Unges selvskadende adfærd - Center for Selvmordsforskning

UNGES SELVSKADENDE ADFÆRD
[støttet af Velfærdministeriet]
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
TAK………
•
•
•
•
•
Velfærdsministeriet
18 rektorer og studievejledere
3829 unge
dataindsamlere
alle ansatte ved CFS
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
DATA
[Elektronisk spørgeskema]
De gymnasiale uddannelser i Region Syd
3829 unge
(44,3 % drenge 55,7 % piger)
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
• Sårbarhed
• Alvorlige overvejelser om
selvskade
• Selvskade
• Vanemæssig adfærd
• Spiseforstyrrelser
• Selvmordsforsøg
• Værdier
• Sammenhæng og mening
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
•
•
•
•
•
Sårbarhed
Alvorlige overvejelser
om selvskade
Selvskade
Vanemæssig adfærd
Spiseforstyrrelser
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
SÅRBARHED
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
•
•
•
•
•
Sårbarhed
Alvorlige overvejelser
om selvskade
Selvskade
Vanemæssig adfærd
Spiseforstyrrelser
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
12 % ER SÅRBARE
Risiko for at piger er sårbare er næsten tre gange så stor
som risikoen for at drenge er sårbare
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
•
•
•
•
Alvorlige overvejelser
om selvskade
Selvskade
Vanemæssig adfærd
Spiseforstyrrelser
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
ALVORLIGE OVERVEJELSER OVER
SELVSKADE
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
•
•
•
•
Alvorlige overvejelser
om selvskade
Selvskade
Vanemæssig adfærd
Spiseforstyrrelser
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
ALVORLIGE OVERVEJELSER
OM SELVSKADE
30
- NOGENSINDE 12,7
22 %
Drenge
Piger
Piger har 2,36 gange så stor risiko for alvorlige
overvejelser om selvskade end drenge
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
•
•
•
•
Alvorlige overvejelser
om selvskade
Selvskade
Vanemæssig adfærd
Spiseforstyrrelser
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
ALVORLIGE OVERVEJELSER
OM SELVSKADE
17,6
- DET SIDSTE ÅR -
Drenge
Piger
12,8%
6,8
Piger har 2,57 gange så stor risiko for alvorlige
overvejelser om selvskade end drenge
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
•
•
•
•
Alvorlige overvejelser
om selvskade
Selvskade
Vanemæssig adfærd
Spiseforstyrrelser
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
BEGRUNDELSER FOR IKKE AT SKADE SIG SELV
Tro på et bedre liv i fremtiden
76%
Selvskade er egoistisk
64%
Livet har en værdi
63%
En højere mening med mit liv
51%
Synes om mig selv
* bruges mere af drenge end af piger
50%*
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
•
•
•
•
Alvorlige overvejelser
om selvskade
Selvskade
Vanemæssig adfærd
Spiseforstyrrelser
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
• KNAPT HALVDELEN AF DE UNGE FIK TALT MED
NOGEN OM DERES OVERVEJELSER
• SAMTALEN FIK VEDKOMMENDE TIL AT
OVERVEJE IKKE AT SKADE SIG SELV
Drenge 75 %
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Piger 85 %
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
•
•
•
Selvskade
Vanemæssig adfærd
Spiseforstyrrelser
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
SELVSKADE
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
•
•
•
Selvskade
Vanemæssig adfærd
Spiseforstyrrelser
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
SELVSKADE
19,3
Drenge
Piger
12,7 %
4,4
Piger har 4,36 gange så stor risiko for selvskade end drenge
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
•
•
Vanemæssig adfærd
Spiseforstyrrelser
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
VANEMÆSSIG ADFÆRD
5,9 % PIGER
1.1 % DRENGE
90%
30%
20%
Snitter sig på arme ben
eller krop
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Kradser sig til dybe sår
Hindre sår i at hele
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
•
•
Vanemæssig adfærd
Spiseforstyrrelser
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
SMITTEEFFEKT
DER KAN IKKE PÅVISES
NOGEN SMITTEEFFEKT
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
•
Spiseforstyrrelser
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
35,5%
33,8%
23,4%
9,7%
10,2%
12,0%
7,8%
2,1%
Været bekymret for at
miste kontrol over hvor
meget de spiser
Ment de var for tykke,
Jævnligt indtaget store
mens andre sagde de var
mængder mad ved
for tynde
belastende påvirkninger
Fremprovokeret
opkastninger, når de har
følt sig overmæt
drenge piger
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
Selvmordsforsøg (WHO)
”En handling uden dødelig udgang,
hvor en person med vilje indtager
en overdosis medicin eller lignende eller
udviser anden ikke-vanemæssig adfærd,
der vil være skadevoldende, hvis ikke
andre griber ind,
og hvor hensigten har været at fremme
vedkommendes ønskede forandringer via
handlingens forventede konsekvenser”.
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
Forsøgsrater, kvinder
900
800
700
600
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
Rate
500
400
300
200
100
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
År
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
12,6
SELVMORDSFORSØG
Drenge
Piger
8,4 %
3,1
Piger har 4,04 gange så stor risiko for selvmordsforsøg end drenge
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
METODE
Snitte sig i håndled
Overdosis
Alkohol
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
50%
17 %
10 %
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
•
Selvmordsforsøg
Værdier
Sammenhæng og
mening
INTENTION
Måtte bare væk
Ville straffe mig selv
Ville have hjælp
Ville vise, hvor forfærdeligt jeg havde det
59%
46%
42%
33%
Jeg ville dø
32 %
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
Værdier
Sammenhæng og
mening
VÆRDIER
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
Værdier
Sammenhæng og
mening
VÆRDIPRIORITERING
Drenge
Piger
Venskab
Tryghed i familien
Sundhed
Tryghed i familien
Venskab
Sundhed
Solidaritet (omsorg for andre)
Ligeværd
Uafhængig
Ligeværd
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Uafhængighed
Viden
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
•
Værdier
Sammenhæng og
mening
MANGLENDE SAMMENHÆNG
MELLEM VÆRDIER OG LIVET
BELASTENDE FAKTOR MOD
Drenge
Piger
Sårbarhed
JA***
JA***
Overvejelser om selvskade nogen sinde
JA***
JA***
Overvejelser om selvskade inden for
det sidste år
JA***
JA***
Selvskade nogensinde
JA*
JA***
*
p<0,05
** p<0,01
*** p<0,0005
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
Sammenhæng og
mening
SAMMENHÆNG OG MENING
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
Sammenhæng og
mening
• At begribe og forstå
• At håndetere/mestre/kontrollere
• At skabe mening
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
Sammenhæng og
mening
AT BEGRIBE / FORSTÅ
BESKYTTENDE FAKTOR MOD
Drenge
Piger
Sårbarhed
JA***
JA***
Overvejelser om selvskade nogen sinde
JA***
JA***
Overvejelser om selvskade inden for
det sidste år
JA***
JA***
Selvskade nogensinde
JA**
JA***
*
p<0,05
** p<0,01
*** p<0,0005
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
Sammenhæng og
mening
AT HÅNDTERE, MESTRE,
KONTROLLERE
BESKYTTENDE FAKTOR MOD
Dr.
Pi.
Sårbarhed
JA***
JA***
Overvejelser om selvskade nogen sinde
JA***
JA***
Overvejelser om selvskade inden for
det sidste år
JA***
JA***
Selvskade nogensinde
JA*
JA***
*
p<0,05
** p<0,01
*** p<0,0005
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
Sammenhæng og
mening
KRAV OG FORVENTNINGER
ER UDFORDRENDE
BESKYTTENDE FAKTOR MOD
Sårbarhed
Drenge
Piger
JA*
Overvejelser om selvskade nogen sinde
Overvejelser om selvskade inden for
det sidste år
JA**
Selvskade nogensinde
JA*
*
p<0,05
** p<0,01
*** p<0,0005
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
SPØRGESKEMA
•
Sammenhæng og
mening
DET GIVER MENING AT
ENGAGERE SIG I DE KRAV
OG UDFORDRINGER, DER ER
I MIT LIV
BESKYTTENDE FAKTOR MOD
Drenge
Piger
Sårbarhed
JA**
JA***
Overvejelser om selvskade nogen sinde
JA***
JA***
Overvejelser om selvskade inden for
det sidste år
JA**
JA***
Selvskade nogensinde
JA**
JA***
*
p<0,05
** p<0,01
*** p<0,0005
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning
Lilian Zøllner, Ph.D. og statistiker Børge Jensen
Centre for Suicide Research
Center for Selvmordsforskning