Tidtabell för extrabussar till Myckleby

Sida 1 av 2
Tidtabell Myckleby skola
Extrabussar
Gäller fr o m 2015-08-18
Uppdaterad 2015-07-08
Till Myckleby skola.
Var på hållplatsen i god tid innan avgång.
Buss Röd
Henåns skola
Ellös skola
07:55
08:20
Henåns skola, hpl A
Häröd
Myrebacken
Häröd
Torps kyrka
Assmunderöd
Myckleby skola
08:15
Henåns skola, hpl C
Myckleby skola
08:15
08:50
Henåns skola, hpl B
Lövåsvägen
Gåre Torg
Ströms korsväg
Slussen
Allmag
Myckleby skola
08:20
Stannar inte mellan Henåns skola och Ellös skola.
Buss ”Röd”
x
x
x
x
x
08:55
Buss ”Gul”
Stannar inte mellan Henåns skola och Myckleby skola.
Buss ”Grön”
x
x
x
x
x
07:40
Från Myckleby skola.
Måndagar avresa 14:00, avsläpp i Henån endast på Henåns skola.
Bussarna kör normalt fram i ordning Röd, Gul, Grön
Buss ”Röd”
Myckleby skola
Assmunderöd
Torps kyrka
Henåns skola
Häröd
Myrebacken
14:00
Myckleby skola
Östra sidan Lv 160
Henåns skola
14:00
x
x
14:30
Fortsätter som linje 984.
x
14:40
Buss ”Gul”
x
14:25
Stannar längs Lv 160 Vräland-Henån.
Byte till ordinarie skollinjer.
Sida 2 av 2
Tidtabell Myckleby skola
Extrabussar
Gäller fr o m 2015-08-18
Uppdaterad 2015-07-08
Buss ”Grön”
Myckleby skola
Allmag
Slussen
Ströms korsväg
Slussen
Henåns skola
14:00
x
x
x
x
14:30
Byte till ordinarie skollinjer.
Från Myckleby skola.
Tisdagar till fredagar 15:15, avsläpp i Henån endast på Henåns skola.
Bussarna kör normalt fram i ordning Röd, Gul, Grön
Buss ”Röd”
Myckleby skola
Assmunderöd
Torps kyrka
Henåns skola
Häröd
Myrebacken
15:15
Myckleby skola
Östra sidan Lv 160
Henåns skola
15:15
Myckleby skola
Allmag
Slussen
Ströms korsväg
Slussen
Henåns skola
15:15
x
x
x
x
15:45
Buss ”Gul”
x
15:35
Stannar längs Lv 160 Vräland-Henån.
Byte till ordinarie skollinjer.
Buss ”Grön”
x
x
x
x
15:40