SWAMID/eduID

SWAMID
 Valter Nordh, SUNET
 SWAMID hittas på www.swamid.se och wiki.swamid.se
 Kontakt: [email protected]
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
2
SWAMID
̶ Ny Discovery Service på plats
̶ Saknas logotyp – maila [email protected]
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
3
SWAMID
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
4
SWAMID AL-nivåer
 AL1: Kontot innehas av en person
 Används när information är kopplat till ett konto
(t.ex. egengenererad information) – tänk e-post
 AL2: Kontot innehas av en identifierad person
 Används när information är kopplad till en person
(t.ex. studieuppgifter i Ladok) – tänk personnummer
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
5
SWAMID
 Nya Ladok kommer att kräva att användarna
som loggar in är bekräftade användare
(enligt SWAMID AL2)
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
6
SWAMID
 SWAMID AL1 och AL2 (obekräftad / bekräftad användare)
 Upptaget av AL1 pågår.
 Steget till att bli AL2 är lågt
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
7
SWAMID AL2 / bekräftade användare
 Vissa skärpta krav på kontoutdelning
Skall vara två personliga kanaler eller via helpdesk
̶
 Högre lösenordskrav, det som är rekommenderat i AL1
blir miniminivå.
̶
Exempel: 8 teckens lösenord med blandade tecken är OK.
 Lösenord skall ha ett bäst föredatum, dvs de får inte
gälla för evigt utan byte.
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
8
SWAMID
 För lärosäten som ej har AL2 på plats så stödjer nya
Ladok användning av eduID istället.
 eduID stödjer både fallet student (att se egen
information) eller fallet administratör (administrera
andras information).
Båda är genom eduID AL2.
 Vi tittar på att sätta upp en AL2-IdP as a Service
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
9
SWAMID WS #1 2015
 SWAMID WS1 2015 går av stapeln i Lund 26-27 maj!
 https://wiki.swamid.se
 Shibboleth v3, installation, uppgradering och när
slutar Shibb v2 att stödjas?
 eduID – status, nyttjande och kommande utveckling
 AL-nivåerna, AL1 och AL2 kopplat till Ladok3 mfl
andra system inkl 2-faktor.
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
10
SWAMID TCS Personal
 TCS Personal kommer att bli en SP i eduGAIN.
 From mitten på maj kan vi testa.
 Mer information via TCS-mail listan!
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
11
eduID
 Ny vettingmetod (via SMS) klar, går i produktion
under maj månad.
 Statistik: På 500 slumpvis valda antagna personer
fick vi träff på 2/3 med egenuppgivet mobilnummer.
 Ombud på lärosäte kommer till hösten, dvs helpdesk
kan bekräfta eduID identiteter.
Fler alternativ undersöks.
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
12
eduID
 Nytt grafiskt gränssnitt är klart och kommer innan
sommaren.
 Förhandstitt finns på:
http://eduid.se.timdemo.nu/
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
13
eduID – 2-faktor
 Alt 1: Lärosätet kan använda eduIDs tvåfaktors
lösning genom att lärosätet knyter ett eduID-2faktors-token till sina användare.
 Alt 2: Använda eduIDs egna 2-faktorslösning. Logga in
med eduID och sedan komplettera inloggning med eduIDs
2-faktor.
 Nya Ladok kommer att stödja användning av ovan.
Lund/Uppsala piloter på alt 1.
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
14
Frågor!?
SWAMID - Valter Nordh, [email protected] - 0707-884742
eduID – Hans Nordlöf, [email protected] - 0702-137391
[email protected]
Valter Nordh <[email protected]>
SUNET-veckan
2015-04-22
15