Plats Förslag Poäng 1 Hur ska Åland bli den mest

WorkShop 1 - Inflyttning.pdf.xlsx
Plats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14.1.2015
Förslag
Hur ska Åland bli den mest attraktiva platsen och det naturliga valet globalt
för etablerade och nya företag? Varför ska Facebook, Google med flera
placera sitt huvudkontor, supportcenter eller liknande på Åland?
Poäng
21
Hur integrera hela familjen, utöver den som redan fått arbete, i det åländska
samhället för att öka permanent arbetskraftsinflyttning?
Hur skall vi utveckla Åland för att attrahera omvärlden?
Hur kan vi förbättra hembygds- och näringsrätten på ett sätt som gagnar
positiv inflyttning?
Hur framhålla och marknadsföra möjligheterna att äga eget boende på
Åland?
Hur ska vi marknadsföra Åland så att potentiella inflyttare känner till att ett
hållbart Åland 2051 kommer att vara världens mest attraktiva och ekonomiskt
bärkraftiga samhälle att leva och bo i?
Varför vill vi ha inflyttning till Åland och hur tar vi tillvara på deras potential
och kompetens ?
Hur får vi varje hotellgäst i Stockholm att tänka tanken att flytta till Åland?
18
Hur kan vi bli av med "sanningen" att det är omöjligt att köpa en bostad på
Åland?
Hur får vi fler rika människor att flytta till Åland?
Hur kan vi lätta på/ta bort begränsningar såsom hembygdsrätt och näringrätt
för att få Åland attraktivare för inflyttning?
Hur kan vi få pensionärer lönsamma som inflyttare och utnyttja att vi har
världens bästa samhälle att sälja?
Hur många invånare vill vi ha på Åland?
Hur kan vi garantera vår levnadsstandard vi har idag vid en stor inflyttning?
8
WS1 Inflyttning
14
14
10
10
9
9
8
6
6
6
6
1 av 2
WorkShop 1 - Inflyttning.pdf.xlsx
15
Not:
14.1.2015
diskussion:Ojämnt fördelat, dåligt utbud på plats att bo (nära havet?),
outbildade, svårt att styra med att få in lämlig kompetens, varför skall man
flytta hit
Hur ordnar vi arbete och boende och socialt sammanhang?
3
Workshop utförd av bord 16-30, därefter rankades förslagen av alla.
WS1 Inflyttning
2 av 2