te-palvelut.fi Työvoimakoulutus Ravitsemisalasta ammatti

Ravitsemisalasta ammatti
te-palvelut.fi
Aika: 27.7. – 31.12.2015
Paikka: Koulukatu 5, 55120 Imatra
Koulutuksen numero: 660485
Hakuaika päättyy: 10.7.2015
Hakeminen: www.te-palvelut.fi/koulutushaku
Kohderyhmä
Koulutuksen sisältö
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostu-
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, osaamisalan pakollinen ja valinnainen osa:
neita työskentelemään ravintola-alalla työntekijänä tai
mahdollisesti yrittäjänä. Työllistymismahdollisuuksia
on ravitsemisalalle kokiksi tai tarjoilijaksi, ravintolassa,
suurkeittiössä, kahvilassa tai pitopalvelussa. Kehittä
ammatillista osaamistasi tai vaihda alaa.
Kokin osaamisala, kokki
 Annosruokien valmistus
 Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot
27.7 – 31.12.2015
tai
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa hotelli-, ravintolaja cateringalan perustutkinnon pakolliset ja valinnaiset
tutkinnon osat näyttöineen. Koulutus toteutetaan osioittain. Koulutuksen sisältö tarkentuu henkilökohtaisen
suunnitelman mukaan heti koulutuksen alussa.
Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija
 Annosruokien ja juomien tarjoilu
 Juomien myynti ja tarjoilu
27.7 – 31.12.2015
Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon
sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.
Työvoimakoulutus
Lisätietoja:
Saimaan ammattiopisto Sampo
Kouluttaja Tarja Ronkonen
puh. 040 562 4394
[email protected]
Koulutusneuvonta
puh. 0295 020 702
[email protected]
facebook.com/koulutusneuvonta
Kaakkois-Suomen TE-palvelut
puh. 0295 042 002
te-palvelut.fi/kaakkois-suomi