Et Comenius - forskningssirkelprosjekt - cr-pesl

Et Comenius - forskningssirkelprosjekt
Slagelse kommune på Sjælland i Danmark, kommunene i Hamarregionen (Hamar,
Løten, Ringsaker, Stange) og Hedmark fylkeskommune har samarbeidet i et toårig
Comenius Regio prosjekt:
“Preventing Early School Leaving (PESL) – Sharing of tools and
approaches to create a motivating school and improving regional
strategies.”
I den forbindelse ønsker vi velkommen til vår sluttkonferanse 28. april 2015
Kl. 09.00-15.00 på Scandic Ringsaker, Kårtorpvegen 1, 2320 Furnes
Målgruppe: Skoleeiere på kommunalt og fylkesnivå, skoleledere, lærere, tverrfaglige
samarbeidspartnere og alle med interesse for skoleutvikling.
Påmelding HER innen 27.mars 2015.
Eller skriv inn: http://stutt.no/b3e3c2 i nettleseren din
Ingen konferanseavgift. Arrangør forbeholder seg rett til å fakturere lunsj for
påmeldte deltakere som ikke møter.
Slagelse
Hamar
Ringsaker
Løten
Stange
Hedmark
kommune
kommune
kommune
kommune
kommune
fylkeskommune
Prosjektets hjemmeside: http://www.cr-pesl.eu/
PROGRAM

09.00 - 09.30: Morgenkaffe - registrering

09.30 – 09.45: Velkommen v/ Anne Kari Thorsrud, kommunalsjef i Ringsaker
kommune. Kulturinnslag v/ Furnes ungdomsskole

09.45 - 10.05:Projektets bakgrunn og formål v/ Henning Rasmussen,
virksomhetsleder UngSlagelse og Kristin Schjetne, skolefaglig rådgiver Stange
kommune

Videoklipp – elevstemmer om motivasjon og mestring

10.05 - 10.20: Pause

10.20 - 11.00: Hvem er de deltagende skoler? v/ Jes Lenhard Hansen,
skoleleder Xclass i Slagelse og Tom Zachariassen, assisterende rektor ved Ajer
ungdomsskole i Hamar

Videoklipp – elevstemmer om motivasjon og mestring

11.10 - 12.00: Forskningssirkler om motivasjon og mestring v/Ulla Højmark
Jensen, lektor Ålborg universitet, København
o
Hva er en forskningssirkel og hvordan har gruppene arbeidet?
o
Hvordan kan man forstå motivasjon og mestring i en skolekontekst?

12.00 – 12.45: Lunsj

12.45 – 13.50: Deltakende lærere presenterer sitt arbeid fra
forskningssirklene. Undervisningsforløp som gir motivasjon og mestring.
Kirsten Marie K. Westphalen og Line Olesen (lærere Xclass) Hilde L. Lang-Ree
og Gunnar H. Arnekleiv (lærere Løten og Ottestad ungdomsskoler)
o
Motivasjon gjennom prosjekt ”Hverdagsøkonomi”, Løten ungdomsskole i samarbeid med NAV og ”Gør en forskel”, Xclass i samarbeid
med Løve/Ørslev skole og Julemærkehjemmet i Skælsør
o
Mestring: ”Bygging av bro”, Ottestad ungdomsskole og ”Tværfaglig
undervisingsforløp omkring at bryde grænser med teoretisk afsæt i 16
habits og mind af Art Costa-Xclass”

13.50 – 14.05: Pause

14.05 - 14.45: Resultater og anbefalinger på kommune-, skole- og
klasseromsnivå v/ Henning Rasmussen og Kristin Schjetne

14.45 - 15.00: Avrunding v/ Nils Amund Røhne, ordfører Stange kommune
Vel hjem!
Vi tar forbehold om mulige endringer i programoppsettet.
Prosjektets hjemmeside: http://www.cr-pesl.eu/