FSUS afholder temadag for kliniske undervisere Torsdag d. 29

Fa gligt selskab fo r
undervisende sy geplejerske r
FSUS afholder temadag for kliniske undervisere
Torsdag d. 29. januar 2015
Temadagen afholdes på Hotel Nyborg Strand http://www.nyborgstrand.dk
Klokken 9.30 – 16.00
Formålet med temadagen er at inspirere kliniske undervisere til fortsat at udvikle og håndtere
egen vejlederpraksis. Temadagen er planlagt med udgangspunkt i nogle af de ønsker, der fremkom
på sidste års temadag
Målgruppen er kliniske undervisere i professionsuddannelse, samt sygeplejersker og
uddannelsesansvarlige fra den kliniske praksis. Temadagen er også åben for kliniske undervisere
fra fysioterapeut-, ergoterapeut-, radiograf- og jordemoderuddannelsen
Program:
Kl. 9.00 – 9.30:
Kaffe/te og morgenbrød
Kl. 9.30 – 9.45:
Velkomst og orientering ved FSUS – Netværk
Kl. 9.45 - 12.30:
Den professionelle kliniske vejleder – hvordan understøttes
vejledernes vejlederfaglighed? - inkl. pause
- Den kliniske vejleder – en pædagogisk opgave
- Fokuseret vejledning – hvad forstås der ved fokuseret vejledning og
hvordan højnes kvaliteten af den kliniske vejledning?
- Hvad kendetegner ”god” klinisk vejledning og professionel
vejledning?
v/ Mads Hermansen, professor, Dr. Pæd., Handelshøjskolen i
København
Kl. 12.30 – 13.30:
Frokost
Kl. 13.30 – 16.00:
Model for praktisk færdighedsudøvelse som lærings- og
vejledningsredskab inkl. pause
- Forståelse af praktiske færdigheder i sygepleje
- Udviklingen af model for praktik færdighedsudøvelse
- Videreudvikling og udbredelse af modellen
- Praktisk brug af modellen i vejledning og læring
Se evt. under www.rins.dk
v/ Ida Torunn Bjørk, professor, Dr. Polit, Universitetet i Oslo, Norge
Kl. 16.00:
Afslutning og tak for i dag
Har du spørgsmål vedrørende programmet er du velkommen til at kontakte:
Helle Bruhn: Telefon: 7248-7474, mail: [email protected]
Inger Lise Elnegaard: Telefon: 6541-2269 / 2216-1085, mail: [email protected]