Uddeholm Supreme nr 2 2014

Gasten
Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2011
www.koldingbaadelaug.dk
Gasten udgives af:
Kolding Bådelaug/oprettet 1979
Marina Syd, 6000 Kolding
Redaktør og layout:
Kjeld Hansen
75566186
[email protected]
Annoncer:
Jørn Wegener Larsen
7536 4619 [email protected]
Peter Arends
2720 8015 [email protected]
Tryk:
From Grafisk 7552 7711 [email protected]
Annette Rosenberg
[email protected]
Forside:
Fra træskibstræf i Middelfart 2007
Til vore annoncører!
Klubbladets første forside
Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt logo, tlf., fax, e-mail
eller andre ønsker er på tale.
Meddel blot dette til
Jørn Wegener Larsen7536 4619
[email protected]
Peter Arends
2720 8015
[email protected]
INDHOLD
Til vore annoncører! Standerhejsning den 10. april Takstblad Kolding Bådelaugs sejlerskole er certificeret Klubben køber endnu en L23 ARTIKLER Kolding Bådcenter er blevet til Dansk Marineudstyr. Klublogo Den nye Grill Café Ny redaktør af Gasten Materialeudvalget: Stien langs Kolding Å Undgå bundmaling Sommeren 2011 DS stander Vedligeholdelse af klubbens udendørsarealer Onsdagstræf Alt for få bruger redningsvest Facebook Kapsejlads er også klubhygge. Kapsejladsbøjer KAPSEJLADS fælles sejlads fra Skærbæk. Broen i Paradisbugten Retningslinjer for lån af KBL’s L23 Sct. Hans aften AKTIVITETER GRILL I PARADISBUGTEN INDMELDELSESBLANKET STRIBTUR Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug 2
6
7
8
10
12
12
12
12
14
15
16
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
27
27
29
30
31
31
32
35
36
39
Check venligst datoer og tider på KBLs hjemmeside for at få oplyst
evt. ændringer til datoer og enkeltstående arrangementer.
SEJL OG K ALECHER
Cruising Racingsejl
Bompresenninger
Sprayhoods
Kalecher
Hynder
Bøjler, beslag
Reparationer vask
Hesselly 8, Industri N 2 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 76321200
Fax. +45 76321201 · [email protected] · www.schultz-kalecher.dk
MENUER
Hjemmelavet burger m. 200 g bøf
½ ovnstegt kylling m. pomfritter
Ribben sandwich
Stro Hercules pølse m. brød
Ristet pølse m. brød
Fransk hotdog
Pølsemix
Pomfritter
Dagens middag
4
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
50,50,35,30,20,25,40,25,50,-
SANDWICH
Kylling og bacon
Roastbeaf
Andre Sandwich
kr. 35,kr. 35,kr. 35,-
DRIKKEVARER
Fadøl 0,40 cl.
Sodavand 0,50 cl.
Kildevand 0,33 cl.
kr. 30,kr. 20,kr. 10,-
�����������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������
�������������������������
��� !�����������������������������
���������������������������������������"
���������������"
�����������#$$$����������������������
������������������%&��������"��
'�����(�����������������
���������)���������������
��*���������+������%(����������"
��,�����������"
����+����������������&��"
��'��������)�����"
��-����������������������������"
��������������������
��.�����"
����&�����"
�����������"
���������&����"
/$����
����)%��
$%����������&
'���������������&��( ���)��� ��
*+����&
���������( ���)��� ��
,+����&�
���������*�!!��
��������������������������������������� ����!"����������� �!�����!"�����������#"��� �!
5
Standerhejsning den 10. april
Næstformanden for Kolding
Bådelaug, Ingolf M. Nielsen
sagde ved standerhejsningen:
Hvorfor står vi her i
dag, søndag den 10.
april?
Solen skinner, vinden
er i øst, temperaturen
er stigende og sne og
frost er væk. Alle pakker
sig ud, nu skal vi have
sol på kroppen. Nogle
kalder det D - Ø - V og S
vitaminer.
Vi skal ud på søen med
en lille en til halsen. Det
kan godt være en vand.
Og husk også sikkerheden. Det er R vitaminet.
6
Lidt klubnyt:
Broen i Paradisbugten var igen
taget af isen. Med ved hjælp
af 8 friske fyre blev den lige
banket på plads i lørdags og
lidt om søndagen, så den er nu
klar til brug. Bænke og borde
er også på plads.
Grill i Paradisbugten betyder
sommerens fælles spisning,
men I bestemmer selv menuen.
Grillen skal vi nok tænde. Det
er fredag aften, så havd klokkeslæt er I klar derude? F.eks.
kl. 19?
For ikke at komme galt afsted,
vil jeg bare sige: ”Læs Gasten,
kig på vores hjemmeside, bliv
venner med Facebook og orienter jer om alle aktiviteter i Kolding Bådelaug. Der er mange”.
Alle ønskes en god sejlsæson.
God tur!
Takstblad
Hvis man er interesseret i Lystbådehavnens takster,
henvises til havnens hjemmeside
eller Gasten fra
marts 2010.
Taksterne er ikke
ændret siden da.
KH.
Statsautoriserede Revisorer
Vesterballevej 27
7000 Fredericia
Tlf. 7921 2700
Fax 7921 2701
www.pwc.dk/lillebaelt
7
Kolding Bådelaugs sejlerskole er certificeret
I forbindelse med standerhejsningen blev klubbens sejlerskole
officielt certificeret.
Ole Ingemann Nielsen fra
Dansk Sejlunion overdrog certificeringen til lederen af sejlerskolen, Peter Arends
F
8
Poul Erik Bech
Jernbanegade 25, 6000 Kolding
E-mail: [email protected]
7550 3600
PÅ SIKKER ”KURS” NÅR DU SKAL SÆLGE
katet på, at klubbens sejlerskole
er blevet certificeret af Dansk
Sejlunion. Kolding Bådelaug er,
som den tredje klub i Jylland og
den første i Lillebæltskredsen
og i Syd og Sønderjylland, blevet
certificeret.
Ved Kolding Bådelaug’s standerhejsning søndag den 10. april, fik
vi af Ole Ingeman fra Dansk Sejlunions bestyrelse overbragt certifi-
Hvorfor certificering?
Sejlerskolerne i klubber under
Dansk Sejlunion er ikke pålagt,
hverken pædagogiske eller
sikkerhedsmæssige krav fra
Søfartsstyrelsen, fordi skolerne
er en del af en demokratisk
foreningsstruktur, hvor medlemmerne selv sætter det nødvendige
sikkerhedsniveau.
For at tydeliggøre kvaliteten og
sikkerheden i sejlerskolen har
F
9
Dansk Sejlunion valgt at certificerer sejlerskolerne på baggrund af
skolens tilrettelæggelse af blandt
andet instruktøruddannelse og
sikkerhedsaspekter omkring både
og forebyggelse og håndtering af
ulykker til søs.
Den certificerede sejlerskole er
således et signal til brugeren om,
at man på sejlerskolen har styr på
sikkerheden, og at man arbejder
med at sikre bedst mulige instruktører til sejlsportens nye udøvere.
Jeg vil ved denne lejlighed også
sige tak til resten af arbejdsgrup-
pen, der har gjort et kæmpe
stykke arbejde, for at dette kunne
blive muligt.
Sejlerskolen i Kolding Bådelaug
har de seneste år været i gennem
en stor udvikling og en stor tilgang
af elever. Som noget nyt har der i
vinter været afholdt kursus i teori
til duelighedsprøven, hvor alle
elever bestod. Et stort tillykke til
Claus og hans elever fra sejlerskolen.
For yderligere information:
www.koldingbådelaug.dk
Peter Arends
Klubben køber endnu en
L23
Bestyrelsen har på grund af sejlerskolens expansion besluttet at
købe endnu en L23.
10
Klubbladets forside 1981
Har du tid og lyst
til at give en hjælpende hånd?
Det kunne være i forbindelse med sejlerskolen eller ved
særlige arrangementer, så kontakt venligst
Peter Arends på 2720 8015 eller p. [email protected]
s2EPARATIONERIGELCOATGLASlBERTROGSTÍL
s0OLERINGVOKSBUNDBEHANDLING
s6INTERKONSERVERINGVEDLIGEHOLDELSE
s)NSTALLATIONAFMARITIMTUDSTYR
Lillebælt Bådservice
v. Leck Risby · 6000 Kolding
Tlf. 75 53 58 80 · Mobil: 21 62 28 80
www.lillebaeltbaadservice.dk
s(ENTERTRAILERBÍDETILSERVICEOPBEVARING
s6RKSTEDTILBÍDEOPTILFOD
s/PSYNEFTERAFTALE
11
ARTIKLER
Kolding Bådcenter er blevet til
Dansk Marineudstyr.
Viggo har sammen med sin
nye kompagnon Martin Nyholm
Nielsen her i foråret genåbnet Kolding Bådecenter under
navnet Dansk Marineudstyr på
Industrivej 1.
Dansk Marineudstyr har stadig
den samme store butik med
alt i udstyr, tøj, bådtilbehør og
motorsalg og montage på eget
værksted. På værkstedet er
ansat Herløv Andersen som er
kendt af mange på havnen.
Nyheden hos Martin og Viggo
er en afdeling med tøj og sko
og et større udvalg af udstyr
og tilbehør.
P. Arends
Klublogo
For at synliggøre klubben er Kolding Bådelaug ved at få lavet et antal selvklæbende
logoer i form af klubbens stander.
KH
12
Salg, reparation
og service af alle
påhængsmotorer!
Stort lager af
reservedele - nye og brugte!
Salg, reparation og service
kun af påhængsmotorer!
KOLDING
MARINE SERVICE
Autoriseret forhandler af:
C7H?D;
Medlem af: Søsportens Brancheforening
Aage Mikkelsen
Martin Damgaard Kristensen
Hvis du er til andet end ro, så kom ud til os to!
Sdr. Bjert - Tlf. 75 57 20 01
[email protected]
www.km-service.dk
13
Den nye Grill Café
Som tidligere omtalt er der i
vinter sket store ændringer på
restaurant Marina Syd, der nu
er blevet til Marina Syd restaurant og Grill Cafe.
Restauranten har gennemgået en ombygning og fået nye
toiletter og nyt inventar i såvel
selskabslokaler som a la carte
restaurant.
Derud over er der i det gamle
indgangsparti lavet en flot Grill
Café med et rigtig godt menukort med hjemmelavede burgere og gammeldags grillstegte
kyllinger, dagens ret, supper og
14
lækre sandwicher og naturligvis
et stort udvalg af gammeldags
isvafler.
Ved samme lejlighed har Tommy ansat en køkkenchef, som
mange i klubben kender, nemlig
Kim Fredslund.
Priserne i både Restaurant og
Grill er yderst rimelige og kvaliteten i top.
Som eksempel kan nævnes
Grillens hjemmelavede Burger
med en rigtig god 200 gr. Bøf
til kun 50,00 kr.
P. Arends
Ny redaktør af Gasten
Som nævnt i et tidligere nummer af Gasten, ønskede jeg at
finde en afløser på posten som
redaktør af bladet.
Efter 10 år og 38 udgaver på
denne post er det på tide, at
stoppe.
Jeg har været glad for at lave
bladet og har fulgt skiftende
bestyrelsers arbejde gennem
årene. Det har jo været kilden
til stof.
Jeg må sige, at der altid har
været udført et seriøst arbejde
for klubben. Mange bestyrelsesmedlemmer har taget et
tungt slid.
Set udefra er Kolding Lystbådehavn en veldrevet havn med en
- i princippet - medlemsstyret
ledelse. Ideelt for bådejerne.
Den ny redaktør er Trine Barnekow Højbjerg,
som er uddannet grafiker.
Hun har netop etableret firmaet LAYitOUT, som løser et
bredt udvalg af grafiske opgaver. Hun bor i Tjæreborg, men
familien har båd liggende i Kolding og er naturligvis medlem
af Kolding Bådelaug.
Trine starter med oktobernummeret, og jeg vil hermed opfordre medlemmerne til at give
hende en god start og støtte
hende i arbejdet.
Det gør man ved at sende artikler og billeder. Det kan være
fra arrangementer i klubben,
turbeskrivelser, gode råd, oplevelser osv.
Bestyrelsesmedlemmerne har
lovet at informere Trine om
deres respektive områder.
Du bydes velkommen af den
afgående redaktør. KH
Sidste frist
for indsendelse af stof
til GASTEN
15. februar,
15. maj,
15. september,
15. november
15
Materialeudvalget:
Der er i vinterens løb blevet
tyndet lidt ud i klubbens efterhånden gamle bådpark.
Vi har fået solgt klubbens HBåd, Yngling og 606’er for at
give plads til endnu en L23, så
vi kan få opbygget en endnu
bedre og konkurrencedygtig
sejlerskole.
Vi har i år forsøgt at få flere
hænder involveret i vedligeholdelsen af klubbens materiel.
Bl.a. er der på klubbens to L23
kommet en fast bådsmand,
hhv. Benny Dalgas (Brønserud)
og Johnny Rivli (Tillid), De står
for det daglige opsyn og små
reparationer i løbet af som-
merperioden. Men der er altid
brug for flere hænder. Er der
en eller flere, der kan afse lidt
tid i løbet af sommeren eller
den kommende vinterperiode,
har vi allerede nu nogle små
opgaver, der ligger og venter.
Vi skal bl.a. have lavet:
- ny skydeklappe eller reparation af den gamle til den ene
L23
- nogle små gelcote reparationer på de to L23’er.
Hvis der er nogen, der sidder
med følelsen af, at de gerne vil
bidrage med et eller andet, så
giv lyd. Det hele bliver meget
lettere, hvis vi løfter i flok.
Brian
Stien langs Kolding Å
Langs sydsiden af åen er den påbegyndte sti nu ført helt igennem
til Østerbrogade. For havnens
brugere kan adgangen til byen nu
blive til en rigtig pæn tur. Specielt
er området omkring Rambølls
domicil rigtig flot.
Desværre virker det som om den
nye bro er blevet overflødig, idet
området nord for åen ikke er særlig egnet for fodgængere, da man
havner i et arbejdsområde.
KH
Affald langs nordsiden af åen
16
F
Den nyanlagte sti
17
Undgå bundmaling
Denne beskrivelse har jeg fundet
på nettet. Er det en revolution eller er det fup og fidus?
Hvem tør prøve apparatet?
Det er en canadisk opfindelse,
og det siges, at resultaterne har
været overvældende gode.
KH
Hullguard udgør en ultralyds
barriere rundt om skroget på
båden, der holder alger og rurer væk. En unik, mere effektiv,
transducer giver os mulighed
for konsekvent at opnå en rækkevidde på op til 15m. Med
en enkelt enhed, vil alle dine
alger- og muslinge problemer
forsvinde.
Hullguard skader ikke fisk eller
vandlevende organismer. Og i
modsætning til zink eller kobberbelægninger, er der ingen
skadelige stoffer som siver ud i
havet. Hullguard har kun virkning på algerne, som er fødekilden for rurer. Uden denne
18
fødekilde, vil rurer og muslinger
ikke vedhæfte til båden.
Lille og kompakt
Hullguard har en diameter på
115mm og er kun 80mm høj.
Der er ikke behov for et eksternt panel eller kontrolboks
Alt hvad du behøver er en
lille rund skive
Hullguard kalibrerer automatisk
til miljømæssige effekt, såsom
skrogets effekt på produktionen af ultralyd fra Hullguard. Der er ikke behov
F
for vedligeholdelse ud over den
første installation
Hullguard gør brug af en mere
effektiv transducer. Denne
Klubbladets forside fra 1981 til
1982
transducer garanterer mere
konsistente resultater end
noget andet produkt på markedet.
I 1982 får klubbladet sit navn
Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.
Hvis du er interesseret i at blive orienteret bl. a.
om arrangementer eller afsysninger via ”nettet”, bedes du sende din e-mail-adresse til:
Jens Kromann Birch,
[email protected]
Hvis du får ny e-mail adresse,
bedes du også sende den til Jens.
19
AKTIVITETSKALENDEREN
Sommeren 2011
Måned
dag aktivitet
tidspunkt
juni
11. Pinsetur. Se side 34 og hjemmesiden.
juni
15. Kapsejlads
18.30
juni
22. Kapsejlads
18.30
juni
23. Sct. Hans aften. Se side 31 og hjemmesiden.
juni
24. Grill i Paradisbugten (se side 32).
juni
29. Kapsejlads
18.30
SOMMERFERIE
august
3.
august
10. Kapsejlads
18.30
august
17. Kapsejlads fra Skærbæk (se side 27).
18.30
august
19. Grill i Paradisbugten (se side 32).
august
20. Stribtur (se side 36)
august
24. Kapsejlads
18.30
august
31. Kapsejlads
18.30
sept.
7.
Onsdagstræf
10.00
sept.
7.
Kapsejlads
18.30
sept.
14. Kapsejlads
18.30
sept.
21. Kapsejlads. Bemærk tiden!
18.00
sept.
28. Kapsejlads. Bemærk tiden!
18.00
oktober
2.
Palby Fænø Rundt
10.00
oktober
4.
Klubaften
19.00
oktober
5.
Onsdagstræf hver anden uge
10.00
oktober
8.
Standernedtagning
16.00
oktober
8.
Afriggerfest på Marina Syd
18.00
oktober
19. Onsdagstræf
10.00
november
1.
Klubaften
19.00
november
11. Fællesspisning
18.00
20
Onsdagstræf
10.00
DS stander
21
Vedligeholdelse af klubbens udendørsarealer
Sonja Nielsen betragter resultatet af tilplantningen
Ud for havnens klublokaler står
nogle blomsterkasser.
Når nogle har undret sig over, at
Kolding Bådelaugs blomsterkasser
er pænere end de øvrige klubbers,
er det ikke helt tilfældigt.
Det skyldes, at Sonja Nielsen
jævnligt kommer og vedligeholder
klubbens kasser.
Ægtefællen, John Nielsen sørger
for, at det område, som klubben
benytter i Paradisbugten, bliver
passet.
Det gælder både for græsslåning
og vedligeholdelse af det udendørs
22
møblement.
Hvis ikke det var tilfældet, ville
landarealet hurtigt vokse til og
blive utilgængeligt.
Paradisbugten 2003
Onsdagstræf
I 2004 sejlede Per Madsen alene
i sin 36 fod sejlbåd til Caribien og
hjem igen.
Han havde på forhånd udrustet
båden til sejladsen. Bl.a. var et
vindror et uundværligt redskab
ligesom han havde sørget for
ikke at skulle på dækket på noget
tidspunkt.
Turen gik via Holland til England,
Portugal, Madeira, De Kanariske
Øer, Kap Verde og med passaten
agtenind over Altalterhavet.
Per er en god fortæller, og vi fik et
godt indtryk af både fornøjelserne
og genvordighederne på turen,
som tog et par år.
Han beskrev over tre gange onsdagstræf levende, hvordan det var
at komme i land forskellige steder
undervejs og opleve de lokale
forhold.
Et væsentligt problem var at få
søvn nok undervejs. I starten stillede han et ægur til vækning efter
omkring 12 minutters søvn. Langs
Europas vestkyst er der nemlig
en del skibstrafik og fiskerbåde at
holde øje med.
Senere løste han det problem, så
han nåede udhvilet frem til Vestindien.
KH
23
Alt for få bruger redningsvest
- Ny kampagne skal redde liv
Undersøgelse på www.minbaad.dk viser, at hele 39 % af
338 adspurgte fritidssejlere
ikke bruger redningsvest. Det
tal skal bringes ned.
Beredskabsforbundet vil derfor med
støtte fra TrygFonden køre en kampagne i april og maj
under navnet: Husk
vesten! Målet er at
få flere fritidssejlere
og lystfiskere til at
bruge redningsvest.
Statistikken viser, at
det hovedsagligt er
ældre mænd, der
drukner. Men derfor skal ingen vide
sig sikker. Alle kan
komme ud for en
ulykke.
– At skabe sikkerhed er en naturlig
aktivitet for Beredskabsforbundet. Vi er ved at
afslutte en kampagne, hvor alle
fritidssejlere har fået tilbudt et
førstehjælpskursus målrettet
søsporten. Generelt har vi stor
ekspertise i forebyggende
24
kampagner, og med midlerne
fra TrygFonden kan vi nu sætte
fokus på et område, hvor der
er stort behov for dette. I gennemsnit drukner der en person
om måneden, og det er
en for mange. Vi skal gerne
have ændret adfærden blandt
fritidssejlerne
og lystfiskerne,
så antallet, der
bruger
redningsveste,
stiger.
Når man
er til
søs, må
man ikke
gå på
kompromis med
sikkerheden,
fortæller
Beredskabsforbundets præsident Bjarne
Laustsen.
Ifølge statistik fra Søsportens
Sikkerhedsråd er der i perioden
2008-2010 omkommet 42
F
fritidssejlere og lystfiskere til
søs. I næsten alle tilfælde bar
ingen af de omkomne redningsveste.
- I Søsportens Sikkerhedsråd
ser vi positivt på kampagnen
fra Beredskabsforbundet, der
skal få flere fritidssejlere og
lystfiskere til at bære redningsvest. Sikkerhed til søs skal altid
prioriteres.
Brug af redningsvest er det enkeltmiddel, der kan forebygge
flest dødsfald indenfor fritidssejladsen.
Vi håber derfor, at kampagnen
vil have effekt blandt de sejlere,
som ikke bruger redningsvest,
fortæller daglig leder ved Søsportens Sikkerhedsråd, specialkonsulent Sten Emborg.
Af gode råd til sejlerne kan
Beredskabsforbundet blandt
andet nævne altid at bruge
redningsvest, og at der er nok
til alle om bord på båden. Sørg
for at redningsvesten er i synlig
neonfarve (fx gul, orange og
rød – selvlysende eller med
kraftige reflekser), så du ikke
går i ét med havets mørke
farver.
Fortæl familie/venner
hvor længe du planlægger at
være ude at fiske eller sejle og
hav altid en opladet mobiltelefon med.
Læs mere på www.beredskab.
dk/redmorfar og vind redningsveste på www.facebook.
com/vindvesten
Facebook
Jeg er ikke på Facebook.
Jeg har alligevel fundet Kolding Bådelaugs Facebookside,
som Johnny Rivli har oprettet, på denne adresse:
http://www.facebook.com/pages/KoldingBådelaug/136442773079337
Det er nok nemmere, hvis man er på Facebook.
Jeg kan anbefale, at man kigger på siden og følger dialogerne.
KH
25
KAPSEJLADS
Kapsejlads er også klubhygge.
At sejle kapsejlads er en virkelig god måde at lære sin båd
at kende på. Det er også en
udfordring til besætningen, da
det jo gælder om at yde en indsats for at få båden til at sejle
bedst muligt – og man kan hele
tiden lære noget nyt.
Alle kan deltage uanset hvilken
båd man sejler i. – De både,
der i øjeblikket er deltagere i
aftensejladserne på fjorden, er
en blanding af alle typer både,
store og små, turbåde og rene
kapsejlere.
26
Og så er det jo ikke kun på vandet, det foregår. Efter sejladsen er der samling i klubhuset,
hvor der er nogle utrolig søde,
frivillige ”piger”, der sørger for,
at sejlerne kan få lidt i maven
og sidde
og hyggesnakke om
sejladsen.
Her kan
man lære
af hinanden
og høre
om ture og
havne, man
endnu ikke
selv har
besøgt.
Der er på
dette tidspunkt afviklet 2 aftensejladser, og
vejret har været fantastisk, så
vi kan anbefale alle at deltage.
Kom ud på fjorden onsdag aften og op i klubhuset til en bid
brød og sejlersnak – for kapsejlads forener både glæden ved
at sejle og det sociale samvær
med andre sejlere.
God sommer fra kapsejladsudvalget.
Kapsejladsbøjer
Lige for god
ordens skyld
– kapsejladsbøjerne (gule
med gult flag)
er IKKE beregnet til fortøjning.
Vi har været
nødsaget til at
hente den ene af bøjerne ude
midt i fjorden, efter at der har
været fortøjet
ved den.
De ankre, der
holder kapsejladsbøjerne kan
ikke holde en
båd.
Bøjen river sig
løs og driver,
hvis der bliver
fortøjet til den
– så lad endelig være med at
gøre det.
KAPSEJLADS
fælles sejlads fra Skærbæk.
Skærbæk fælles sejlads foregår onsdag den
17. august.
Tilmelding og yderligere oplysninger
kommer på KBL’s hjemmeside.
Håber på god opbakning til det fælles
arrangement.
Hilsen
Kapsejlads udvalget
27
Palby Fænø Rundt
2. oktober 2011 kl. 10.00
Sejladsen sejles som respitsejlads
Startgebyr incl. morgenmad 125.00 Kr.
Husk at opgive hvor mange, der er med
i båden.
Kl. 8.00: Morgenkaffe med rundstykker.
Kl. 9.00: Skippermøde, udlevering af startlister.
Kl. 10.00: Første båd starter.
Tilmelding på hjemmesiden, i klubhuset
eller til:
Kirsten Nielsen tlf. 2679 6276 eller på
e-mail: [email protected]
Kirsten Jensen tlf. 2447 9594 eller på
e-mail:
[email protected]
Senest den 23. september 2011.
Præmie til 1. og 2. plads i hvert løb
Straks efter sejladsen er der præmieoverrækkelse.
28
Min bil har skiftet ejer Men det er stadig mig,
der flytter din båd.
Venlig hilsen Folmer
Husk at bestille flytning af din båd på Tlf. 21 71 92 00 (efter kl. 16.00)
Med venlig hilsen Bent Bruun Transport Tlf. 75 55 52 63
Gesten Kærvej 44
6600 Vejen
PS. Vi tilbyder også vinteropbevaring af din båd.
Broen i Paradisbugten
To vintre i træk har den inderste
del af broen været trukket op af
isen.
Til alt held har isen ikke fjernet de
optrukne pæle, men det kunne
sagtens være sket, hvis vinden
havde været i et uheldigt hjørne.
Ydermere er pælenes levetid
snart overskredet.
Derfor har
bestyrelsen
overvejet en
anden løsning.
Hvis man
anskaffer nogle
flydebroer,
undgås problemerne, idet de
kan trækkes
ind i havnen om
vinteren.
KH
29
Retningslinjer for lån af KBL’s L23
I perioder hvor bådene ikke bruges i klubregi, kan bådene
lånes til:
Ungdomsafdelingen.
Lån af medlemmer.
Disponering af udlån foretages af lederen af sejlerskolen
og ungdomslederen efter følgende retningslinjer:
• For at kunne låne bådene skal mindst 1 ombord have
duelighedsbevis, og klubbens regler for brug af redningsvest skal overholdes.
• Bådens logbog, som ligger i klubben og på hjemmesiden, skal udfyldes og ligge i klubben.
• Båden skal afleveres i rengjort stand, og låner hæfter
for skader ud over alm. brug. Spørgsmål herom afgøres
suverænt af bestyrelsen.
• Der betales et vederlag for lån af bådene. 200,00 kr.
for den første dag og 150,00 kr. pr efterfølgende dag.
Weekend regnes fra fredag aften til søndag aften.
Indbetaling skal ske til kassereren inden udlån på reg.
9739 konto 0000814075
Vedtaget af bestyrelsen
Den 11. maj 2010
30
Gastens forside fra 1983 til 2008
Gastens forside fra 2008
AKTIVITETER
Sct. Hans aften
i Paradisbugten.
Torsdag
den 23. juni
31
AFRIGGERFEST
Lørdag den 8. oktober
kl. 18.00
På Marina Syd
FLERE INFORMATIONER PÅ HJEMMESIDEN
STANDERNEDTAGNING
LØRDAG DEN 8. OKTOBER
KL. 16.00
GRILL I PARADISBUGTEN
Bestyrelsen gennemfører forsøgsvis nogle
grillaftener i Paradisbugten.
Aftenerne bliver følgende:
fredag den 24. juni og
fredag den 19. august
32
Kolding Marinecenter & Havneshoppen
ed
v/Torben Seilman
jlertøj
r sko- og se
lbehør • Sto
ed alt i ti
1300 m m
2
e katalog
t komplett
n: Se de
etbutikke
N
Postordre
safdeling •
t udvalg i LM
så et stor
Du finder og
- og
erværkst
salg • Rigg
servedele og
her og re
inale kalec
orig
marine.dk
w.kolding
kte! ww
bestil dire
e...
meget mer
Kolding Marinecenter Afd. Havneshoppen
Trindholmsgade 21-23 • Tlf. 7553 0200 Fax 7552 0206
[email protected] • www.koldingmarine.dk
Kolding Marinecenter 122x92.indd 1
Marina Syd, Kolding
tlf. 7550 7848
22/01/09 11:35:17
Fabriksvej 7-9
DK-6000 Kolding
Tlf. 75 52 77 11
Fax 75 52 06 66
[email protected]
www.from-grafisk.dk
33
Pinseturen 2011 går til Perlen
Kalvø i Genner bugt
Lørdag den 11. juni går det løs, turen går i år til den lille perle i Genner bugt
syd for Haderslev.
På forsøgsbasis vil der i år blive hængt en seddel op i klubhuset, her kan
man skrive sig på i forhold til om man sejler fredag eller lørdag. ( hvis man
ønsker fælles sejlads til Kalvø)
Lørdag.
Kl. 14,30 samles vi i klubhaven.
Kl. 15,00 Rundvisning Kalvø Værft Museum
Kl. 18.00 Grillen Tændes
Kl. 19,00 Fællesspisning med hygge og amerikansklotteri mm.
Søndag
Kl. 09.00 Fælles morgenmad.
Hvis vejrguderne ikke er helt stabile vil der være telt på pladsen.
Prisen er i år 100,00 kr. pr båd.
Tilmelding til Annette mail: [email protected] eller Peter mail:
[email protected]
Senest den 29. maj
Vigtigt: Husk at handle hjemmefra, der er ingen indkøbsmuligheder på
Kalvø
34
INDMELDELSESBLANKET
til Kolding Bådelaug
Sæt
kryds
Kontingent
Bådejer
600 kr.
Familiemedlemsskab
800 kr.
Gastemedlem
300 kr.
Passivt medlem
300 kr.
Pensionist over 67 år
300 kr.
Ungdom
300 kr.
Kollektivt ansvar
194 kr.
Udfyld venligst skemaet
Navn:
Adresse:
Telefon:
Fødselsdag:
Sejl nr.:
Bådnavn:
Bådtype:
evt. DH mål:
E-mail adresse:
underskrift
Sendes til Jens Kromann Birch, Varmarkvej 43, 6092 Sdr. Stenderup,
2176 5044
35
STRIBTUR
lørdag den 20. august
Der er samme dag gademarked i Vestergade.
Du kan gøre en god handel.
Underholdning.
Der plejer at være kaffebord ved bageren kl.
10.00
Ang. programmet for KBL i øvrigt, se venligst
på hjemmesiden.
Af hensyn til planlægningen, bedes I huske tilmelding:
Peter Arends, telefon: e-mail
36
2720 8015
[email protected]
Støjdæmpning
Tværvej 9
DK-6630 Rødding
Tlf.: 74 84 26 90
Fax: 74 84 26 94
www.accu-dan.dk
Carsten G. Knudsen
e-mail: [email protected]
Mobil: 40 17 08 02
Isoleringsrådgiver • Støjdæmpning • Salg af lydisolering
Hulmursisolering • Bygningsisolering
Bavnehøj 108 - Vester Nebel - 6040 Egtved
Tlf 7555 3378 - Fax 7555 4311
Mobil 6120 1655
www.buhltransport.dk - E-mail [email protected]
37
KONTAKTER
Formand
Jørn Wegener Larsen
Næstformand
Ingolf M. Nielsen
Kasserer
Jens Kromann Birch
Bestyrelsesmedlem
Johnny Rivli
Bestyrelsesmedlem
Annette Vognsen
Bestyrelsesmedlem
Kristine Hynkemejer
Bestyrelsesmedlem
Peter Arends
Bestyrelsesmedlem
Svend Andreasen
[email protected]
[email protected]
Bestyrelsesmedlem
Brian Terp
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Gasten
Indholds- og lay out
redaktør
Kjeld Hansen
[email protected]
Adresse:
Scharlingsvej 23,
Strib,
5500 Middelfart
Tlf.
7556 6186
38
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Repr. Lystbådehavnen
Henrik Søegaard
[email protected]
Bestyrelsen i Kolding Bådelaug:
Øvrige kontakter:
Formand:
Jørn Wegener Larsen
7536
Næstformand:
Ingolf M. Nielsen
5125
Kasserer:
Jens Kromann Birch
2176
Sekretær:
Annette Vognsen
2944
Bestyrelsesmedlemmer:
Kristine Hynkemejer
2514
Svend Andreasen
4017
Johnny Rivli
2711
Peter Arends
2720
Brian Terp
6165
Bestyrelsessuppleanter:
Begge er indtrådt i bestyrelsen
Revisorer:
Jan Kjær Larsen
7557
Ole Kristensen
Kolding Lystbådehavn:
Havnemester:
Kjeld Hansen
7553 2722
[email protected]
Lystbådehavnens hjemmeside:
http://www.koldinglystbaadehavn.dk/
Gasten:
Annoncer:
Jørn Wegener Larsen
7536 4619
[email protected]
Peter Arends
2720 8015
[email protected]
Redaktør:
Kjeld Hansen
7556 6186
[email protected]
Web-master:
Claus Munch Andersen 7555 8040
[email protected]
Tryk:
From Grafisk:
7552 7711
[email protected]
Annette Rosenberg:
[email protected]
4619
1755
5044
7914
1206
1653
1241
8015
2827
1204
KBLs rep. i Lystbådehavnen:
Henrik Søegaard
2028 8213
Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug
Område:
Navn:
e-mail:
Klubhus/udlejningPeter Arends
[email protected]
Ingolf M. Nielsen
[email protected]
Kapsejlads:
Kirsten Nielsen
[email protected]
Kirsten Jensen
[email protected]
Festudvalg:
Kristine Hynkemejer
[email protected]
Klubaftener:
Svend Andreasen
[email protected]
Broudvalg:
Jakob Svendsen
[email protected]
Ingolf M. Nielsen
[email protected]
Måler:
Ib Hansen
Bent Andersen
Robert Damgaard, [email protected]
Sejlerskole:
Peter Arends
[email protected]
Turudvalg:
Peter Arends
[email protected]
Bådsmand:
Johnny Rivli Tillid
[email protected]
Mogens Winther Kabale [email protected]
Benny Dalgas Brønserud [email protected]
Materialeansvarlig: Brian Terp
[email protected]
Mastemærker:
Jens Kromann Birch
[email protected]
Klubbens skure: Ingolf M. Nielsen
[email protected]
Sponsorudvalg: Jørn Wegener Larsen [email protected]
Webmaster:
Claus Munch Andersen [email protected]
Ungdom:
Kristine Hynkemejer
[email protected]
Dansk Sejlunion: Jørn Wegener Larsen [email protected]
Medlemskartotek:Jens Kromann Birch
[email protected]
Telefon:
2720 8015
5125 1755
2679 6276
2447 9594
2514 1206
4017 1653
7558 6889
5125 1755
3054 6625
7553 2090
7556 6288
2720 8015
2720 8015
2711 1241
7557 2562
4042 8719
6165 2827
2176 5044
5125 1755
7536 4619
7555 8040
2514 1206
7536 4619
2176 5044
39
Afsender:
Jens Kromann Birch
Varmarkvej 43,
6092 Sdr. Stenderup
Vi hjælper dig med
at holde kursen
Birthe Qvist
Dorte Birch
Gregers
Søndberg
John Nielsen
Kirsten Petz
Frandsen
Kirsten
Lauritzen
Lena B. Frank
Martin Vittrup
Michael Borum Vita
Michaelsen
Camilla Flint
Stephan
Lorenzen
Vivian
Andersen
Carsten Rahn
Anders Peter
Jensen
Rikke Veiler
Jesper Dam
Christensen
Michael
Torndahl
Laila Jørgensen
Kolding afdeling
|
Buen 7
|
6000 Kolding
|
Telefon 75 53 89 00
|
midspar.dk/kolding
Til Post Danmark label
Kom ind og få en snak med os på Buen 7
og lad os komme på bølgelængde.