Helberskov Vandværk Takstblad 2014

SEDUM-URT-GRÆSTAG
Monteringsvejledning
Juli 2010
1 - Levering og forberedelser
Vegetationsmåtterne leveres normalt i stykker på 0,8 x 1 m2 på europaller. På en palle lægges normalt højst 25 måtter, altså op til 20
m2. En fyldt palle vejer ca. 800 kg. Vegetationsmåtterne kan maksimalt opbevares på pallen to dage efter levering uden at tage skade.
Pallen må ikke stå i direkte sollys. Hvis måtterne ikke kan monteres
inden for dette tidsrum, skal måtterne lægges ud ved siden af hinanden, helst på et veldrænet underlag. Vegetationen er sårbar, når
den er frossen, hvorfor ingen håndtering eller montering må foretages under sådanne temperaturforhold. Vegetationen må heller
ikke betrædes, når den er frossen. For at undgå unødvendige skader skal montering af sterninddækninger, ventilationsinstallationer,
ovenlys mv. være afsluttet, inden vegetationen anlægges.
Vegetationsmåtterne leveres lastet på paller.
2 - Kontrollér tagmembranen og kantafslutningsdetaljerne
Tagvegetation bør anlægges på godkendte membraner, der er monteret af autoriserede tagdækkere. Gennemgå membranen inden
den overdækkes. Rengør om nødvendigt tagfladen. Kontrollér at
afløb fungerer. Kontrollér tilsluttende kantinddækninger og eventuelle tagfodsdetaljer (fx. kantafslutninger leveret af Veg Tech, men
monteret af tagdækkeren).
3 - Montering af vandregulerende lag
Udlæg rodspærrefolie WSB80 hvis membranen ikke er rodsikker. Bøj 8-10 cm op ved stern. Skær ud til tagbrønde. Ved taghældning under 5 grader udlægges et drænlag - ND220. Det
vandholdende Grodan (TT) lag lægges tæt sammen, kant mod
kant, direkte på membranen eller oven på evt. lag af ND 220.
Veg Tech’ tagjord udlægges i et jævnt lag. Der udlægges ikke
Grodan eller tagjord på flader som skal dækkes med singel.
System XSUG Taghældning 0-5°
System XSUG Taghældning 5-14°
*Rodspærrefolie anvendes når membranen ikke har indbygget rodspærre.
*Rodspærrefolie anvendes når membranen ikke har indbygget rodspærre.
Nophadrain ND 220
Grodan TT
Nophadrain ND 220 levereres i
ruller. Vær opmærksom på at placerer drænlaget så den hvide filt
vender opad. Monter måtten kant
mod kant. Skær måtten med en
skarp tynd kniv.
Mål/rulle: 1,25 x 32 m (40m²)
Anvendes som vandholdende
lag for sedum-urt-græsvegetation. Sav eller skær pladerne
med en ”isoleringskniv”
6 plader/pakke: 0,6 x 1 m
(3,6 m²)
4 - Udlægning af vegetationsmåtterne
Pallen med måtter løftes maskinelt op i en passende højde ved
siden af eller lige over tagfladen. En fuld palle vejer ca 800 kg.
Sæt aldrig pallerne ned på taget med risiko for at beskadige membranen og den underliggende tagkonstruktion. En måtte løftes let
af to personer. Måtterne lægges kant mod kant så tæt som muligt,
forskudt (i forbandt) med samlingerne i det underliggende lag.
Tilskæring udføres med en skarp, savtakket kniv (brødkniv). Oven
på pallerne med vegetationsmåtter medfølger mindre sække med
“tagdressing”, som spredes i samlingerne mellem vegetationsmåt-
Veg Tech A/S
Høyrups Allé 7
2900 Hellerup
Tel 3962 6869
www.vegtech.dk
[email protected]
terne, når de er lagt til rette. Et Sedum-Urt-Græstag vandes
efter montage, således at de underliggende lag vandmættes kapacitet er ca. 40 liter/m². Ekstra vigtigt ved montage i tørkeperiode.
På tagflader, som ikke får tilstrækkelig med nedbør, fx. op mod
høje facader og under tagudhæng, lægges naturrunde, vaskede
sten i stedet for vegetationsmåtter. Det samme gælder op mod
glasfacader og andre facader, hvor reflektion af solens stråler
kan forhindre sedumvækst i en bredde på ca. 30 cm.
På vegtech.dk kan du også hente monteringsanvisninger på kantafslutninger samt vejledning
vedrørende pleje af tagvegetation.