Dagsorden 25.11.2015 - Hospitalsenhed Midt

Erfaringsforum Vestdanmark
Onsdag den 25. november 2015, kl. 9.30 – 14.30
i Multisalen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter
OBS mødet er udvidet denne gang jf. referatet fra 30/4 2015.
Dagsorden:
kl. 9.30-9.40
1. Velkomst ved Aalborg, herunder kort præsentationsrunde
kl. 9.40-10.15
2. Orientering – fra alle enheder – vedr. projekter/initiativer
kl. 10.15-10.40
3. Organisering af akut apopleksibehandling og neurorehabilitering
i Region Nordjylland v/overlæge Niels Svaneborg, Neurologisk
Afdeling, Aalborg Universitetshospital
kl. 10.40-11.00
4. Tværfagligt samarbejde. Ansvarsfordeling og samarbejdsprocedure i et regionalt afsnit v/ergoterapeut Anja Børkild Nielsen og
social og sundhedsassistent Mette Panum Andersen, Neuroenhed Nord Brønderslev
kl. 11.00-12.00
5. Monofaglige emner:
Fysioterapeuterne:
1. Synsudredning og den indflydelse som synet har på den
posturale kontrol og balance. En snak blandt fysioterapeuter
om, hvad man stiller op konkret med de patienter, hvor vi
finder ud af, at de har et synsproblem efter en apopleksi.
Mette Lund, Vejle Sygehus, vil gerne kort fortælle hvad de
gør
2. Diskussion af CPAP til apopleksipatienter samt dysfagi/
pneumoni
Sygeplejerskerne:
1. Hvordan sikres det rehabiliterende fokus i den akutte apopleksisygepleje? Kort oplæg v/stedfortræder for afsnitsledende sygeplejerske Tine Steenholt Rasmussen, Aalborg Universitetshospital
2. Sygepleje i et ambulatorium v/specialeansvarlig sygeplejerske Annette Pedersen, Sydvestjysk sygehus Esbjerg
Ergoterapeuterne:
Drøftelse af bedst egnede-ergo test i det akutte, samt drøftelse af ergo-screening – hvad skal den indeholde?
Lægerne:
Orientering om Nordisk Netværk v/Merete Stubkjær Christensen
Frokostpause 12.00-12.45
kl. 12.45-13.20
6. Patientforløbsbeskrivelse/tværfagligt samarbejde i et akut apopleksiafsnit v/udviklingsterapeut Birgitte Hede Christensen og
sygeplejerske med ansvar for undervisning, uddannelse og udvikling Lene Kjærhauge Christiansen, Aalborg Universitetshospital
kl. 13.20-13.50
7. Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Region
Nordjylland v/neuropsykolog Trine Ryttersgaard, Neurologisk
Afdeling, Aalborg Universitetshospital
kl. 13.50-14.15
8. Resultater fra et tværsektorielt projekt i Region Midtjylland
vedr. test og målemetoder v/ledende overlæge phD Merete
Stubkjær Christensen, Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Kl. 14.15-14.25
9. Eventuelt
kl. 14.25
10. Dato for næste møde og punkter til dagsordenen. Værter næste
gang er Region Syd, Sønderborg.
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/erfa-vest
2
Praktisk Information:
Vært ved mødet samt ansvarlig for referat mm. er Aalborg.
Der serveres morgenbrød i Foyeren fra kl. 9.00 og frokost samme
sted kl. 12.00.
Tilmelding til dette møde kan kun ske på mail til Mette Rohde
([email protected]) senest onsdag den 19. november
2015.
Kontaktpersonerne for Erfaringsforum VestDK sørger for at videresende til relevante kolleger inden for eget område. Se vedlagte
oversigt over kontaktpersoner.
Hammel Neurocenter anbefaler parkering ved Temacentret/Godthåbsvej, lige overfor Neurocentret.
Med venlig hilsen
Mette Rohde
Sekretær for Centerledelsen
Ledelsessekretariatet ▪ Regionshospitalet Hammel Neurocenter ▪
Hospitalsenhed Midt
Voldbyvej 15 ▪ DK-8450 Hammel ▪ Tlf.dir. +45 784 19008 ▪
[email protected]
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/erfa-vest
3