LEK MED KARTAN - Tyresö kommun

TYRESÖ STRAND
TYRESÖ CENTRUM
KRUSBODA
BREVIK
TROLLBÄCKEN
LEK MED KARTAN
Känner du igen Tyresö? Kan du hitta var du bor?
Färglägg och rita in det du tycker ska finnas i
kommunen. Hitta inspiration i framtidsbilderna
i tidningen TYCK OM TYRESÖ 2035.
tyreso.se/2035
TYRESTA NATURRESERVAT