ETA Vedpanna Broschyr

ETA SH och TWIN
Biovärme Sverige
ETA SH
„Vedpannan med den bästa
Förbränningen“
20 till 60 kW
ETA SH-P med TWIN
Den flexibla pannan för
ved och pellets
20 och 30 kW (SH-P)
20 och 26 kW (TWIN)
Passion för perfektionism.
1
www.biovarmesverige.se
Vedpanna ETA SH
Bekväm uppvärmning med ved
Vedvolymen är rejält tilltagen i en ETA SH och är störst
i klassen. En kall vinterdag behöver du endast elda
1 gång/dag. Eftersom en ETA SH behåller kvar glöd i
botten av vedutrymmet efter varje avslutad eldning
så behövs ingen automatisk tändning.
När tanken behöver värme lyser en
röd diod på rumsenheten.
Naturligtvis kan du även ställa in
önskad rumstemperatur och du
kan även växla mellan natt och
dag läge på rumsenheten.
Regleringen sker från en
5,7“ Touchscreen
Perfekt överblick av hela
värmesystemet.
Radiatorer
När den yttre dörren öppnas startar den sugande
rökgasfläkten. Öppnar du sedan påfyllningsdörren
för att fylla på med mer ved så behöver du inte oroa
dig för att rök eller sot ska komma in i pannrummet. I
toppen av dörröppningen finns en evakuerings öppning som röken sugs in i av rökgasfläkten och vidare
ut genom skorstenen.
Rumstemperaturgivaren varnar när en
ny eldning behövs
Golvvärme
Veden tänds automatiskt vid påfyllning.
När du öppnar dörren startar fläkten och du kan lägga i ny ved som antänds av det kvarvarande kolet som
pannan har sparat.
Innan varje ny eldning rengör du pannan med spaken som sitter på sidan om pannan. Du drar i spaken
2-3 gånger och konvektionsdelen är rengjord.
Kontrollerad laddning
ackumulatortanken
av
När pannan kommit upp i temperatur
startar laddningspumpen och shunten kontrollerar returtemperaturen så
ingen kondens bildas i pannan.
Även fast pannan slocknat och ingen
eld finns kvar kommer panntemperaturen öka eftersom det finns värme
kvar i pannkroppen och keramiken.
Laddningspumpen kommer att starta
och föra över värmen när pannan blir
varmare än vad ackumulatortankstoppen är. På så sätt tar ETA tillvara
på all energi vid varje eldning.
Om du har rest bort eller inte
har möjlighet att elda ved kan
vedpannan automatiskt starta
en olje, gas eller elpanna för
att hålla huset varmt.
Ved och pellets
ETA SH-P med pelletspanna (vänster och höger).
Pelletspannan är helt automatisk och startar om
du inte fyllt pannan med ved. (Drifttider för pelletspannan ställs in efter önskat behov)
Passion för perfektionism.
En olje, gas eller elpanna kan integreras i värmesystemet.
2
Solen värmer på sommaren
Med 8 till 12 m² solfångare värmer du huset
och förser hushållet med varmvatten under
sommarhalvåret. Ved och sol är ett optimalt
system (2 m² per person).
Plats besparande
varmvatten produktion
Med varmvattenväxlare integrerad i ackumulatortanken
sparar du plats och du har
alltid färskt varmvatten att
använda.
Styrningen av varmvattenväxlarna sker från pannans
styrsystem.
Vi har även kopparslingor i
ackumulatortanken för att
producera varmvatten.
Vid låg takhöjd
Rekommenderar vi att du installerar 2 st ackumulatortankar.
Snabb värme
Med ETA´s laddnings-teknik
laddas toppen av ackumulatorn extra snabbt. Det är via
en växelventil (tillbehör) som
returvattnet till pannan tas från
den övre delen av ackumulatortanken och omedelbart får
man fullt energiflöde genom
pannan och tanktoppen laddas
snabbt. Värmekretsarna som är
installerade bibehåller jämn
och behaglig temperatur och
varmvatten kan produceras ur
tanken.
Jämn värme vare sig det är sommar eller vinter när du
använder dig av en ackumulatortank
En eld av trä, kan inte strypas för mycket.
Under våren och hösten är det längre mellan gångerna du eldar i pannan
därför behövs det en ackumulatortank som kan lagra värme från pannan. Din
ETA panna kontrollerar laddningen av ackumulatortanken och på morgonen
har du varmt i huset och du kan ta dig en varm dusch, innan du behöver
lägga in mer ved i pannan.
För att få ett optimalt system under sommarhalvåret krävs det att du har bra
isolering runt tanken och att tanken skiktar sig bra, så att du får ut så mycket
energi som möjligt av varje eldning. Ju lägre retur temperatur du har till ackumulatortanken desto bättre värmelagringsförmåga har tanken.
Passion för perfektionism.
3
ETA SH
Ren förbränning med högsta effektivitet
Trä förbränningen
Innan trä kan förbrännas måste den omvandlas till
gas. Vid 200° C börjar processen och det du ser i elden
är ca 20% träkol och 80% gengas. Detta förklarar även
den långa gaslågan som bildas i en eld av trä.
Stor brännkammare
I vedutrymmets botten sker förbränningen av veden
(1). För att kontrollera förbränningen måste lufttillförseln hållas låg och kontrollerad så inte vedutrymmet
övertänds.
Med ETA´s lambdastyrning regleras primärlufts mängden (2) så förbränningen hela tiden hålls optimal.
Tekniken som ETA använder sig av tillåter ett stort
vedutrymme med långa brinntider. Förbränningsgaserna sugs ut från vedutrymmet och in i den heta
förbränningskammaren.
2
1
Ingen automatisk tändning
När den senaste eldningen har brunnit ut lämnar ETA
kvar lite glödande kol som får nästa påfyllning av ved
att tändas utan att du behöver använda papper eller
tändstickor. Detta sätt är enklare och mer effektivt
än att använda sig av elektrisk tändning. Elektriskt
tändning kräver att du först fyller vedutrymmet med
flis och papper och sedan med ved. Om du fortfarande har kvar ”hettan” inne i brännkammaren kommer
flisen och pappret sakta brinna upp. När tändaren
sedan ska tända veden kommer försöket att misslyckas eftersom det lättantändliga bränslet redan brunnit
upp.
6
3
5
4
7
Att tända en ETA SH är lätt även om pannan inte har eldats
under några dagar. Med bara några sidor från gårdagens
tidning startar du pannans förbränning. Den sugande rökgasfläkten säkerställer en snabb start av förbränningen och
efter bara några minuter brinner det i en ETA SH. Då kan du
stänga antändningsluckan och låta pannan brinna i fred.
Turbulens i brännkammaren
Mellan vedutrymmet och förbränningskammaren sitter ett
roster (3) där sekundärluften (6) förvärms innan den tillför
syre till förbränningen.
Sekundärluften når gengaslågan i en hög hastighet och
bildar turbulens så att förbränningen blir fullständig.
Passion för perfektionism.
4
Optimal förbränning i ETA´s patenterade
brännkammare
För att uppnå en optimal förbränning av trä krävs
höga temperaturer. I ETA`s patenterade brännkammare ligger temperaturen mellan 900 och 1100° C och
den eldfasta keramiken är speciellt framtagen för att
optimera förbränningen i dessa höga temperaturer.
Till och med det sista och envisaste kolet (tjära) får tid
att förbrännas i ETA´s långa förbrännings zon.
Sot och aska
Utsläppen från ETA SH är den lägsta i sin klass och
klarar redan idag de strängaste utsläpps gränserna
som gäller från och med 2015/01/01. Det fina sotet som
bildas när vi eldar med trä är mestadels icke-toxiska
mineraler som kalk, kalcium och magnesiumföreningar.
Enkel rengöring av värmeväxlarna
Trä är inte bara trä
Ved som är kluven, staplad och förvarad under tak
i 1-2 år är ett idealiskt bränsle. Förbränningen styrs
av lambdasonden som hela tiden mäter syrevärdet i
rökgaserna och justerar primär- och sekundär-luften
beroende på bränslet. Det finns mycket ”spill” virke
som grenar, briketter och annat träbränsle som går
bra att elda i en ETA SH. Pannan justerar luften helt
automatisk och anpassar sig till din ved.
Lambdasondstyrning =
Bästa förbränning
Sekundärluften (6) justeras av lambdasondstyrningen
och det ger en ren förbränning med högsta verkningsgrad året om.
Efter att förbränningen skett i brännkammaren flödar
rökgaserna ner i botten av pannan (7) för att värma
upp returvattnet från värmesystemet. Därefter flödar
rökgaserna igenom konvektionsdelen där den största
överföringen av värme sker till vattnet i pannan.
För att maximera värmeöverföringen sitter det spiral
formade turbulatorer i konvektionsdelen som får
rökgaserna att pressas mot konvektionsytorna och den
högsta verkningsgraden är uppnåd.
Med två eller tre drag i rengöringsspaken, rengörs
konvektionsdelen. Flygaskan faller ner i askkanalen
och konvektionsdelen är alltid ren. Pannan påminner
dig att dra i spaken innan varje eldning.
Sugande rökgasfläkt
För lite luft ger syre underskott och ofullständig
förbränning, för mycket luft ger också en ofullständig
förbränning. När du har ett för högt syreöverskott
kyler det ner förbränningen (700° C) och gaserna från
veden förbränns inte optimalt.
Med ETA´s sugande koncept bibehålls alltid undertryck i pannan och du behöver inte oroa dig för rök i
pannrummet.
Vi garanterar att det inte bara är utvald ved på ett
testcenter som ger optimal förbränning. Lambda
styrningen i en ETA SH fungerar året om och ger en
optimal förbränning och hög bränsleeffektivitet.
Passion för perfektionism.
5
ETA-Teknik
Design i minsta detalj
A
Alltid undertryck med sugande
rökgasfläkt
9
Tyst och varvtalsstyrd rökgasfläkt (endast 76 watt)
som återkommande återkopplar till styrsystemet för
att hålla konstant undertryck och hög driftsäkerhet
oavsett skorsten. Upp till 25 Pa behövs ingen dragbegränsare. Rökgasfläkten förhindrar
även att rök tar sig in i pannrummet
när mer ved fylls på.
A
1
B
B
Rengöring av värmeväxlare
Med några dagliga drag i rengöringsspaken hålls konvektionsdelen ren. Med en ren konvektionsdel
har pannan alltid högsta verkningsgrad.
3
6
C
C
Lambdasond
E
Lambdasondens uppgift är att kontrollera förbränningen oavsett bränsle och optimera primär- och
sekundär-luft så att en ren förbränning uppnås med
högsta effektivitet.
1 Stort vedutrymme
150 Liter till ETA SH 20/30 och 223 Liter till SH 40/50/60,
För halvmeters ved (djup = 56 cm)
4 Tändlucka
Veden tänds enkelt genom den mellersta luckan
bakom frontdörren på pannan
2 Evakueringslucka
Förhindrar rök under påfyllning av ved
5 Lätt uraskning framifrån
Askan rakas ut från framsidan av pannan.
Intervallerna mellan uraskningarna beror på
bränslet och tätheten mellan eldningstillfälena
3 Tändning utan tändsticka
Behåller kol efter avslutad eldning
6 Primärluft och sekundärluftsmotorer
Passion för perfektionism.
6
10
D Komplett reglering av hela värmesystemet
D
Styrsystemet kontrollerar uppvärmning av ackumulatortank, varmvattenberedare och 2 st värmekretsar
med uppvärmningsprogram. Du kan även styra dina
solpaneler från pannans styrsystem.
Aktiv övervakning och fjärrstyrning via internet från en mobil
telefon, surfplatta eller PC ingår
alltid som standard till en ETA.
8
2
7
E
Hållfast keramik som har en temperatur på 900 till
1100° C för att nå en optimal förbränning. Förbränningen blir komplett i ETA´s brännkammare och
keramik konstruktionen ger en lång livslängd
Jämfört med andra
tillverkare.
4
5
Patenterad brännkammare
Litet pannrum?
Valfri sida kan placeras mot väggen. Dörren och gångjärn kan monteras
med öppning antingen till vänster eller höger. Rengöringshandtag och
luftmotorerna monteras på den sida som inte står mot väggen.
7 Isolering
Hela pannan är ordentligt isolerad och strålningsförlusten
uppgår endast till 0,6%.
Intaget av förbränningsluften ligger bakom isoleringen och
sugs in. Luften förvärms av pannkroppen och rostret innan
den utnyttjas optimalt till förbränningen
8 5,7“ Touchscreen
En touch display är inbyggd i front dörren med komplett
styrsystem för hela ditt värmesystem
9 Rökgasgivare
Kontinuerlig justering av minimal och maximal
rökgastemperatur beroende på värmesystemets effektbehov
10
Leveransstatus
Pannan levereras utan att display och styrsystem är
monterad. Först när installationen är klar och pannan
är redo för att startas, packas elektroniken upp och
monteras på vedpannan
Passion för perfektionism.
7
ETAtouch
Kontrollerar hela värmesystemet
Standard reglering
η Effektmodulering med varvtals
styrd rökgasfläkt.
η Optimal förbränningskontroll via
lambdasond.
η Styrsystemet övervakar kontinuerligt pannans arbetsförhållande
och kontrollerar lambdasonden,
rökgastemperaturen, pannans
temperatur, shuntventilen, laddpumpen, rökgasfläkten, primär- och
sekundär- motorerna. Uppstår ett fel
varnar pannan och avhjälpnings text
kan läsas på pannans display.
η Laddningspumpen och shuntmotorn kontrollerar laddningen av
ackumulatortanken.
η 2 st temperaturstyrda värmekretsar kan styras från pannan. Som
tillval till varje värmekrets finns
innegivare.
η 5 givare system för optimal laddning av ackumulatortanken
η Fjärrstyrning via internet är alltid
standard i en ETA. Som tillval finns
GSM larm.
η Automatisk start av en olje, gas
eller pelletspanna.
M
M
T
M
M
Det finns 4 fria ingångar att Utbyggnad av styrsystem med
extra kontrollbox
välja mellan
η Laddning av varmvattenberedare
eller direkt producering av duschvat- η Två extra värmekretsar
η 4 extra portar som kan konfiguten via tappvattenväxlare.
η VVC pump med tidsinställningar reras fritt
η Reglering av mer avancerade somed start och stopp funktion
η Solanläggning med styrning av lanläggningar med skiktad laddning
varvtalsreglerad pump.
η Styrning av cirkulationspump för
matning av värme till extern förbrukare
M
M
T
M
M
M
Värmekrets för golvvärme och radiatorer
Passion för perfektionism.
8
ETA TWIN
Pelletspannan som startar automatiskt
Har du tillgång till ved men det kanske inte
räcker hela vintern? Eller är ni ofta borta?
Då är ETA Twin lösningen på ert problem. Med
ETA Twin eldar du med ved när du vill och när
du inte kan, startas pelletspannan automatiskt
och ert hus är alltid varmt.
Om du vill elda med ved idag och planerar att
elda pellets i framtiden kan du först installera
vedpannan ETA SH-P. Pelletspannan kan du
komplettera till din värmeanläggning när du
vill börja elda med pellets.
Automatisk omställning
Genom en särskild förbränningskammare för
pellets kan eldning med ved eller pellets ske
helt automatiskt utan manuella inställningar.
Om veden har brunnit ut och ackumulatortanken har svalnat börjar en röd signal på
rumsgivaren att lysa. Det betyder att det är dags
att lägga i mer ved i pannan. Om ackumulatortankens
temperatur sjunker under ett inställt värde, startas
pelletspannan automatiskt.
Pelletspannan stannar när du öppnar vedpannans dörr
och ska lägga i mer ved.
Automatisk rengöring av roster
Rostret är utvecklat av ETA och rengör sig själv från aska
och slagg efter att pannan förbrukat 25 till 35 kg pellets. När rostret rengörs roterar det ett varv och askan
faller ner i askskruven som ligger under brännkammaren. Ett rent roster är ett måste för att skapa en optimal
och ren förbränning.
Designad för optimal förvaring av
pellets
Genom vakuumsugsystemet som är inbyggt i pelletspannan kan förrådet placeras upp till 20 meter
från pannrummet. För att anpassa förrådet till olika
förhållanden har vi flera olika lösningar som vi kan
rekommendera. Vi har förrådslösningar med en
skruv i botten av förrådet (max 5m), 4st sugsonder
som placeras i botten av förrådet, inomhussilo eller
ett nedgrävt förråd. Anslutningsslangarna har DN50
anslutningar och monteras mellan förråd och pelletsförrådet.
Ett rum som är 2,5 x 3,0 m yta och en takhöjd på 2,4
m är ett perfekt utrymme för att klara ett årsbehov
med en max effekt på 12 kW. Det är även inkluderat
20 % extra yta för pellets om det skulle bli en lite
kallare vinter. Har du kvar oljetanken så kan man
rengöra den och använda den som ett pelletsförråd.
Passion för perfektionism.
9
ETA SH-P med TWIN
Pannan för ved och pellets
A
Mellanförråd av pellets
Pannan har ett inbyggt förråd för att minska
påfyllningstillfällen till pannan.
Påfyllning sker ca 1 ggr / dag och du kan själv
ställa in vilka tider påfyllning ska ske.
B
B
Automatisk rengöring
Helautomatisk rengöring av konvektionsdelen. Med en ren konvektionsdel har pannan
alltid bästa verkningsgrad.
1
A
C
3
2
Inmatning med 100%
bakbrandssäker cellsluss
Pelletsen doseras från mellanbehållaren via en skruv
till cellslussen. Pelletsen faller sen ner i stoker skruven som matar in bränslet i pannan. Denna lösning
är 100% bakbrandssäker och den mest tillförlitliga på
marknaden.
D
C
F
E
1 Vakuumsugsystem för pelletspåfyllning
Avstånd mellan pelletsförråd och pannan kan vara
upp till 20m och klarar en nivåskillnad på 2 våningar
2 Sluten brännkammare
Den slutna brännkammaren förhindrar att
oförbränd pellets hamnar i
asklådan.
Passion för perfektionism.
10
D
Patenterat roster med automatisk
rengöring
Efter att pannan förbrukat 25 till 35 kg pellets startar
rengöringsprocessen. Rostret roterar och en rengörings kam på undersidan av rostret avlägsnar aska
och slagg. Med små rörelser under driften
avlägsnas även askan från elden och
faller ner i askskruven.
4
E
Automatisk askutmatning
Askan från pelletspannan komprimeras och transporteras ut till asklådan via en skruv. (18 liter), Normalt
behöver asklådan tömmas
2-3ggr/eldningssäsong.
5
F
Automatisk tändning av pellets
Om du inte har lagt i mer ved startar pelletspannan
automatiskt när värmebehovet till ackumulatortanken krävs. Antändning sker automatiskt. Pelletsdriften kan begränsas till en justerbar tid på dagen
eller till en tidsperiod (upp till 48 timmar) efter den
senaste eldningen i vedpannan förutsatt att
ackumulatortanken begär värme.
3 Egen brännkammare för pellets
5 Övergångsfläns mellan brännkammare och
Möjliggör optimal förbränning av pellets och
förbränningskammare
automatisk omkoppling mellan ved och pellets
Pelletsen brinner i pelletspannans brännkammare och dem heta
eldning utan manuellt arbete. Denna smarta
gaserna förbränns fullständigt när dem når den gemensamma
lösning från ETA ger dig en bekväm och driftsäförbränningskammaren. Heta rökgaser når sedan konvektionsker värmeanläggning.
delen och överför värmen till vattnet.
4 Stor vedkammare
Stor vedkammare för 1/2m ved. ETA SH har långa
brinntider och på vintern när det är kallt behöver du elda 1 ggr/dag. Är det riktigt kallt behöver du kanske elda ca 2 ggr/dag.
Passion för perfektionism.
11
Förrådssystem som passar alla
Max 20m avstånd mellan förråd och pannan
ETA´s förrådslösningar är flexibla och all transport av pellets sker med vakuum matning genom flexibla slangar från pelletsförrådet till pannan. Upp till 20 meter bort
och nivåskillnader på upp till två våningar klarar den integrerade sug turbinen
utan problem.
En dagsbehållare på 30kg är integrerad i pelletspannan och minskar påfyllnings
intervallet till 1-2ggr/dag om ETA twin bara eldas med pellets. Påfyllningstiderna
kan anpassas så ingen påfyllning sker ex. nattetid.
Varje tillgängligt utrymme eller en befintlig oljetank kan anpassas till våra förrådssystem. Med ETA´s modulsystem blir din pelletslagring optimal.
ETA Standard lösning - Förrådskruv
Förrådsskruven kan vara upp till 5m lång och hela förrådet töms via skruven. På
skruvens motor och på pannan sitter anslutningar för vakuumslangen vilket ger dig
som kund en stor valfrihet var du vill placera pannan och förrådet.
Om inte skruv går är sugsonder det bästa alternativet.
förrådsutrymmen där det är svårt att installera en skruv kan ETA erbjuda flexibla
sugsonder. Omkoppling mellan sonderna sker automatiskt och förrådet töms jämnt.
För mindre förråd upp till 2m2 behövs bara en sugsond utan omkopplingsenhet.
Mindre förråd i ett större rum - ETAbox
ETAbox är anpassad för större rum där bara en mindre del ska användas som pelletsförråd. Med en ETAbox minskas monteringstiden och installationen sker snabbt
och enkelt vilket sparar pengar.
Underjordisk eller utomhusförråd
Förråd som är kompatibla med våra system hittar du på:
www.mafa.se
www.geoplast.com
Användbart tvärsnitt för lagring av Pellets
i kvadratmeter
Bredd på förråd i meter
40°-lutning på golvet, o,40 m fritt till tak
2,0
2,2
Höjd på förråd i meter
2,4 2,6 2,8 3,0 3,2
3,4
3,6
2,0 2,10 2,50 2,90 3,30 3,70 4,10 4,50 4,90 5,30
2,4 2,32 2,80 3,28 3,76 4,24 4,72 5,20 5,68 6,16
2,8 2,47 3,03 3,59 4,15 4,71 5,27 5,83 6,39 6,95
3,2
3,20 3,84 4,48 5,12 5,76 6,40 7,04 7,68
3,6
4,73 5,45 6,17 6,89 7,61 8,33
4,0
6,52 7,32 8,12 8,92
Tvärsnittsarea x längd (skruvaxel) = Lagringsvolym
Lagringskapacitet X 0,650 ton / m³ = pellets lagring i ton
Värmevärde för pellets = 4,9 kWh / kg
Vikt på pellets = 650 kg / m³
Tumregel för pellets
9 kW effekt / 3 = 3 Ton Pellets årligen
9 kW effekt / 2 = 4,5 Kubikmeter årligen
1.470 lt olja
x 2,04 = 3.000 kg Pellets
1.550 m³ gas
x 1,94 = 3.000 kg Pellets
2.220 lt flytande gas x 1,35 = 3.000 kg Pellets
1.820 kg kol
x 1,65 = 3.000 kg Pellets
Värmepump med COP (årssnitt) 2,4
7,848 kW Ström x 0,51 = 4.000 kg Pellets
Luftvärmepump med COP (årssnitt) 1,8
10.900 kW Ström x 0,37 = 4.000 kg Pellets
Passion för perfektionism.
12
ETAtouch - tillgänglig när som helst och var som helst
Med enkel beröring
Nå DIN panna från vilken del av jorden du
vill ”meinETA”
På ETA´s pekskärm når du hela ditt värmesystem.
Skärmens bilder är självtalande och enkel att navigera
sig fram i. Hela ditt värmesystem kan ses från
pekskärmen så som panna, ackumulatortank, värmekretsar samt solpanelens status.
Internet övervakning av Din ETA
Med ETA touch kan du övervaka pannan via telefon,
surfplatta eller en dator. Alla pannor från ETA har
en internetanslutning som behöver anslutas mot ett
aktivt nätverk.
Skön semesterfunktion
Inställningarna kan anges för en vald period: Uppvärmningen är under en viss period i sparläge och
startar uppvärmningen till det normala, lagom till
hemkomsten från semestern.
Tillgång till pannan får du via plattformen med ditt
användarnamn och lösenord. Sen kan pannan övervakas från telefon, surfplatta eller dator
Information finns att se på www.meinETA.at.
Har du glömt bort din panna?
Då sänder den e-mail.
Om asklådan i (ETA TWIN) är full och behöver tömmas
skickar pannan en påminnelse till din e-mail adress.
Pannan skickar även ett meddelande om ett fel
uppstår eller om den ska rengöras (efter 3000h ska
pannan rengöras manuellt)
Bättre och enklare Service
Med internetövervakningen kan man med fjärrstyrningen justera inställningarna när som helst. Om
semestern måste avbrytas tidigare ställer man enkelt
upp värmen i huset från telefon eller dator.
Fjärråtkomst via vår internet plattform är gratis för
ETA kunder „meinETA.at“. Efter registrering på vår
plattform kan pannan övervakas från varje del av
jorden via Internet.
Om ett fel uppstår kan du som kund ge oss tillgång till
din internet övervakning. Vi kan från vår plattform
analysera felet och försöka avhjälpa problemet. Om
problemet inte kan lösas via internet är vår servicetekniker förberedd och har rätt reservdelar till hands
för att åtgärda problem.
Passion för perfektionism.
13
Vedpanna ETA SH 20 till 60 kW
ETA SH-P 20 och 30 kW
Mått inom parentes för 40, 50 och 60 kW
>300
>800
1102 (1180)
>200
Ø150
SH 20-30 kW (40-60 kW)
Rengörings spak och luftspjäll monteras på
1323 (1504)
>2030 (>2350)
Tillopps anslutning R5/4“
Retur anslutning R5/4“
Nödkylnings slinga R1/2“
Givare nödkylning R1/2“ AG
1472 (1652)
a
b
c
d
>800
a
d
1712 (1894)
1502 (1684)
valfri sida (höger eller vänster)
613 (716)
263
(362)
c
208
b
106
Vedpanna SH
20
Effekt område
Verkningsgrad ved Del-/Full last*
Vedutrymme
Ved volym
Brinntid för ved (Bok) Del-/Full last
Mått utan beklädnad B x D x H
Vikt
Vattenvolym
kW
%
mm
Liter
h
mm
kg
Liter
Pa /
mWs
g/s
%
°C
Motstånd på vattensidan (ΔT = 20 °C)
Rökgasflöde Del-/Full last
CO2-halt i torra rökgaser Del-/Full last*
Rökgastemperatur Del-/Full last*
Skorsten
Utsläppen av kolmonoxid (CO)
Del-/Full last *
Utsläpp stoft
Låg last *
Oförbränd kolväte
(CxHy) Del-/Full last *
Elektrisk förbrukning
Del-/Full last *
Ackumulatortanks volym
Rekommenderad ackumulatortanks volym
Maximalt arbetstryck
Panntemperaturs område
Maximal panntemperatur
Minimal retur temperatur
mg/MJ
mg/m³ 13%O2
mg/MJ
mg/m³ 13%O2
mg/MJ
mg/m³ 13%O2
W
3 bar
70 – 85°C
95°C
60°C
30
40
410 (510)
50
60
10 - 20
15 - 30
20 - 40
20 - 49,9
20 - 60
95,4 / 92,9 92,7 / 89,3 93,6 / 91,4 93,6 / 91,4 93,6 / 91,4
560 mm i djup för 0,5 m ved, 340 x 365 mm Påfyllnings öppning
150
223
19,2 / 8,6
12,1 / 6,3
14,1 / 7,1
14,1 / 5,6
14,1 / 4,7
588 x 940 x 1.495
688 x 1.015 x 1.675
580
583
791
793
795
110
170
190 /
370 /
220 /
340 /
480 /
0,019
0,037
0,022
0,034
0,048
7,0 / 12,8 10,4 / 18,6 12,2 / 24,0 12,2 / 30,2 12,2 / 35,4
12 / 14
12 / 14
14 / 14,5
14 / 14,5
14 / 15
100 / 130
100 / 140
90 / 145
90 / 150
90 / 160
2 Pa vid del last / 5 Pa vid full last
Över 25 Pa krävs dragbegränsare
153 / 145
43 / 94
120 / 30
241 / 229
65 / 143
182 / 46
10
7
10
15
10
15
2/3
19 / 7
2/<1
3/4
25 / 10
3/<1
69
86
Liter
> 1.100, optimal 2.000
Liter
1.100
1.650
Pannklass
Godkänt Bränsle
Elektrisk anslutning
87
> 2.200, optimal 3.000
2.200
2.750
3.300
5 enligt EN 303-5:2012
Ved med W20
1 x 230 V / 50 Hz / 13 A
* Värden från revisionsrapporter från BLT, protokoll nummer 041/10, 028/99 och 007/00.
Rapporter om test BLT finns på Internet: blt.josephinum.at
EU Normen
BLT Wieselburg
Österrike
TÜV
Süddeutschland
Passion för perfektionism.
Kvalité säkrad
Holzenergie Schweiz
14
Österreichisches
Umweltzeichen
Vedpanna SH-P och
Pelletsbrännare ETA TWIN 20 och 26 kW
Pannan kan levereras med pelletsbrännaren på höger eller vänster sida.
>500
1102
>800
>400
613
80
c
Pelletsbrännaren kan monteras på höger eller
vänster sida. (bestäms vid beställning)
1253
1323
1472
>2030
Sugslang pellets DN50
Sugslang pellets DN50
Tillopps anslutning R5/4“
Retur anslutning R5/4“
Nödkylnings ventil R1/2“
Dykrör kylventil R1/2“ AG
44
a
b
f
134
1712
1502
e
d
208
a
b
c
d
e
f
>100
263
Ø150
TWIN 20-26 kW
684
666
106
Pelletsbrännare TWIN
20
Effekt område vedpanna (SH)
Effektområde pelletsbrännare(TWIN)
Verkningsgrad SH Del-/Full last*
Verkningsgrad TWIN Del-/Full last*
Vedutrymme
Ved volym
Brinntid för ved (Bok) Del-/Full last
Mått B x T x H
Vikt med pelletsbrännaren / Utan Pelletsbrännaren
Vattenvolym
Motstånd på vattensidan (ΔT = 20 °C)
Integrerad pellets behållare (netto)
Maximal längd mellan Panna-Pelletsförråd
Asklåda (Volym)
Rökgasflöde TWIN-Del / SH-Full last
CO2-halt i torra rökgaser Del-/Full last*
Rökgastemperatur TWIN-Del / SH-Full last
SH Del-/Full last*
TWIN Del-/Full last*
Utsläpp stoft
SH Del-/Full last*
TWIN Del-/Full last*
Oförbränd kolväte (CxHy)
SH Teil-/Full last*
TWIN Teil-/Full last*
Elektrisk förbrukning TWIN Del-/Full last*
Ackumulatortanks volym
Rekommenderad ackumulatortanks volym
Maximalt arbetstryck
Panntemperaturs område
W
Liter
Liter
3 bar
70-85°C
Maximal panntemperatur
95°C
Minimal retur temperatur
26
kW
10 - 20
15 - 30
kW
6 - 20
7,5 - 26
%
95,4 / 92,9
92,7 / 89,3
%
87,8 / 92,0
87,7 / 91,5
mm
560 mm i djup für 0,5 m- Ved, 340 x 365 mm påfyllnings öppning
Liter
150
h
19,2 / 8,6
12,1 / 6,3
mm
684 x 666 x 1253
kg
728 / 580
728 / 583
Liter
110
Pa/mWs
190 / 0,019
370 / 0,037
60 kg (295 kWh)
m
20
Liter
11
g/s
5,8 / 12,8
7,2 / 18,6
%
9,0 / 14,0
9,0 / 14,0
°C
90 / 140
95 / 160
2 Pa vid del last / 5 Pa vid full last
Över 25 Pa krävs dragbegränsare
bei
153/145 mg/MJ 241/229 mg/m³ 43/94 mg/MJ 65/143 mg/m³
13%O2
11 / 3 mg/MJ 17 / 4 mg/m³
8 / 7 mg/MJ 13 / 10 mg/m³
bei
6 / 9 mg/MJ 10 / 15 mg/m³
7 mg/MJ 10 mg/m³
13%O2
4 / 7 mg/MJ 6 / 11 mg/m³
3 / 7 mg/MJ 5 / 7 mg/m³
Skorsten
Utsläppen av kolmonoxid (CO)
410
bei
13%O2
60°C
2 / 3 mg/MJ 3 / 4 mg/m³
19 / 7 mg/MJ 25 / 10 mg/m³
<1 / <1 mg/MJ <1 / <1 mg/m³ <1 / <1 mg/MJ <1 / <1 mg/m³
46 / 61
63 / 116
> 1.100, optimal 2.000
1.100
Pannklass
Godkänt bränsle
Elektrisk anslutning
1.650
5 enligt EN 303-5:2012
Med ved W20,
Pellets ÖNORM M 7135,
DIN 51731, DIN Plus,
EN plus-A1, EN 14961-2-A1
1 x 230 V / 50 Hz / 13 A
* Värden från revisionsrapporter från BLT, protokoll nummer 041/10, 028/99 och 007/00.
Rapporter om test BLT finns på Internet: blt.josephinum.at
EU-Normen
BLT Wieselburg
Österrike
TÜV
Süddeutschland
Kvalité säkrad
Holzenergie Schweiz
Passion för perfektionism.
15
Österreichisches
Umweltzeichen
Institut für
Brandsäkerhet
ETA PC 20 - 32 kW
( 20, 25 och 32 kW)
ETA SH Vedpanna20 - 60 kW
(20, 30, 40, 50 och 60 kW)
ETA SH-P vedpanna 20 - 30 kW
Med ETA TWIN Pelletsbrännare 20 - 26 kW
ETA flispanna 350kW med trapproster
ETA PE-K Pelletspanna 35 - 90 kW
(35, 50, 70 och 90 kW)
ETA HACK Flispanna 20 - 200 kW
(20, 25, 35, 50, 70, 90, 130 och 200 kW)
ETA Ackumulatortank SP (600, 825, 1.000, 1.100, 1.650 och 2.200
liter) med tappvattenväxlare och solvärmeväxlare
Biovärme Sverige
Biovärme Sverige AB
Björkforsv. 29
95272 Sangis
www.biovarmesverige.se
Tel. 0923-13050
Fax. 0923-13055
Biovärme Sverige AB
[email protected]
www.biovarmesverige.se
[email protected]
Säljare Nord
Simon 070 395 78 37
[email protected]
Säljare Syd
Johan 070 395 71 95
[email protected]
www.eta.co.at
Med förbehåll för tekniska ändringar.
För att ge dig fördelarna med vår fortsatta utveckling förbehåller vi oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande. Sättning och trycknings fel eller ändringar och dessa förändringar är inte berättigade till
någon form av fordringar. Vid motsättningar mellan enskilda dokument, se leverans detaljerna i vår aktuella prislista. Alla bilder är symboliska bilder och kan innehålla alternativ som är tillgängliga för en extra kostnad.
16
Foto Källa: ETA Heiztechnik GmbH och www.istockphoto.com.
ETA SH och ETA TWIN 2013-02
ETA PU 7 -15 kW
( 7, 11 och 15 kW)