Nr 3 / 2015 - Högskolan på Åland

poängen
Nyhetsbrev från Öppna högskolan
April 2015
De flesta av vårens aktiviteter
har redan startat eller genomförts, men lite återstår ännu:
I dag 17.4 är sista dagen att ansöka om plats på den utlokaliserade utbildning för
speciallärarbehörighet som startar i Mariehamn i höst.
Ansökan lämnas direkt till vår samarbetspartner Åbo Akademi.
Scrum och Kanban
hör till sånt man kan få lära sig på den kurs i Agil projektledning som vi ordnar
6-7 maj med David Barnholdt och Therese Ahlberg som lärare men det är bara
någon enstaka plats kvar.
Öppna föreläsningar
Den 21.4 kl. 19 berättar professor em. Yvonne Hirdman om Feminism och
genusordning.
Föreläsningen ordnas i samarbete med Ålands feministparaply och ABF Åland.
Den 7.5 kl. 13 har vi vårens sista föreläsning inom Senioruniversitetet. Då kommer
infektionsläkare Marika Nordberg och talar om Fästingens liv och leverne.
Båda dessa öppna föreläsningar är gratis och inte behöver man anmäla sig - det är bara
att komma till Högskolan Södra på Navigationsskolegränd 2 (f.d. Navigationsskolan) i
Mariehamn. Vi ställer fram några extra stolar för säkerhets skull...
Praktikant på Öppna högskolan
Johanna Nordmyr från ÅA gör just nu sin högskolepraktik hos oss,
hon får pröva på alla möjliga sidor av kursplanering och därtill även
hjälpa till på högskolans kommunikationsenhet.
(ni som kollat vår Facebooksida har ju redan fått träffa henne)
Höstens utbud
ligger nu på tryckeriet. I slutet av april distribueras katalogen till alla hushåll på Åland och
tisdagen den 19 maj 2015 kl. 9.00 börjar vi ta emot anmälningar.
På nästa sida listar vi de av höstens aktiviteter som redan nu är planerade — hör av dig
om det är något som saknas!
BmW 17.4.15
Högskolan på Åland, Öppna högskolan | PB 1010, AX-22 111 Mariehamn
Tfn +358 (0)18 537 711 | Fax +358 (0)18 22 160 | E-post [email protected] | Webb www.ha.ax/open
Öppna högskolan
Utbudet hösten 2015
Fortbildningskurser
Kommunikation
Ledarskap
Pedagogik
Pedagogik
Pedagogik
Specialpedagogik
Specialpedagogik
Tandvård
NLP Practitioner
Hjärnan som ledare
Hellre uppkopplad än avkopplad
Samspel och trygga relationer för utveckling och lärande
Nycklar till effektiv inlärning – hjärnan, studieteknik och motivation
Från trygghetszon till differentiering och teamlärarskap
– att möta elever med olika behov
Särskilt begåvade elever – vilka är de?
Strålsäkerhetsfortbildning för tandvårdspersonal, 1,5 sp
Sjöfartskurser
se www.maritimesafety.ax för närmare info.
Universitetskurser
Arbetsplatspsykologi
Filosofi
Franska
Förskole- & nybörjarundervisning
Hälsovårdsadministration
Idrottspsykologi
Konstvetenskap
Krispsykologi
Kulturledning
Masskommunikation
Norska
Psykologi
Redovisning
Rättsvetenskap
Spanska
Specialpedagogik
Ungdomsvetenskap
Utvecklingspsykologi
Tyska
Organisationspsykologi, 5 sp
Emotioner, 5 sp
Franska 2, 5 sp
Etik och religion, 2 sp
Konst och skapande i helhetsperspektiv, 3 sp
Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp
Idrottsledarskap, 5 sp
Glada dryckesbröder, citronskal och tulpaner, 5 sp
Storolyckor, katastrofberedskap, 5 sp
Kulturmarknadsföring, 5 sp
Teoretiska perspektiv på masskommunikation och massmedier, 10 sp
Norska, grundkurs, 5 sp
Barnneuropsykologi, 5 sp
Finansiell analys, 5 sp
Familje- och kvarlåtenskapsrätt I, 5/7 Sp
Spanska 2, 5 sp
Utvecklingsstörning och autism, 5 sp
Unga med risk för marginalisering, 5 sp
Aggression Replacement Training (ART), 5 sp
Tyska 1, 5 sp
Yrkeshögskolekurser
Informationsbehandling
Informationsbehandling
Vi



Illustrator, grundkurs 1,5 sp
InDesign, grundkurs 1,5 sp
ordnar också
Kompletterande studier & lämplighetsprov för behörighet som socialarbetare på Åland
Högskoleprovet
Öppna föreläsningar
Mer info hittar du på Öh-webben, www.ha.ax/open fr. o m nästa fredag.
Anmälningar tas emot fr. o m tisdagen den 19 maj 2015 prick kl. 9.00
Högskolan på Åland, Öppna högskolan | PB 1010, AX-22 111 Mariehamn
Tfn +358 (0)18 537 711 | Fax +358 (0)18 22 160 | E-post [email protected] | Webb www.ha.ax/open