HVA Vuosiohjelma 2013.pdf - Helsingin Varuskunnan Ampujat

1929
2013
HELSINGIN
VARUSKUNNAN AMPUJAT ry
VUOSIOHJELMA
2013
2
A
HAMMASHOITOA
OULUNKYLÄSSÄ
Siltavoudintie 4
Hammaslääkäri, lääkäri
Jukka Kärkkäinen
OK-Hammas
Ajanvaraus 752 0880
PALVELUT TALOYHTIÖILLE
Korjaushankkeiden asiantuntija- ja suunnittelupalvelut
KYSY LISÄÄ:
Marjaana Tenkanen
Taloyhtiöpalvelut | Korjausrakentamisen arkkitehtipalvelut
puh. 040 5327 362
[email protected]
4
PÄÄOSASSA IHMINEN.
www.vahanen.com
Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät Helsingin Varuskunnan Ampujien jäsenet!
Ensimmäinen vuoteni seuran puheenjohtajana on nyt takana. Kulunut vuosi on ollut mielenkiintoinen ja melko työllistäväkin. Kiitän
hallituksen jäseniä ja seuran toimihenkilöitä aktiivisesta toiminnasta. Paljon saimme aikaan, mutta vielä jäi parannettavaakin.
Rutiinitoimintojen lisäksi saimme jo vuonna 2010 aloitetun seuran
sääntöjen uudistamisen valmiiksi ja säännöt merkittyä yhdistysrekisteriin. Säännöt julkaistaan tässä vuosiohjelmassa. Vuoden lopulla työllisti seuran hallitusta Kaartin Jääkärirykmentin käynnistämä Santahaminan Johtosäännön uudistustyö, johon pääsimme
muiden rykmentin sidosryhmien kanssa osallistumaan lausunnonantajana.
Kulunut vuosi 2012 oli seuramme 83. toimintavuosi. Seuramme ampujat ovat menestyneet myös
tänä vuonna niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin kilpailuissa. Onnittelut kaikille mitalisteille!
Seuran vuoden 2012 ampujaksi valittiin jo kolmantena vuonna peräkkäin Mikael Kaislaranta, jonka
menestys- ja mitaliluettelo kuluneelta vuodelta on niin pitkä, että en lähde sitä tähän kirjaamaan. Se
on luettavissa tämän vuosiohjelman kohdasta toimintakertomus.
Practical -jaoston toiminta on ollut kuluneena vuonna aktiivista. Valitettavaa on, että tilastot näyttävät kiväärijaoston ja pistoolijaoston ruutiasepuolen osalta pienoista laskua harjoittelukerroissa sekä
kilpailuihin osallistumisessa. Pistoolijaoston asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli miettiä harjoitustoiminnan uudistamista tavoitteena jäsenistön aktivoiminen ja harjoitustoiminnan monipuolistaminen, ei ainakaan tältä osin onnistunut. Ilmapistoolin osalta harjoitteluaktiivisuus on kuitenkin ollut
selvässä nousussa.
Santahaminan ratoja pystyttiin käyttämään aiempien vuosien tapaan. Ratoja ja niiden laitteita on
kunnostettu talkoovoimin. Kiitokset kaikille talkoisiin osallistuneille. Maunulan liikuntahallissa jatkuivat edelleen säännölliset harjoitusvuorot pooliseurojen HVA-PAS-SMY kanssa. Myös Helsingin
Urheilutalon sisäratavuorot ovat talvikaudella olleet practical -jaoston jäsenten aktiivisessa käytössä.
Vuonna 2012 Kaartin Jääkärirykmentin ja HVA:n yhteistoiminta on toiminut hyvin. Pidetään tilanne
tällaisena ja jatketaan turvallista, hyvää ja säännöt huomioon ottavaa toimintaa ampumaratojen
käytössä. Santahaminan Johtosääntö 2013 astui voimaan 1.1.2013, joten perehtykäämme siihen ja
sen aiheuttamiin muutoksiin radoilla olevissa ohjeissa. Noudattakaamme muuttuneita ohjeita, niin
parannamme yhteistyön sujuvuutta KaartJR:n kanssa. Johtosääntö löytyy tiedostomuodossa kotisivuiltamme.
Pyrimme kehittämään yhteistoimintaa muiden pääkaupunkiseudulla toimivien seurojen kanssa ja
siten edesauttamaan ammunnan harrastamismahdollisuuksien kehittämistä Helsingin alueella osallistumalla eri toimijoiden kanssa ammuntaharrastusta edistäviin toimenpiteisiin.
Kiitän kaikkia yhteistyötahoja ja seuran aktiiveja kuluneesta vuodesta ja toivon, että voimme jatkaa
tehokasta yhteistyötä myös vuonna 2013. Samalla toivotan ampujillemme menestyksekästä, tulostavoitteellista ja turvallista ampumavuotta 2013. Toimikaamme esimerkillisesti siten, että turvaamme lajimme harrastusmahdollisuudet myös tulevaisuudessa.
Tammisalossa 16.3.2013
Puheenjohtaja
Pekka Partonen
5
1. HVA:n hallituksen kokoonpano ja toimihenkilöt vuonna 2013
Hallitus
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Seuran sihteeri
Pekka Partonen
Tuula Rusanen
Timo Martikainen
Jäsenet
Rauno Hartikainen
Mikael Kaislaranta
Harri Koski
Varajäsenet
Eero Kurjenniemi
Marjaana Tenkanen
Jäsensihteeri
Kiväärijaosto Puheenjohtaja
Sihteeri
Jäsenet
Jukka Sassi
Jari Luostarinen
Eero Saari
Juha Alho
300m ratavastaava
50m ratavastaava
Pistoolijaosto Puheenjohtaja
Jäsenet
Rauno Hartikainen
Taneli Peltonen
Seppo Laitakari
Kari Törmä
Matti Nurminen
Practicaljaosto
Sihteeri
Jäsenet
Puheenjohtaja
Pasi Mutanen
Hannu Antikainen
Jussi Eskelinen
Mikael Kaislaranta
Olavi Vähäkallio
Toni Taiminen
Kans.sarjakilp.vastaava
25m ja 50m ratavastaava
Max Käär
Ampuma-asekouluttaja
Palkintovastaava
Ratamestari
Talousjaosto Puheenjohtaja
Jäsenet
Tuula Rusanen
Mervi Kämper
Eino Kohvakka
Seppo Laitakari
Kari Partanen
Taloudenhoitaja
Palkintosihteeri
Ratavastaava
Palkintokaivertaja
Naisjaosto
Tuula Rusanen
Mervi Kämper
Atte Rusanen
Jaoston tukihenkilö
Puheenjohtaja
Sihteeri
Valmennus-/
Nuorisopäällikkö
Matti Tarvainen
Ampumaasekouluttajat
Juha Turunen, Harri Koski
Pasi Mutanen, Jari Luostarinen
Asevastaavat
Pasi Mutanen, Jari Luostarinen
Saku Pekkala, Matti Tarvainen
Webmaster
Toni Taiminen
Palkintotyöryhmä
Harri Koski, Mervi Kämper ja Marjaana Tenkanen
Toiminnantarkastajat
Jorma Lehtonen
Rainer Heikkilä
Varsinainen
Varalla
6
Toimihenkilöiden yhteystiedot
Alho Juha
email:
ratavastaava 50 m
gsm:
Antikainen Hannu
email:
palkintovastaava
gsm:
Eskelinen Jussi
email:
practical-jaoston jäsen
gsm:
Hartikainen Rauno
email:
pistoolijaoston pj.
gsm:
Kaislaranta Mikael
email:
practical ratamestari
gsm:
Kohvakka Eino (kj)
email:
palkintosihteeri
gsm:
Koski Harri
email:
ampuma-asekouluttaja
gsm:
Kurjenniemi Eero
email:
hallituksen jäsen
gsm:
Kämper Mervi
email:
HVA:n taloudenhoitaja
gsm:
Käär Max
email:
pract.jaoston pj
gsm:
Laitakari Seppo
email:
ratavastaava 25m, 50m
gsm:
Luostarinen Jari
email:
kiv.jaoston siht. ampuma-asekoulutt. gsm:
Martikainen Timo
email:
HVA:n sihteeri
gsm:
Mutanen Pasi
email:
pract.jaoston siht, ampuma-asekoulutt.
Nurminen Matti
Email:
pistoolijaoston jäsen
gsm:
Partanen Kari
email:
palkintokaivertaja
gsm:
Partonen Pekka
email:
HVA:n puheenjohtaja
gsm:
Pekkala Saku
email:
pract. asevastaava
gsm:
Peltonen Taneli
email:
kans.sarjakilp. vastaava
gsm:
Rusanen Atte
email:
naisjaoston tukihenkilö
gsm:
Rusanen Tuula (kj)
email:
HVA:n varapj
gsm:
Saari Eero
email:
ratavastaava 300m
gsm:
Sassi Jukka
email:
kiväärijaoston pj.
gsm:
7
[email protected]
040 593 2492
[email protected]
050 568 0550
[email protected]
0440 436 468
[email protected]
050 572 5266
[email protected]
044 598 0995
050 563 4523
[email protected]
050 533 7572
[email protected]
0400 608 909
[email protected]
050 590 6639
[email protected]
050 444 6595
[email protected]
050 462 6780
[email protected]
050 310 3347
[email protected]
040 594 1640
[email protected]
gsm:
[email protected]
040 865 1651
[email protected]
040 505 0442
[email protected]
045 137 3700
[email protected]
0400 585 707
[email protected]
040 549 0359
[email protected]
040 562 9627
[email protected]
040 570 3883
[email protected]
050 567 0680
[email protected]
0400 898 634
Ennätysilmoituslomake
Uuden ennätyksen tiedot:
Ampujan nimi
_______________________________________________
Laji ja tulos
_______________________________________________
Kilpailu, jossa
ennätys on tehty
_______________________________________________
Paikka ja Päiväys
_______________________
_______ / __________ 2013
Kilpailun johtajan _______________________________________________
allekirjoitus
Todistavat
______________________
_______________________
Aikaisemman ennätyksen tiedot:
Ampuja
_______________________________________________
Tulos ja vuosi
_______________________________________________
Tiedon lähde
_______________________________________________
_______________________________________________
Huomautuksia
_______________________________________________
_______________________________________________
Huomio!
Seuran ennätykset kirjataan SM-kilpailuista, AM-kilpailuista, muista kansainvälisen tai
kansallisen tason kilpailuista ja seuran mestaruuskilpailuista. Vain HVA:ta edustava seuran jäsen voi saada haltuunsa seuran ennätyksen. Kilpailun johtajan on varmennettava
tulos allekirjoituksellaan tai ilmoituksessa on viitattava netistä löytyvään viralliseen tulosluetteloon. Tiedot toimitetaan jaoston puheenjohtajalle, joka kirjaa ennätyksen toimintakertomukseen. V. 2010 alusta alkaen seuran ennätykset kirjataan myös finaaliennätyksistä ja joukkue-ennätyksistä.
Helsingin Varuskunnan Ampujat ry
kiittää lämpimästi kaikkia
ilmoittajia osallistumisesta
seuratoiminnan vauhdittamiseen.