Siemens WM 14E477DN - st

UPGRADE
PBU i sa
for børne-, teen-, og ungdomsmedarbejdere
Regional ledertræning
UPGRADE
regional ledertrænning for BTU-MEDARBEJDERE
- Jesus kristus
Hver gren, som bærer frugt,
den renser han, for at den skal bære
mere frugt.
- Mikael
Schlosser og leder! Du har denne brochure i hånden fordi du er en del
Kære
medarbejder
af noget vigtigt. Dine talenter - din personlighed - dit team er med til at gøre
en forskel i Guds kirke. Derfor er det en glæde at invitere dig til “Upgrade”,
et træningsforløb der er integreret med din arbejdsgren i din kirke og som
sammen med kirker i din region har dette ene formål: at du skal blive den bedste
version af dig selv til den tjeneste du står i.
Velkommen!
konceptet
kort fortalt
Den
bedste
version af dig selv!
mikael
schlosser
bibelskoleaaRektor præst
Roskilde
vejle
Wayne
Simmonds
UNDERVISERE*
præst
Aalborg
DAN S.
Jacoby
teenagepræst
københavn
marc
corydon
ungdomspræst
Herning
Mikael
Iversen
*) variationer vil forekomme
skolepræst
mariager
peter
senholt
REGIONALT træningsforløb arrangeret af flere kirker i dit område
RELEVANT undervisning fra personer, der har lært det “på den hårde måde”
RELATIONELT konstruktive venskaber med andre btu-medarbejdere
REGELMÆSSIGT 3 dage hvert år i 3 år
KARAKTEREN
om INDRE KRISTUSLIGHED
KRAFTEN
om YDRE KRISTUSLIGHED
KUNDSKABEn
om TJENESTELIG VISDOM
ENTREPRENØREN
om TEAMBUILDING & TEAMLEADERSHIP
HÅNDVÆRKEREN
om PRÆSTEN & PROFETEN
LIVet
ARKITEKTEN
om LEDERSKAB & DISCIPELSKAB
MANDATet
TEMAoversigt
Substansen
om TEOLOGI & KULTUR
ARBEJDSGREN
om IND- OG UDadrettet tjeneste
KIRKEN
om DET STORE BILLEDE
FUNKTIONen
Forløbet er over 3 år – men det er muligt
at begynde hvert år.
Tid - sted - forkyndere & program
tilpasses hver region. Kontakt PBUkontoret for at høre hvem der er
kontaktperson for dit område.
TID & STED
PRAKTISK
Kontakt PBU-kontoret på:
Tlf 35 31 00 99 eller [email protected]
mere info
Det er muligt at søge din lokale kirke samt PBU om støtte.
Deltagelse er betinget af anbefaling fra din lokale præst.
Tilmelding sker via din lokale præst/
leder. Deltagerbetaling for undervisning
samt bespisning og relevant litteratur er
900 kr. per deltager pr. år.
TILMelding & pris