stomme = grund/syll/bjälklag/reglar bärande mm inredning

==============================
stomme = grund/syll/bjälklag/reglar bärande mm
inredning = isolering/panel/målning/el mm
-----------------------Västra halvhuset
- 1980
rivning i tillbyggnad och kök
ny tvättstuga, farstu, kök, toalett
- 1981
Ovanvåning
rivning
stomme/inredning
sovrum
- 1982
nedre våning
rivning
ny stomme till golv, krypgrund
stomme/inredning
vardagsrum, matrum
utrymme med garderob samt trappa till ovanvåning
------------------------
- 1985
carport väster
- 1994
Hela huset
målning av vindskenor fasad och ny plåt
-----------------------Hela huset
- 1997
Ovanvåning
rivning
ny stomme till ovanvåning med takkupor, östra gavel mm
plåt på fasad, nya fönster
- 1998
Ovanvåning
avvägning nytt golv
inredning
nytt badrum kakel mm
rördragning mm
ovanvåning färdig
- 1999
bottenvåning öster
rivning
ny stomme till golv, krypgrund
alla fönster nedre våning nya
- 2000
ny carport öster
nytt tak och uttetak på tillbyggnad
nytt plåtarbete på tak och skorsten
huset
rivning av mellan sektion
stomme till mellan sektion
- 2001
bottenvåning öster
inredning kök matrum
ny farstu öster
vatten inkopplatt till ny bygget
- 2002
uthus/verkstad
rivning
stomme/inredning
huset
bottenvåning
skosten och ny stenugn
ny vatten pump filter vv-beredare mm
gjutning av golv mellansektion
inredning vardagsrum väster
- 2003
bottenvåning
inredning mellan sektion
diverse färdigställande
- 2004
- 2005
- 2006
målning av fasad mm
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
==============================
==============================
------------------------
Nedre botten
Golv i kök/matrum och Varddags rum.
Uttgrävd krypgrund med plasttäckt markyta och ventilerad i sidorna.
Syllar 15 cm på betongplintar och påliggande golvbjällag 15 cm.
10 cm isolering mellan golvbjälkar.
Golv i mellandel.
Utgrävt "jordgolv" och utfyllt med 20 cm tvättad makadam.
Ny grund och murar att stödja takbjälkar till ovanvåning och takkupor i mellandel.
Isoleringskivor 5 cm och 8 cm armerad betong.
Ytterväggar enstens tegel, luftspalt fiberplatta alt. vindpapp.
5/7.5 cm reglar och 5 cm isolering, gips och diff-spärr.
Mellanväggar halvstens lersten.
------------------------
Ovanvåning
Takkupor bärs av 2st limträbalkar 56x225x4000 mm
Ytterväggar 5+10+5 cm isolering, gavlar och takkupor.
Väggar till kryputrymmen 10+5 cm.
Tak till kryputrymmen 5+10+5 cm.
Snedtak mot luftspalt och yttertak. 5+15+5 cm.
Diff-spärr.
Isolering i innerväggar och golv till undervåning för ljuddämpning
-----------------------==============================