66 miljoner till Lokalt ledd utveckling Halland

Pressmeddelande 2015-04-22
66 miljoner till Lokalt ledd utveckling Halland
Lokalt ledd utveckling Halland är ett av de områden som prioriterats av Jordbruksverket
och som får bilda ett leaderområde för perioden fram till 2020. Halland får även möjlighet
att arbeta med alla 4 fonder – Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden och Havsoch fiskerifonden. Totalt har Halland fått en tilldelad budget på 66 434 177 kr.
Landsbygdsfonden är fortfarande den största fonden i Halland med 47,5 miljoner, inom
regionalfonden är budgeten på 7,2 miljoner, för socialfonden 3, 9 miljoner och för havs- och
fiskerifonden 7,8 miljoner. Projektmedlen ska främja lokalt ledd utveckling i
verksamhetsområdet med målet att öka antalet innovationer, konkurrenskraften och
sysselsättningen samt att göra Halland till en mer välkomnande och attraktiv livsplats.
Genom ett tydligt underifrånperspektiv vill föreningen komplettera regionala och nationella
strategier med lokal drivkraft, kunskap och initiativ. Lokalt Ledd Utveckling Halland kommer
arbeta aktivt med jämställdhet och hållbarhet. Visionen är ”Ett rikare Halland genom lokala
initiativ”. Strategin finns att läsa på www.leaderhalland.se.
För en månad sedan bildades ”Lokalt Ledd Utveckling Halland ideell förening”. Den nya
föreningen kommer fördela projektmedel till lokala utvecklingsprojekt och är Hallands nya
leader-förening för programperioden 2014-2020. Till ordförande för föreningen valdes Ulrika
Rylin från Tvååker.
Totalt har 48 områden valts ut av Jordbruksverket. Lokalt ledd utveckling Halland är ett av de
områden som får mest projektmedel tilldelat. Mer information om lokalt ledd utveckling
genom leadermetoden finns på www.jordbruksverket.se.
Vill du vet mer om Lokalt Ledd Utveckling Halland kan du kontakta Leader Hallands
verksamhetsledare Marion Eckardt på telefon 0733-71 82 89 eller e-post
[email protected] eller Ulrika Rylin, ordförande Lokalt Ledd Utveckling Halland
på 0708-72 29 44.
___________________________________________________________________________
Leader Landsbygd Halland
Leader Kustbygd Halland
Fabriksgatan 1A
Org.nr:802437-9201
Org.nr:802438-0233
314 80 Hyltebruk
0345-18272, 18289, 18405
[email protected]
www.leaderhalland.se
Pressmeddelande 2015-04-22
För mer information om Leader Halland kan du kontakta informationsansvarig Håkan
Eriksson på telefon 0721-82 50 33 eller e-post [email protected] Du hittar även en
hel del information på www.leaderhalland.se.
Allmänt om Leader
Idag finns det 63 Leaderområden i Sverige och 98 % av Sveriges Landsbygdsbefolkning
bor i ett Leaderområde. Leader utgår från att de aktörer som bor och verkar på
landsbygden är de som vet bäst vad som behöver utvecklas. Därför kan privata aktörer,
företag, nätverk, föreningar och offentliga institutioner söka pengar för att utveckla
landsbygden i samverkan. Leader Hallands vision är ett livskraftigt företagande på
landsbygden. Viktigt är att projekten är lokalt förankrade, bygger på lokal kunskap och
engagemang, att man har en ny idé och att målen bidrar till Leader Hallands
målsättningar.
___________________________________________________________________________
Leader Landsbygd Halland
Leader Kustbygd Halland
Fabriksgatan 1A
Org.nr:802437-9201
Org.nr:802438-0233
314 80 Hyltebruk
0345-18272, 18289, 18405
[email protected]
www.leaderhalland.se