Info. inför kursstart 17/8

INFÖR KURSSTART 20150817 Studieperiod 1
Välkommen till kursstart på NVU(Norra Västmanlandsutbildningsförbund). Här får du reda på viktig information var och när du startar dina kurser.
NVUs vuxenutbildning finns både i Norberg och Fagersta, var noga och titta var din kurs går. Det kan betyda att du måste åka mellan Fagersta och Norberg
under dagen. Denna kursstart gäller både nya och gamla studerande. Det är viktigt att du registrerar dig vid denna kursintroduktion. Du behöver godkänt
ID.
Välkommen!
Rektor Mattias Pålsson med personal
VAD
Introduktion för alla studerande
Registrering
Hermodsinformation för de som
studerar vid Hermods
Inloggning på Fronter/Exchange för
nya studerande
Studie- och yrkesvägledare (för er
som saknar, eller måste ändra i
studieplanen)
Alla mattestuderande träffas för info
och kartläggning
Info
I biografen Folkets hus NORBERG
Delas ut efter Introduktionen. Ska
lämnas in till Skolassistenterna
Här får du hjälp med konton till vår
lärplattform och till din mail
Du kan antingen vänta genom att ta
kölapp eller beställa en tid på en
tidsbokning som finns hos assistent
Drop in under måndagen
Tid
10.00-11.00
11.00-12.00
11.00
Lokal
Biografen
Om du behöver hjälp att fylla i
lappen kan du få det i Vita havet
Biografen
11.00-13.00
Djungeln och Stationen
11.00-13.00, 14.00-16.00
Skolassistent och SYV
Måndagen
Telebild
KURS
Hi 1
ORT
Lärcenter Norberg
Första starttillfälle
Torsdag 20/8
TID
9.00
SAL
Vita havet
Ma 3
Lärcenter Norberg
Tisdag 18/8
9.00
Blå Hallen
LÄRARE
Ola Söderberg
[email protected]
Anna-Lena Henrysson
[email protected]
Sh 1
Lärcenter Norberg
Tisdag 18/8
9.00
Vita havet
Ola Söderberg
Ma 1
Lärcenter Norberg
Tisdag 18/8
13.00
Gruvan
Pirjo Pitkälä
Ma 2
Na 1
Lärcenter Norberg
Lärcenter Norberg
Tisdag 18/8
Torsdag 20/8
13.00
9.00
Gruvan
Blå Hallen
[email protected]
Anna-Lena Henrysson
Marit Hichens-Bergström
[email protected]
En grund
(Nya elever)
En grund
(Fortsättningselever)
Ma grund
Sh grund
Sva grund,
Sva prep
Hermods
Lärcenter Norberg
Måndag 17/8
13.00
Stationen
Katalin Findahl
Lärcenter Norberg
Tisdag 18/8
13.00
Stationen
Katalin Findahl
Lärcenter Norberg
Fagersta
Brinellskolan Dhuset
Fagersta
Brinellskolan Dhuset
Tisdag 18/8
Tisdag 18/8
9.00
9.00
Gruvan
D-huset
Pirjo Pitkälä
Johan Ragnarsson
[email protected]
Tisdag 18/8
9.00
D-25
Anette Nordlund
Maria Hedlin
Fagersta
Brinellskolan Dhuset
Lärcenter Norberg
Onsdag 19/8
13.00
D-25
Anette Nordlund
Måndag 17/8
11.00
Biosalongen
Tina Larsson informerar
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kontakter
KONTAKTER
Mattias Pålsson
Ylva Ekman
Gunnel Johansson
Fia Viktorsson
Suzanne Hammarin-Jonsson
Jorunn Hollstedt Widen
Sara Forsberg
Hans Wallin
Bjarne Björklund
Befattning
Rektor gymnasie/grundvux
Rektor SFI/CFF
Assistent gy/grvux
Assistent gy/grvux
Assistent SFI/CFF
Studie- och yrkesvägledare gy/grvux
Studie och yrkesvägledare lärling
Teknisk support Hermods
Lärare/ansvarig skrivstugor
Telefon
0223-44732
0223-44383
0223-29181
0223-44457
0223-44372
0223-44376
0223-44474
0223-44531
0223-44370
Mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ledighet
Då studietakten är hög på vuxenutbildningen ges ledighet endast i undantagsfall. Ansökan om ledighet görs på blanketten, Ansökan om ledighet för Komvuxstuderande. Läraren kan komma överens med eleven gällande ledighet högst tre dagar. Gäller det fyra dagar eller mer tas beslut av rektor.
Sjukdom
Elever ska vid egen sjukdom eller vård av barn alltid anmäla detta till skolassistenten via telefon eller e-post. Sjukintyg krävs från dag sju.
Skolornas uppgiftsskyldighet till CSN.
Skolassistenten meddelar CSN om ändringar av elevens utbildning, studietid, studieomfattning samt avbrott.
Studieplan
Följ studieplanen som du och din studievägledare gjort upp. Du ansvarar för DIN studieplan.
Tidsplan
Följ tidsplanen på varje kurs. Du måste själv hålla reda på hur många veckor du har studiemedel från CSN. Ej inlämnade uppgifter när
studieperioden är slut kan innebära att kursen ej blir godkänd (F).
Studietakt
Heltidsstudier innebär att läsa 20 poäng/vecka vilket motsvarar 8 timmar per dag. Det är den tid du behöver lägga ner på
lektioner, grupparbeten och självständigt arbete. Stanna kvar på Lärcenter och plugga om du vet
att det är svårt att få skolarbetet gjort hemma.
När det är tungt
Prata med din lärare eller studievägledare så fort det känns ”trögt”. Vi kan hjälpa dig att hitta
lösningar. Vänta inte till slutet av studieperioden.
Resultatprövning
För dig som har studiemedel kontrollerar CSN att du klarat kurserna i din studieplan. Skulle du få F eller inget betyg alls på en eller flera kurser
kan det påverka möjligheten att få fortsatt studiemedel för fler studieperioder.