SPF TYRESÖ SENIORER

SPF TYRESÖ SENIORER
SENIORER I TIDEN
Inflytande Valfrihet Livskvalitet
Verksamhetsplan 2015
Styrelsen
Sammanträder en gång per månad med uppehåll under sommarmånaderna.
Därutöver extra AU-möten eller andra möten vid behov.
KPR
Föreningen representeras av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare i det
kommunala pensionärsrådet (KPR).
Södertörnsgruppen
Föreningen fortsätter sin medverkan i Södertörnsgruppen, som är ett
samverkansforum för SPF:s lokalföreningar i södra länsdelen av Stockholmsdistriktet.
Nya medlemmar
Fortsatt satsning på medlemsrekrytering avseende både 65-åringar och 68åringar samt omhändertagande av nya medlemmar ska göras under året, bl.a
mot bakgrund av förslag från arbetsgrupperna i funktionärskonferensen 2014.
SPF-Nytt och Hemsidan
Sammanställning och distribution av fyra nummer av SPF-Nytt från TYRESÖ
SENIORER planeras, liksom regelbunden uppdatering av Hemsidan.
Studiecirklar
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan planeras studiecirklar och
kulturaktiviteter.
Föreningsträffar, studiebesök, och resor
Föreningsträffar, informationsmöten, besök på museer och institutioner, resor
m.m. planeras ske som tidigare. – Det är angeläget att medlemmarna härigenom får intressanta och roande upplevelser. Det är också en förhoppning att
medlemmarna även fortsättningsvis lämnar synpunkter och förslag om
programverksamheten.
Föreningsträffar planeras två gånger per månad med uppehåll för juni-augusti
och endast en i december och januari.
I maj planeras föreningens 30-årsjubileum äga rum med god mat och trevlig
underhållning. En skrift med beskrivning av verksamheten under de senaste
fem åren ska ges ut inför jubileet.
Minst ett studiebesök per månad med uppehåll under juli och augusti är vår
målsättning. Programgruppen arbetar vidare med att finna nya intressanta
platser att utforska.
1
Resor i form av dagsutflykter och längre resor planeras i samarbete med olika
resebyråer. Dessutom planeras resor i samarbete med Stockholmsdistriktet och
andra SPF-föreningar.
Promenader
Promenaderna på torsdagsförmiddagarna fortsätter som tidigare. Vi kommer
också att medverka i Tyresö promenadfestival den 13 – 26 april.
Loppis
En loppis, där det också ska finnas information för allmänheten om vår
verksamhet, ska anordnas i april och eventuellt även i höst.
Bokcirklar
Om möjligt ska ytterligare en ny bokcirkel startas efter de två som nu avslutat
sin verksamhet.
Boule
Boulespelet kommer liksom tidigare att pågå under den kalla årstiden i
boulehallen och under vår, sommar och höst på Amaryllisparken.
Klubbmästerskapet har fått sin givna plats hos oss och eventuellt kommer
antalet tävlingsformer att utökas med singel och trippeltävlingar.
Tävlingarna mot PRO kommer säkert att fortsätta och vår avsikt är att
återinföra de tidigare spelreglerna kring vandringspriset som gällde före
spelåret 2014. SPF:s Trångsundsveteraner kommer under vinterhalvåret på ett
efterlängtat tävlingsbesök hos oss med ett 10-tal spelare. Distriktsmästerskapet
går i år av stapeln i Botkyrka och vi kommer att delta och naturligtvis försöka
förbättra 2014 års resultat.
Vårt projekt med att förädla Amaryllisparken till ”Tyresö Boule Park” tänker
vi fortsätta att jobba med, men vissa moln har uppenbarat sig som förmörkar
boulehimlen. Kommunen har vissa dunkla planer på att bygga bostäder i
parken med kringliggande grönområde. Vi hoppas naturligtvis att ansvariga
inom kommunen kommer att lyssna på oss, så att den kommande byggnationen
kan genomföras tillsammans med vårt efterlängtade bouleprojekt i parken.
Bridge
Vi startar den 13 januari och avslutar vårbridgen den 26 maj. Vi spelar i
Föreningsgårdens samlingssal (Nyboda skolan) varje måndag mellan kl. 10:30
och 15:00. Under våren kommer vi att ha en ”Påsktävling” och på hösten en
”Jultävling” med priser till alla. En bridgeresa är bokad till den 7-8 maj med
Viking Lines Cinderella. Vi gör ett uppehåll under sommaren fram till den 25
augusti då vi startar igen. Julavslutningen blir den 15 december. Alla är
välkomna.
Fredagsmys
Vi fortsätter att samlas för enkel samvaro i Vuxenskolans lokaler en
fredagseftermiddag i månaden.
Friskvård
Lokala friskvårdsorganisatörer ska ges tillfälle att informera om sin verksamhet
på ett föreningsmöte. Qigongen planeras fortsätta.
Hörselombudet och synombudet kommer att informera om aktuella frågor.
Funktionärsträff
En träff för samtliga funktionärer planeras till början av hösten.
Golf
En vårtävling och en hösttävling på Tyresö golfbana planeras.
Handarbete
Handarbetskafé ordnas en gång i månaden i vår kanslilokal.
2
KiT
Konstnärskollektivet i Tyresö (KiT) fortsätter att måla i olja, akvarell och akryl
i Vuxenskolans lokaler på onsdagar.
Mattcurling
Mattcurling fortsätter på måndagar och torsdagar i Tyresö Sportcenter.
Medicinsk qigong och meditation
Träning med medicinsk qigong och meditation fortsätter under våren och
hösten.
Samhälls- och trafikfrågor
Information om samhälls- och trafikfrågor planeras ske under året. Vi ska
fortsätta att trycka på SL om införande av lokalbussar i Tyresö.
Sambacanasta Kortspelet sambacanasta fortsätter. Ett Tyresömästerskap i sambacanasta
planeras tillsammans med PRO under våren.
Sommaraktiviteter
Några sommaraktiviteter – utöver boule – planeras.
Sångkör
Tonåringarna fortsätter i samarbete med Vuxenskolan med träning varje tisdag;
likaså med framträdanden i liknande aktiviteter som under tidigare år.
Teaterbesök
Teaterombudet informerar om teaterföreställningar och tillhandahålla biljetter
till Stadsteatern och Dramaten.
Övrigt
SPF Tyresö Seniorers styrelse och funktionärer är angelägna att planera och
bedriva verksamhet som ger medlemmarna glädje och tillfredsställelse. En
önskan är att flera av medlemmarna ska medverka i föreningens aktiviteter. Du
är välkommen som funktionär eller deltagare. Det ger social samvaro och
gemenskap som berikar livet.
Tyresö i januari 2015
Styrelsen
3