Slides (Handouts)

Apoteksforskning
Anton Pottegård
Klinisk farmaceut, ph.d.
Postdoc ved Klinisk Farmakologi
Syddansk Universitet
How to academize clinical pharmacy
Research in community pharmacies
Anton Pottegård, pharm PhD
Clinical Pharmacology and Pharmacy
University of Southern Denmark
Metode
599 interventioner
10,2 interventioner per 1.000 recepter
32 % kliniske og 68 % administrative
545.000 interventioner per år i DK,
174.400 på klinisk baggrund
30 % pga. restordre!
35% af kliniske interventioner
relateret til antibiotika!
• OPIODI
• ASA
• Reflektioner
Cyberchondriasis: Fact or fiction? … DOI: 10.1016/j.janxdis.2011.11.005
Frisk, Kälvemark-Sporrong, Wettermark. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2013.
Skift mellem AK-midler
Brug af PPI
Validitet af receptoplysninger
Metformin-bivirkninger
Effekt of brug af paracetamol
Anton Pottegård
[email protected]
www.antonpottegaard.dk