Gårdens framtid avgörs

TISDAG 24 FEBRUARI 2015. MITT I TYRESÖ 5
nyheter 18 000 fordonsägare
krävdes på en straffavgift för att
de glömt betala trängselskatt i
Stockholm – utan att först ha fått
en faktura.
Nu backar Transportstyrelsen.
Ett datafel var orsaken till att
cirka 18 000 fordonsägare i Stockholmsområdet inte fick räkningen
för trängselskatt i sin brevlåda.
I stället kom i torsdags påminnelsen – med 500 kronor i extra
avgift.
Många arga bilister ringde
Transportstyrelsen, som dagen
efter meddelande att de drabbade
slipper straffavgiften och ska få ett
informationsbrev.
Trängselskatten ska däremot
betalas.
arkivfoto
18 000 slipper straffavgift för biltull
stort polispådrag
vid Gängbråk i centrum
Tyresö Flera polispatruller
Tusentals bilägare fick aldrig någon faktura för trängselskatten.
kallades till Tyresö centrum vid
ettiden natten till i lördags där
det pågick ett gängslagsmål.
Ett tiotal berusade personer
hade samlats och slogs utanför
en restaurang i centrum.
Bonden Martin Magnusson håller fast vid att inte fortsätta arrendera Uddby gård. ”Nu ska vi driva Uddby gård på ett bra sätt tiden ut”, säger han.
Polisen kunde beslagta både
knivar och knogjärn.
Ingen ska ha kommit till
skada, så inget tyder på att
tillhyggena som beslagtogs
användes av de berusade
­personerna under slagsmålet.
Foto:stefan källstigen
Gårdens framtid avgörs
l Uddby gård kan bli hembygdsmuseum eller kafé med ”grön terapi”
Reaktionerna har varit
starka sedan Lokaltidningen Mitt i berättade
att syskonen ­Magnusson
lämnar U
­ ddby gård. En
del är oroliga över vad
som ska hända med det
populära besöks­målet.
– Många besökare är
ledsna och besvikna,
­säger Martin Magnusson.
Uddby gård har arrenderats av
familjen Magnusson i nära i 90
år. Sedan 60-talet är det kommunen som tagit in arrendet. Men
nu har alltså Magnus Magnusson
och hans syster Viktoria beslutat
att inte förnya avtalet med kommunen, vilket har förfärat många
läsare.
Beskedet kom i samband med
att kommunen ville förhandla om
det nuvarande arrendet, som ligger på 27 000 kronor per år, inklusive bostad. Kommunens nya
bud var 127 000 kronor per år för
arrende och bostad.
Dick Bengtsson, kultur- och
fritidsnämndens
ordförande, berättar att de ser
över alla arrenden Martin
i kommunen i ­Magnusson.
samband med att
de löper ut. I samband med förhandlingen fick det rådet av en jurist att komma med ett högt bud.
– Syftet var aldrig att höja arrendet så mycket, utan snarare
att få motparten till förhandlings­
bordet, säger han.
När de väl träffades för förhandling var det inte tal om en arrendehöjning, förutom att kommunen
ville ta ut en rimlig marknadsmässig hyra för bostaden som ingår
i arrendet, förklarar Dick Bengtsson.
Martin Magnusson berättar att
beslutet att lämna gården framför
allt grundar sig på andra saker än
de senaste förhandlingarna.
– Det är så många delar i det.
Det är speciellt att ha offentlig sektor som jordägare. Det är många
kockar som ska in och peta i saker
och ting. Vi har saknat helhets­
perspektivet, säger han.
Finns det något som kan få er att
stanna kvar?
– Beslutet är taget och inget
kommer att ändra på det. Nu ska
vi driva Uddby gård på ett bra sätt
tiden ut, säger Martin Magnusson.
Han tror inte det kommer att vara
några problem för kommunen att
hitta någon som vill ta över gården.
– Det kommer att vara lång kö.
Jag hoppas bara att de ser gårdens
potential och behåller en del av
djurbeståndet och satsar på den
kulturhistoriska delen.
Enligt Britt-Marie Lundberg
Björk, chef för utvecklingsförvaltningen, har de redan fått in samtal från intresserade, men ännu
vet inte kommunen vad man letar
efter.
– Jag har tillsatt en arbetsgrupp
där vi tittar på olika spår, för att
det ska kunna rulla på med en
verksamhet direkt när de frånträder arrendet. Gården betyder så
mycket för våra kommun­invånare,
Kan även bli ett nytt arrende
w Kommunen vill bevara och utveckla gården. Tre förslg har varit
på tapeten:
w En möjlighet är att starta ett
hembygdsmuseum och en utveckling av naturskolan.
w En annan vore ”Grön terapi”
med småskalig ekologisk odling
och kafé, likt det i Alby friluftsgård.
w Ett tredje vore ett utvidgat
jordbruksarrende där arrendatorn
åtar sig vissa uppgifter även inom
Alby naturreservat.
så det är oerhört väsentligt att det
inte bara blir tomt, säger BrittMarie Lundberg Björk, som räknar med att ha ett förslag att lägga
fram till politikerna vid halvårsskiftet.
Hur ser chansen ut för att en ny
bonde ska ta över?
– Vi har inte undersökt marknaden, så vi det inte alls hur intresset
ser ut, säger Britt-Marie Lundberg
Björk.
Oavsett om det blir en ny bonde
eller inte lovar hon att det kommer att finnas djur på gården även
i framtiden. Det öppna landskapet
ska bevaras och stallverksamheten kommer att finnas kvar.
Syskonen Magnussons arrende
går ut i mars 2016 och i flytten följer alla djur och inventarier med.
Martin berättar att de har nya projekt på gång, men han vill inte avslöja något än.
l  Jill Pettersson
[email protected]
tel 550 550 00