Så jobbar vi på Praktiska Gymnasiet Vi är rädda om skolans miljö Vi

Så jobbar vi på Praktiska Gymnasiet
Vi är rädda om skolans miljö
Vi respekterar varandra
Vi informerar varandra tydligt och i god tid
Vi tänker på klassens och skolans bästa
Vi har alltid arbetskläder på karaktär
Beslutat på stormöte 2014-09-09
Ordningsregler
Elever och lärare skall gemensamt visa engagemang för att uppnå en undervisning av så hög kvalité
som möjligt. För att lyckas med detta skall alla följa gemensamma ordningsregler.
Sen ankomst
Läraren håller dörren stängd tills det att inledande genomgången är genomförd. Därefter kan
försenade elever få komma in i klassrummet. Eleven får sedan frånvaro för den tid de inte har varit i
klassrummet.
Mobil
Mobilen ska under lektionstid vara i elevens skåp alternativt i elevens väska eller jackficka, ljudlös.
Meddela läraren innan lektion om viktigt samtal väntas.
Om eleven inte lämnar sin mobil i skåpet utan uppvisar den i klassrummet kan läraren samla in
mobiltelefonen. Den elev som inte vill lämna sin mobil skall avvisas från lektionen. (Rektor
meddelas).
Förtäring
Fika gör vi gör vi på de raster som vi har på schemat.
Undantag kan ske vid nationellaprov.
Material
Varje elev ansvarar för att ta med material som t.ex. penna och anteckningsblock till lektionen.
Jag har tagit del av ordningsreglerna och lovar att följa dessa
__________________________________________________
Namn
Linköpings Praktiska Gymnasium Roxengatan 11 582 73 Linköping 013-20 99 80
www.praktiska.se/linkoping