W Borlänge - Gagnef-Floda Brukshundklubb

i-
\
$t
respektera detta och lägg i de olika uppmärkta
tunnorna. På tävlingsplatsen kommer det att finns
uppmärkta soptunnor för vanliga sopor och
pantburk
Parkering
Finns i nära anslutning till tävlingsplatsen. Band
kommer att vara uppsatta i rader så att ni kan
parkera mot bandet mot varandra för att få
ordning på parkeringen. lngen parkeringsvakt
kommer att finnas så parkera smart så ni inte
stänger in andra eller hindrar framkomst!
Välkommen till Borlänge och
tävlingsarenan Sportfältet på
Wasahoppet 2015. Vi hoppas att nifår en
fin vecka tillsammans med era hundar och
vänner. Sportfältet i Borlänge ligger
centralt och kan utöver spännande
tävlingar erbjuda äventyrsbad, det stora
köpcentret Kupolen samt Borlänge
centrum med många bra matställen inära
anslutning.
Camping
Campingen ligger i direkt anslutning till
tävlingsområdet. Bajamaja kommer att finnas i
anslutning till campingen. Det är INTE tillåtet att
tömma husvagn/husbilslatriner i denna.
Duschar och fler toaletter finns i byggnaden på
andra sidan tävlingsplatsen.
lncheckning: I tältet vid campingen
Tisdag kl L7-21
Ondag kl L7-19
Torsdag kl L1-13
Övrig tid kontakta sekretariatet i toalettbyggnaden
Sophantering
miljöstation kommer att finnas i anslutning till
campingen där vi sorterar våra sopor. Var snäll och
En
W Borlänge
Toaletter
Toaletter finns i byggnaden bortanför
tävlingsplatsen (norrut)
Atlmänna regler
Valpar under 4 månader är inte tillåtna på
tävlingsområdet. Vi har noll tolerans för hundar
varma bilar!
I
i
nformation/sekreta riat
Finns itoalett/duschbyggnaden. Där lämnar du
också din tävlingsbok om du fått pinne.
Servering
Servering med matförsäljning finns på
tävlingsområdet med matfika/glass
Utnyttja gärna vår fina servering med flertalet ollka
maträtter att välja bland.
Et
Försälining
Startlistor/Resultatl istor
Av hundsaker kommer att finnas en del av dagarna
Startlistor sitter på anslagstavlan vid
toalettbyggnaden. Där kommer även resultatlistor
att sättas upp. Vi kommer att köra live-resultat så
ni kan följa med på telefonen.
Där kommer vi även att sätta upp ställningen för
Wasacupen
,,@9]"F.,g,,r*:lf,
Tältuppsättning
Tält sätts upp inom markerade områden. En del
platser finns runt banorna. För de som inte får
plats där kan man sätta upp flera rader på
markerat område.
Vaccination och medlemskontroll
Medtag giltigt vaccinationsintyg och medlemskort
Stickprov kan förekomma.
Anmälan
Du anmäler vid inroparen i anslutning
banvandring
till
Prisutdelning
I
Onsdag: Vid dagens slut
Torsdag: För klass 1 vartefter en storlek är klar
För klass 2 Efter agilityklass 2 och efter
hoppklass 2
För klass 3 vid dagens slut
Fredag: För klass 2 efter Agilityklass 2 A och
resterande 2:or vid dagens slut.
För klass 3 För Agilityklass 3 och
hoppklass 3 A Medium/large när dessa
Klasser är klara
För klass 3 Small när alla klasser körts
För Hoppklass 3 B Medium/Large när
varje storlek är klar
Lördag: För agilityklass 2 efter klassen är klar
För resterande klass 2 vid dagens slut
För agilityklass 3 A samt hoppklass 3 när
Dessa klasser är klara.
För Agilityklass 3 B allteftersom storlekarna är klara
Söndag: Efter alla klasser kört (innan finalen)
'
-l
Gt
Återbetalningar
Vilka dömer
Återbetalningar gör online via SBK tävling om du
betalt online. Veterinärintyg/löpintyg kan lämnas
sekreteraiatet. Har du betalt med giro så skriver
du upp ditt kontonummer på intyget.
i
Våra domare på Wasahoppet är Ewa Lundin,
Magnus Andkvist, Lars Sassner, Camilla Åström,
Leif Olsen, Anna Lundström, Annika Mojanis, Tina
Karlsson och Carina Brickman
Strykningar
Meddela strykningar snarast möjligt till
[email protected] hotmail.com
Uppflyttningar meddelas också snarast till samma
mailadress
lnmätning
Vägbeskrivning
Onsdag: 8.30 - 9.00 samt 9 - 9.30
Torsdag: 7.30 - 8.00
Andra tider samt mätning fredag-söndag kontakta
sekretariatet
Tävlingsböcker finns att köpa i sekretariatet
Köra klart
Adress: Tjärnavägen 100
Norrifrån: När du åkt över österdalsälven åker du rakt
fram i två rondeller. I nästa rondell, med en stor fotboll,
tar du vänster och du är framme.
Västerifrån:
Ta vänster i rondellen vid Kupolen. Kör
rakt fram i nästa rondell. Straxefter ser du Sportfältet
Får du göra inom referenstid. lngen träning på
plan! Kör du om ett hinder så räknas det som
på höger sida.
träning och du tar kortaste vägen ut! Respektera
detta då dagarna ändå kommer att bli långal
Söderifrån: Följ riksväg 70 norrut. Passera rakt
igenom Kupolen-rondellen. Kör rakt igenom nästa
rondell. Strax efter ser du Sportfältet på höger sida.
Löptikar
Österifrån:
Visa hänsyn tilldina medtävlande och håll undan
din löptik i möjligaste mån!!
Plocka upp efter din hund
Plocka upp efter din hund på hela området så får vi
kanske komma tillbaka en annan gång!
Om något inte fungerar
Får du problem med något så kan du vända dig
Lena Dyrsm eds 07 0-7 424991
till:
Wasacupen
hittar du regler för Wasacupen.
Ställningen i cupen kommer att sättas upp på
anslagstavlan samt läggas ut på hemsidan så fort vi
På hemsidan
hinner,
Åk rakt fram i rondellen vid ICA Maxi och
riksväg 70 norrut. Passera rakt igenom Kupolenrondellen. Kör rakt igenom nästa rondell. Strax efter ser
du Sportfältet på höger sida.
et
Schema
Onsdag
Banvandring Bana 1 och
I
2
Banvandring Bana
k19.00
3 kl 10.00
Bana 2
Bana 3
Agilityklass 1A Large
Agilityklass 1B Medium
Hoppklass 1A Small
Banv2xSmin Nr1-70
Banv2xSmin
Banv2xSmin
Nr 1-70large kör
Banv 8 min Nr 71-1OS
Nr 71-105 kör
Medium kör
Agilityklass 1 B Large
Klassen körs
Hoppklass
Banv2xSminNrl-65
Banv2xSmin
Agilityklass 1A Medium
Klassen körs
Klassen körs
Nr 1-65 large kör
Banv 8 min Nr 65-100
Nr 66-100 large kör
Hoppklass 1A Medium
Hoppklass 1B Large
Banv2xSmln
Banv2xSmin Nr1-65
Klassen körs
Hoppklass 1A Large
Banv 2xSminNr 1-70
Nr 1-70large kör
Banv 8 min Nr 71-100
Nr 71-100 large kör
Nr 1-55 large kör
Banv 8 min Nr 66-95
Nr 66-95 large kör
Hoppklass 1B Medium
Bana
Banv2xSmin
I
B Small
Agilityklass 1A Small
Banv2xSmin
Klassen körs
Agilityklass 1B Small
Banv2xSmin
Klassen körs
Banv2xSmin
Klassen körs
öpp"t hus på Fyra tassar!
öppet hus torsdagen den 23 juli
klockan 18-22.
Fyra tassar välkornnar allatävlande
till
Under denna kväll kommer ni ffi fina erbjudanden samt go'fika.
Välkomna!
Fyra tassar
Hantverksrgatan 5
781 71 Borkinge
et
Schema
Torsdag
Banvandring Bana
1
och
2 kl8.OO
Banvandring Bana
3
kl 8.10
Bana 2
Bana 3
Agilityklass 2 Small
Hoppklass
Banv 8 min
Klassen körs
Banv2xSmin
l Medium
Banv2xSmin
Agilityklass 2 Medium
Hoppklass
Banv2x8min
Banv2xSmin
Klassen körs
Klassen körs
Agilityklass 2 Large
Klassen körs
Bana 1
Agilityklass
l
Small
Banv2x8min
Klassen körs
Agilityklass
Agilityklass
l
Large
l
Large
Klassen körs
l
Small
l Medium
Banv2xBmin
Hoppklass
Banv3xSmin
Banv2xSmin
Klassen körs
Hoppklass 3 Large
Klassen körs
Hoppklass 2 Smal!
Hoppklass 3 Small
Banv3xSmin
Banv 8 min
Banv2xSmin
Klassen körs
Klassen körs
Hoppklass 2 Medium
Klassen körs
Hoppklass 3 Medium
Banv2xSmin
Banv
Klassen körs
Klassen körs
Klassen körs
2x 8min
Hoppklass 2 Large
Banv2x8min
Klassen körs
Schema
Fredag
Banvandring Bana
1
och
2
k18.00
Banvandring Bana
3 k!7.40
Bana 2
Bana 3
Agilityklass 3 Small
Hoppklass 3 A Large
Banv 8 min
Klassen körs
Banv3x8min
Banv2xSminNrl-90
Klassen körs
Agilityklass 2A Medium
Banv 2x8min
Agilityklass 3 Medium
Klassen körs
Klassen körs
Agilityklass 3 Large
Nr 1-90large kör
Banv 8 min Nr 91Nr 9L- large kör
Hoppklass3 A Small
Bana 1
Agilityklass 2 A Small
Agilityklass 2 A Large
Banv 2x8min
Banv3xSmin
Banv
2x8minNr1-80
Klassen körs
Nr 1-80 large kör
Banv 8 min Nr 81Nr 81- large kör
Hoppklass 2Large
Hoppklass 3 B Large
Banv 2xBmin
Banv 2x8minNr1-90
Nr 1-90large kör
Banv 8 min Nr 91-
Klassen körs
Hoppklass 2 Small
Banv 8 min
Klassen körs
Hoppklass 2 Medium
Klassen körs
Hoppklass 3 B Small
Banv
3x8min
Nr 91- large körs
Hoppklass 3 B Medium
Banv
3x8min
Klassen körs
Banv
2x8min
Klassen körs
Banv3xSmin
Klassen körs
Hoppklass 3 A Medium
Banv2x8minNrL-80
Nr 1--80 medium kör
Banv 8 min Nr 81.Nr 81- medium kör
Agilityklass 2 B Small
Banv 8 min
Klassen körs
Agilityklass 2 B Medium
Banv 2x8min
Klassen körs
Agilityklass 2 B Large
Banv 2x8min
Klassen körs
et
Schema
Lördag
Bana 1
Samtliga banor har första hanvandring kl 8.00
Agilityklass 2 Large
Banv 2x8min
Klassen körs
Agilityklass 2 Medium
Banv 2x8min
Klassen körs
Agilityklass 2 Small
Banv 8 min
Klassen körs
Agilityklass 3 B Medium
Banv 3x8min
Bana 2
Bana 3
Agilityklass 3 A Large
Banv 2 x8 min Nr 1-80
Nr 1-80large kör
Banv 8 min Nr 8LNr 81- large kör
Agili§klass 3 A Medium
Banv 3x8min
Hoppklass 3 Medium
Klassen körs
Klassen körs
Banv 2x8minNrL-90
Nr 1-90large kör
Banv 8 min Nr 91Nr 91- large kör
Hoppklass 2 B Large
Agilityklass 3 A Small
Banv 3x8min
Banv3xSmin
Klassen körs
Hoppklass 3 Small
Banv
3x8min
Klassen körs
Hoppklass 3 Large
Klassen körs
Hoppkläss 2 A Medium
Agilityklass 3 B Large
Banv 2x8minNr1-80
Nr 1-80 large kör
Banv
Klassen körs
Hoppklass 2 A Small
Hoppklass 2 B Medium
Banv Nr 8L-
Banv 8 min
Banv
Nr 81- large kör
Agilityklass 3 B Small
Banv 2x8min
Klassen körs
Hoppklass 2 A large
Klassen körs
Klassen körs
Klassen körs
Hoppklass 2 B Small
Banv 8 min
Klassen körs
Banv
2x8min
2x8min
Banv
2x8min
Klassen körs
2x8min
-- ---- ---l
et
Schema
5öndag
Bana L
Samtliga banor har första banvandring kl 8.30
Bana 2
Bana 3
Agilityklass 3 Large
Banv 3x8min
Hoppl«lass 3 Small
Hoppklass 3 Medium
Klassen körs
Klassen körs
Banv
3x8min
Agilityklass 3 Medium
Banv 3x8min
Agilityklass 3 Small
Banv 3x8min
Klassen körs
Klassen körs
Wasacupen final small
Wasacupen final medium
Wasacupen final largel
lgA'
Supermcrrker
MatMagasinet
Banv
3x Smin
Klassen körs
Hoppklass 3 Large
Banv
3x Smin
Klassen körs
.m
..,......
t.I
pet
:.]jl$
':il$
!:lrdj
.':.
r, ,
l,
:,ii\-t
:':ili.
..|..)....,..., :.....,:|..::
@
$!fF
ffrutlchlrllt{
,tll
:rlE
,iiiä,
:i1
;si
i1+
':3
:1,:
E
ffiffi
Hur påverkär den helr livsstil*n
hundens hälsa?
{trt
@
,,1, I:rrl.rr:, i!.. Ir:,JIy i,,tI,il:r,',:
skråddsrcydda ffit*sr fätr arbetffrde h,{lfiderl
,rä!*=
i +:s
FBfilLChlitt* I FfrlrrLch,l{tr{
i=:-
:EiF
3 FsdH isrlimnlEl
*
It#*
HffiEml
SPOHnNG UFE dt
utyad{kde ,6r stt afdimE FrBEtElionan
hoe hudryeom utIör dila §lpcr E arb€tESåmmBBåttning€n b*JE E!ftr tll alt
ft€riB hundEE fjBiikE konditiil (ldttsl8+
muEkls, mgtEmHE sEfi bea{åmpnir€ il
§ ffiäB-1
sE{-
;-
frie raditralerl,
G;.-;,.;,
älffi
flffi"@
lt
f ----_-_ llili,:d;rr4#!r,
tu lihsEiqtoEh
tm-radr.
LIFE=TYLE
rffi-rier-*d
,-)-.
qå4L.-.*
d'- -'#
.^.
w
r
HE'aTLTH f'JLi-T-FliTll-]I! * EDd hälsä tsr olikä
{s
1!fiJ
lffiiarclJil{
i*
FFB#
llrEErt
*f, ttrt rta. -
lii,§stitär.
-*-*
[