Logistik, skatt och tull

Posten Åland
Presentation:
Skattegränsen och olika lösningar
gällande postorder
Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom
12.5.2015
SKATTEGRÄNSEN I ETT NÖTSKAL
Tullkunder, finns två olika:
Hemförtullare och Tullkunder med skattegränsnummer
- Skattegränsnummer skall alltid anges på försändelsen/paketkortet.
- Tullkunder gör momsredovisning direkt till Tullen.
- Mottagaren av paketen betalar momsen till avsändaren.
Hemförtullare:
- Hemförtullare är t.ex. Anttila, Ellos, Hobby Hall, stora postorderföretag och
Posten Åland.
- Avsändarens nummer används alltid xxxx-xH.
- Momsredovisning per data direkt till Tullen.
Tullkunder:
- Avsändarens eller mottagarens nummer används xxxx-x.
- Tullkunder gör pappersredovisning eller per data till Tullen.
Den åländska särställningen
Den åländska särställningen har en direkt inverkan på företag med
mervärdesskatteundantag, såsom banker, försäkringsbolag och
välgörenhetsorganisationer.
Bakgrund
Åland hör tillsammans med Finland till Europeiska gemenskapens
tullområde, men inte till skatteområdet. Detta innebär att man vid
leverans av varor från landskapet Åland till fastlandet eller till annat
EU-land inte kan tillämpa bestämmelser som gäller Finlands interna
beskattning, utan då måste man tillämpa bestämmelser som gäller
import från länder utanför EU. Detta innebär att Åland kan skicka
försändelser momsfritt om de är under en viss gräns. På motsvarande
sätt ska man vid leverans av varor från fastlandet/Europa till Åland
tillämpa bestämmelser som gäller export till länder utanför EU.
Porto är en betalning för transport och beaktas därmed som en
transport till eller från ett land utanför EU och faktureras därför utan
moms.
MOMSREGELER
Moms betalas när momsbeloppet blir 5,- euro. (Ändrades 2013 till 5,- från 10,-)
Följande gränser gäller momsfrihet:

24 % moms då värdet av varan är max 22,00 euro (varor och tjänster) momsen =
4,99 (upp till 22,00 euro lågvärdesgräns).

14 % moms då värdet av varan är under 35,65 euro (livsmedel) momsen = 4,99.

10 % moms då värdet av varan är under 49,90 euro (böcker, trycksaker med ISNBkod över 16 sidor ej till försäljning, läkemedel, vissa samlarföremål, t.ex. mynt där
värde bestäms enligt t.ex. guld- eller silverhalten) momsen = 4,99.
POSTORDER
-
Börja i liten skala, inte för många produkter
-
Helst inte ömtåliga saker (ej bräckligt brev)
-
Tänk på att ha passande emballage och emballage som håller
för transport
-
Porto (via Porto betalt)
-
www.posten.ax
-
Posten tillhandahåller tjänster för packning och distribution enligt
kundspecifika lösningar
-
Posten har speditionstjänster
MARKNADSFÖRING

Vart vill jag vända mig?

Egen hemsida med webbshop?

Betallösningar?

Samarbete med andra?

Marknadsföring på nätet?
ÅLAND

Brev, skrymmande brev

Ålandspaket

Postpaket, hämtas på adresspostkontoret

Kurir Standard, körs hem följande dag

Kurir Express, körs hem samma dag (inlämnat före kl. 12)

Tilläggstjänst postförskott, tilläggsavgift

Mottagaren måste betala innan försändelsen lämnas ut
FINLAND

Brev, skrymmande brev

”Småbrev” (kundspecifik lösning)

Postpaket 16, hämtas på adresspostkontoret

Paket Standard 14, körs hem

Paket Express 9, körs hem (endast på fastställda områden)

Tilläggstjänst postförskott, tilläggsavgift, mottagaren måste betala
innan försändelsen lämnas ut
SVERIGE

Brev, skrymmande brev

Paket, Economy (och Priority

Tänk på exportreglerna


Tullens regler
Förenklad export vid värde under 1.000,- euro

Tullens regler
ÖVRIGA LÄNDER

Paket Priority

Landsvisa begränsningar

Begränsningar i flygtrafik


Förbjudna försändelser


T.ex. lithiumbatterier
t.ex. Smycken till vissa länder
Export

Tullens regler

Inom EU eller utanför EU
Prisexempel för brev registrerade via Porto betalt, vikt 249 gram, listpris
Brev Economy
Åland
Finland
Norden
1,298 + moms
1,644
3,078
Åland
Finland
Norden
1,724 + moms
2,479
4,427
Brev Priority
Skrymmandeavgift (ej inom Åland vid Porto betalt)
Finland Economy 2,50 Priority 4,10
Norden 4,10
Prisexempel för paket registrerade via Porto betalt
Paket Åland
Finland
Sverige (Economy)
Från 3,95 + moms
Från 7,20
9,20 + 1,10/kg
Sverige / Danmark (Priority)
28,90 + 2,40/kg
Försändelser med streckkod spårbara
Ersättning vid försvinnande beroende på produkt och vart
Transportförsäkring via t.ex. Alandiaförsäkringar
LOGISTIK
Sverige-bil
Samarbetet med olika transportbolag
Spedition och förtullningar
KONTAKTA OSS
Posttjänster
Tina Hietanen-Rauttu
Tanya Nyblom
Christer Rydén
Logistik
Thomas Fagerstedt
Tack för visat intresse!