid – muligvis
fordi jeg også havde rodet med bremserne og der ha rjeg før oplevet at den efter
samling lige skal finde sig selv igen og melde ABS fejl det første minut efter at være
kommet på vejen igen.
Voila – færdig!