Ladda hem handboken för skalelement här.

INLEDNING
Användningen av skalelement underlättar uppförandet av
väggar och valv. Men det medför en del nya risker att skadas.
Denna handbok i checkliste-form ger förslag på hur man ska
jobba för att minska riskerna.
ARBETSBEREDNING
I god tid för montaget har man en Arbetsberedning.
Arbetsledare, montörerna och vid behov skyddsombud
medverkar. Man går igenom en checklista och diskuterar:
•
riskanalys
•
arbetsgången: metoder, verktyg, lyftredskap, hjälpmedel…
•
montageordning
•
tidplan
Ett exempel:
Headset är bra för att kommunicera med
kranföraren, så att montageledaren har två
händer att jobba med! Om man har mikrofon
i handen och behöver släppa för att styra
elementet och sedan behöver ropa "stopp" så
hör inte kranföraren det…
2
FRÅN FABRIK TILL BYGGE
Rätt lastordning minskar onödig hantering och risker.
FRÅN LASTBIL TILL MONTAGEPLATS
Ofta väger elementen mer än angivet. Räkna med 10 % mer
vikt. Se till att ha :
•
Tillräckligt stor kran
•
Godkända, justerbara, lyftredskap
VID MELLANLAGRING
•
Meddela fabriken rätt lastordning.
•
Bestäm plats för mellanlagring.
•
Använd avsedda ställningar.
3
HJÄLPMEDEL
Använd Montagehandtaget Conny för att styra elementet.
TA ALDRIG I UTSTICKANDE ARMERING!
Risken att du blir av med eller klämmer fingrar är stor!
4
Hängstegen (vänstra bilden nedan) används för att ta sig upp
till skalelementkan-ten. Predikstolen (högra bilden) kan
användas när man har gott om plats.
Gjutbryggan med fallskydd används vid över 2 m höjd.
APJ-bygeln
5
UTPLACERING AV ELEMENT
•
Utgå från höjdfix.
•
Markera vägglinjen och väggskarvarna i förväg.
•
Fäst träklossar på insidan av väggen 70-100 cm från
väggskarven för att styra elementet i sidled.
•
Lägg ut och väg in pallbrickor.
•
Kolla att förtagningsjärnen sticker rätt upp och är innanför
linjen på insidan av skalelementet.
Spett kan användas för justering av element
•
•
•
Lyft elementet på plats.
Använd Montagehandtaget för att styra elementet.
Efter utplaceringen: fäst elementen med väggstöd i
vägg och valv. Saknas valv eller bottenplatta, stötta mot
betongblock.
6
FALLSKYDD
•
•
•
•
•
•
•
•
Vid höjd mer än 2 m används alltid fallskydd. Montera det
direkt efter att elementet är på plats, då kran finns.
Använd hängstegen eller predikstolen vid montage av
gjutbryggan / arbetsplattformen.
Plasthylsor fästs runt APJ-byglarna innan de lyfts på plats.
APJ-byglarna hängs på väggen med sidoavstånd 2,0-2,5 m
3 ställningsplank samt sparkbräda läggs ut. Man bör ha
minst 50 cm överlapp på planken. Spika fast dem i
konsolens träinlägg. 2”4 reglar läggs i stolpen.
Gavelgrindar (t.ex. Combisafe) hängs på sidorna i varje
ände på gjutbryggan/arbetsplattformen.
Combisafe’s motfallsskydd fästs i ingjutna hylsor i
elementet på den andra elementsidan eller så kan lösningen
som i bilden ovan väljas, sidoavstånd 2,0-2,4m.
Använd skyddsglasögon/visir för att undvika att få betong i
ögonen.
Efter gjutning lyfts konsolen av och ingjutningshylsan blir
kvar. Hålet gjuts igen när man gjuter valvet.
7
YTTERHÖRNSARBETEN
•
Använd hängstegen när det är trång passage vid
skalelementets yttersidor och vid dåliga underlag. Stegen
hängs på skalelementets ena vägg och glider inte iväg.
•
Har man mer plats kan man använda Predikstolen.
•
C-byglar monteras i vägg 1 innan vägg 2 lyfts på plats.
•
Använd skyddsglasögon vid gjutningen för att undvika att
få betong i ögonen.
VÄGGSKARVAR
•
Formsätt skarvens ut- och insida med plyfa, reglar och
GEKU-lås
•
Spänn fast med GEKU-spännen.
•
OBS! Vid vattentät konstruktion, använd stag för detta.
8
MONTÖR, TÄNK PÅ:
Det är din hälsa och säkerhet det gäller!
Engagera dig i den även på jobbet! Du kan påverka din och
din kompis arbetsmiljö och hälsa.
•
Ta del av arbetsbeskrivningarna som finns och ta till dig
information om riskerna.
•
Använd rätt skyddsutrustning och metod för ändamålet.
•
Kräv att få rätt grejor för att kunna arbeta så säkert som
möjligt!
•
Använd din personliga skyddsutrustning: Hjälm,
skyddsskor, arbetshandskar, glasögon, hörselskydd,
arbetskläder och andningsskydd vid behov (halvmask eller
frisklufts-andningsskydd).
9
FÖRETAGSLEDARE/ARBETSLEDARE
•
Måste dra upp riktlinjerna för arbetet och "visa vägen".
•
Ska tala om hur montören ska utföra arbetet. Det ska tas
upp på arbetsberedningen.
•
Se till att alla har utbildning för det arbete de gör.
•
Företagsledare ska upprätta arbetsmiljöplan. Den ska
innehålla riskanalys och skyddsinstruktioner. Den ska
finnas på arbetsstället och uppdateras kontinuerligt.
•
Gör utvärdering/uppföljning vid byggslutsträffar där
följande tas upp:
-
Hur gick det?
Vad fungerade bra?
Vad fungerade inte/dåligt?
Vad kan göras bättre?
Det är lämpligt att de som var med vid
arbetsberedningen är med i byggslutsträffen.
TILLVERKARE
•
Informera om metoder
•
Ha en dialog med bygget
•
Kan tillhandahålla handbok, handtag, stege,…
10
ANTECKNINGAR
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
11
Denna handbok kan beställas hos APJ Betong & Anläggningsteknik AB på tel: 08-758 15 75 eller via e-post: [email protected]
Den kan också hämtas från hemsidan www.apj.se.
Den är framtagen i samarbete med ERAK, Ergonomi &
Akustik HB i ett projekt stött av SBUF m. fl.
ERAK
12
Ergonomi &
Akustik HB