SPRÅK OCH LITTERATUR

ÖPPNA SEMINARIER INOM
VÅREN
2015
SPRÅK OCH LITTERATUR
11 februari
Kritikens modus och materialitet
Tid: 13:15–14:45
Lina Samuelsson föreläser om Kritikens modus och materialitet. Ansvarig: Ingemar Haag
Plats: U3-111, Västerås
25 FEBRUARI
Översättning som språkriktighetsträning i engelska
Tid: 13:15–14:45
Plats: U2-046, Västerås
Marie Källkvist, professor i engelska vid MDH föreläser om Översättning som språkriktighetsträning i engelska:
en studie av klassrumsinteraktion. Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson
4 mars
Vad innebär det att söka efter Viktor?
Tid: 13:15–14:45
Plats: U3-083, Västerås
Marie Öhman presenterar ett förslag till en artikel med den preliminära titeln Vad innebär det att söka efter Viktor?
– Åsa Nelvins Kvinnan som lekte med dockor och Karolina Ramqvists Alltings början. Ansvarig: Ingemar Haag
11 mars
Läsa närmare - den poetiska texten i klassrummet
Tid: 13:15–14:45
Plats: Case, Västerås
25 mars
Peter Degerman, Mittuniversitetet, presenterar sin avhandling Läsa närmare - den poetiska texten i klassrummet som
behandlar den svenska litteraturdidaktiken. Ansvarig: Ingemar Haag
SAVE THE DATE - Ämneslärarprogrammets dag
26 mars
PRAXIS
Plats: Stockholm
Program meddelas senare. Ansvarig: Håkan Landqvist
8 APRIL
Ekokritiskt forum
TID: 13:15–14:45
Plats: U3-104, Västerås
Henrik Otterberg, Göteborgs universitet, presenterar sin avhandling Alma Natura, Ars Severa: Expanses &
Limits of Craft in Henry David Thoreau. Ansvarig: Marie Öhman
13 maj
PRAXIS (preliminärt)
Plats: Västerås
Program meddelas senare. Ansvarig: Håkan Landqvist
20 maj
Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap
TID: 13:15–14:45
Plats: H553, Eskilstuna
Birgitta Norberg Brorsson presenterar ett utvecklingsprojekt initierat av verksamma lärare.
Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson
2 JUNI
Forum för flerspråkighet
TID: 13:15–14:45
Natalia Ganuza och Christina Hedman, Stockholms universitet. Ansvarig: Karin Sheikhi
Plats: H553, Eskilstuna
ANMÄLAN OCH KONTAKT
Seminarierna är öppna och alla som är intresserade är välkomna att delta. Ingen föranmälan behövs.
Kontaktperson för SOLD: Eva Sundgren, [email protected]
Läs mer om SOLD: http://mdh.se/forskning/inriktningar/utbildningsvetenskap-och-matematik/sold