AMU audit seminar - Danske Erhvervsskoler

AMU audit seminar
Torsdag 14. januar 2016 kl. 10.00 – 15.00
Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1 F, 5000 Odense C
DE-L inviterer alle med ansvar for AMU og alle, som arbejder med AMU audit til det
årlige netværks seminar.
I år er der oplæg om den reviderede udgave af VisKvalitet, som kan give skolerne nye muligheder i
anvendelsen af systemet og intentionen er også, at det fremover skal danne grundlag for
indikatorbaseret tilsyn. Den nye udgave forventes i 1. kvartal 2016.
Efter tilmeldingen til seminaret sendes de nye spørgsmål til deltagerne.
STUK præsenterer også de aktuelle overvejelser om fremtidige tilsynsplaner indenfor AMU med
fokus på f.eks. lærerkvalifikationer. Desuden får vi en status på Rigsrevisionens arbejde med
opfølgning på beretningen om utilsigtet brug af AMU fra 2012. Dette arbejde er netop sat i gang.
I AMU audit har vi valgt at sætte fokus på kravene til undervisningsplanen, som vi erfarer, giver
anledning til en del drøftelser. Der lægges op til debat og erfaringsudveksling.
Flere netværk har nu faste rutiner med AMU audit, og vi skal høre om erfaringer til perspektivering
af det fortsatte arbejde.
I forbindelse med seminaret opdaterer arbejdsgruppen tjeklisterne og dokumentationsbilagene.
Program
Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 10.15
Kl. 11.00
Kl. 11.30
Kl. 12.00
Kl. 12.45
Kl. 14.20
Kl. 14.50
Ankomst med kaffe og brød
Velkomst v/Direktør Michael Kaas-Andersen, Selandia, formand for VEU-udvalget.
Det nye Viskvalitet.dk - kvalitetsdimensioner og nye spørgsmål og forventede
udviklingstiltag i 2016.
v/Fuldmægtig Jørgen Brogaard Nielsen, STUK.
Fremtidige tilsynsplaner
v/Chefkonsulent Michael Østergaard, STUK, som orienterer om fremtidige
tilsynsplaner og giver status på Rigsrevisionens arbejde.
Nyt fra AMU audit arbejdsgruppen
Tjeklister og dokumentation
Frokost
Uddannelsesplaner
Selandia og Erhvervsskolen Nordvestsjælland præsenterer eksempler på, hvordan
kravene til uddannelsesplaner honoreres, som optakt til drøftelser på tværs af de
lokale netværk om uddannelsesplaner og andre centrale udfordringer i arbejdet med
regelgrundlaget.
AMU audit i et lokalt netværk
Uddannelseschef, Anders Lykke Nielsen, EUC Nordvestsjælland præsenterer
erfaringer og perspektiver efter to års arbejde med AMU audit.
Afslutning v/ Uddannelseskonsulent Mie Poulsen, Danske Erhvervsskoler.