KLIK HER - Evangeliser Nu

VELKOMMEN TIL
Jagttegn 2011
Danmarks Jægerforbund, Hadsund
Jagttegn 2010/2011
Agenda
1.
2.
3.
4.
Præsentationsrunde
Hvad består pakken af og hvad koster det
Prøven – hvad kræves der?
Lektionsplan
Jagttegn 2010/2011
Præsentationsrunde
Fortæl kort om dig selv
• Erfaringer med jagt
• Erfaringer med våben
• Hvor vil du drive jagt
• Hvad forventer du af kurset
Jagttegn 2010/2011
Hvad består pakken af
Pakken
Undervisning frem til jagtprøve foråret 2011
Lerduer og patroner (50 skud er obligatorisk)
Deltagelse i foreningens jagter i efteråret 2011
Udover pakken kommer følgende til
Frivillig jagtprøve
Prøve gebyr
Undervisningsmateriale
Jagttegn 2010/2011
Hvad koster det
Økonomi
Pakken
Prøvegebyr
Undervisningsmateriale ca.
1.500,300,500,-
Mød Formanden – 2008
Jagttegn - Prøve
Teori
Den skriftlige del består i, at man på en halv time skal besvare 40
spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være
rigtige.
Praktisk del
Ved jagtprøvens praktiske del skal man vise, at man kan
behandle et skydevåben forsvarligt, både ved færdsel i terræn og
i forbindelse med skudafgivelse. Derudover er der i terrænet
opstillet vildtfigurer, og man skal bedømme, om skudafstanden til
dem er forsvarlig. Evnen til at ramme præcist med et skydevåben
prøves ikke.
Mød Formanden – 2008
Jagttegn
Fakta
166.000 personer indløser jagttegn
Ca. 5.000 går til jagtprøven – 67 % består
Hvem
Hvad
Våbenkursuslæreren
Indberetning af aspiranter
Aspiranter
Sikre sig modtagelse af girokort
Aspiranter
Indbetaling af jagtprøvegebyr
Aspiranter
Sikre sig modtagelse af våbenkursusbevis
Aspiranter
Tilmelding til jagtprøve på internettet
Aspiranter
Sikre sig modtagelse af indkaldelse til jagtprøve
dage før valgt prøvedato
Hvornår
(senest) 14. februar
1. marts
(senest) 15. marts
20. marts
1. marts til 20. marts
15. april eller ca. 14
Mød Formanden – 2008
Jagt - Eksperter
Indlæg af eksterne eksperter
Strand og havjagt
Riffel
Jagt i udlandet
Flugtskydning
Jagthunden
Per S. Sørensen (Stand og Havjagt koordinator, Danmarks Jægerforbund)
Frank Pedersen
Peter Vinum
Jørgen Schmidt, Tidl. Danmarks Mester
Schweitz hundeføre
Besøg i våbenforretning
I foråret besøger vi en våbenforretning og får gode råd om våbenkøb
Jagttegn 2010/2011
Lektionsplan med forbehold
Lektion
Dato
Indhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
15. November 2010
6. December 2010
10. Januar 2011
17. Januar 2011
24. Januar 2011
31. Januar 2011
7. Februar 2011
14. Februar 2011
21. Februar 2011
28. Februar 2011
7. Marts 2011
14. Marts 2011
21. Marts 2011
28. Marts 2011
4. April 2011
11. April 2011
Introduktion og våbenlære
Vildtkendskab
Ekspertindlæg Strand og Havjagt + Vildkendskab Andefugle
Vildtkendskab
Vildtkendskab
Vildtbiologi
Ekspertindlæg Schweitzhunden + Sikkerhed og etik
Vildbiologi
Vildbiologi
Jagtlov
Ekspertindlæg Flugtskydning + Våbenkursus
Jagtlov
Våbenkursus
Ekspertindlæg Riffelskydning + Jagtlov
Praktisk del - våbenkursus + Repetition
Praktisk del - våbenkursus + Repetition
Jagttegn 2010/2011
Jagttegn
Forpligtelser
Som jæger skal man have et gyldigt jagttegn, der altid medbringes under jagt.
For at sikre at jagten foregår i overensstemmelse med god jagtmoral, har Danmarks Jægerforbund i samarbejde
med Skov- og Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet udarbejdet et sæt jagtetiske regler, der angiver, på hvilken
måde jagt skal udøves.
Du har som jæger desuden hvert år pligt til at indberette dit personlige vildtudbytte, også selv om du ikke har
nedlagt noget, enten på papir eller på internettet.
Fratagelse af jagttegn
At man en gang har erhvervet sig jagttegn, betyder ikke, at man har det for resten af livet.
Man skal sørge for mindst hvert 10. år at forny sit jagttegn, for ellers bortfalder retten til at få jagttegn.
Får man f.eks. en voldsdom, risikerer man at miste sit jagttegn i en periode. Brud på våbenloven kan også bringe
jagttegnet i fare.
Jagttegn 2010/2011