Uddby gård blir utan bonde

TISDAG 3 FEBRUARI 2015. MITT I TYRESÖ 5
stockholm Finansmannen Peter
Wallenberg kommer att jordfästas
på onsdag den 4 februari i Katarina
kyrka på Södermalm.
Det beräknas komma hundratals
gäster till begravningsceremonin
och bland dem märks, förutom den
närmaste familjen och vännerna,
också många toppar från svenskt
och utländskt näringsliv och top�­
politiker och tjänstemän.
– Med tanke på vilka som kom­
mer till begravningen blir också
säkerhetspådraget därefter, säger
Oscar Stege Unger, informations­
direktör på Wallenberg Founda­
tions AB till DN.
Efter begravningsceremonin
i Katarina kyrka hålls en särskild
mottagning på Grand Hôtel.
Vägval
”Stad och land”
w Centrala Tyresö expanderar
kraftigt och Bollmora industriområde blir stadskvarter.
w Tyresö centrum får t-bana.
w Övriga knutpunkter för
­kollektivtrafiken är Alléplan
och Strandtorget.
w Brevik fortsätter vara landsbygd.
w Naturskyddad mark bevaras vild och orörd.
Peter Wallenbergs begravningsceremoni hålls i Katarina kyrka.
Kommunens vindsnurra
ska invigas i sommar
TYRESÖ Invigningen av kom­
munens och Tyresö bostäders
vindkraftverk är planerad till
juni i sommar. Förhoppningen
är att vindkraftverket, som är
ett av flera i en kraftpark i Da­
larna, både ska ge miljövänlig
el och vara en lönsam affär. Det
sista är dock något som Erik
Lakomaa, ekonomie doktor vid
Handelshögskolan, ifrågasatt.
Enligt honom tar kommuner
som köper vindkraftverk en stor
ekonomisk risk.
Foto: Stefan Källstigen
välja väg
Foto: Leif R Jansson/TT
Hög säkerhet när Wallenberg begravs
Martin Magnusson har växt upp på Uddby gård. Vad han ska göra härnäst vet han ännu inte. ”Det får stjärnorna utvisa”, säger han.
Foto: Stefan Källstigen
Källa: förslag till
översiktsplan 2016-2035
... Eller fler höghus
som Tyresö View?
Uddby gård
blir utan bonde
l Syskonen Magnusson lämnar gården 2016
I nära 90 år har familjen
Magnusson arrenderat
Uddby gård i Alby friluftsområde.
2015 blir det sista.
– Vår och kommunens
syn på arrendet och
­Albys utveckling går
isär, säger Martin Magnusson.
översiktplanen lite som ett kontrakt för framtiden.
– Då kanske vi kan komma undan det här nimby-perspektivet
(Not in my backyard) som vi stöter på. Har vi bestämt att vi be-
höver bostäder till unga ska vi
också ha det, säger han.
Lena Ekman,
­Vissvass.
– Det är bättre att
bygga utspritt än att
bygga allt i Bollmora
och gärna en bland­
ning av hyresrät­
ter, bostadsrätter och villor. Och
satsa på bra bussförbindelser.
Tunnelbana får det inte bli.
Bengt Bohlin,
­Tyresö Strand.
– Om 20 000 flyt­
tar in i Bollmora blir
det ett som miljon­
getto. Det går att
sprida ut bebyg­
gelsen i många mindre kluster.
T-bana kommer inte behövas för
­bussarna håller världsklass.
l  Johanna Schalk
[email protected]
tel 550 551 35
Martin Magnusson och hans syster Viktoria har växt upp på Uddby
gård. Deras pappa, den kände politikern och Tyresökännaren Erik
Magnusson, föddes där. Marken
har familjen hyrt först av släkten
Lagergren och sedan 1960-talet är
det Tyresö kommun som tagit in
arrendet.
Men nu står det klart att Martin
Magnusson, hans syster och deras
familjer ska lämna Alby och Uddby
gård till mars 2016. Skälet är bland
annat en kraftig arrendehöjning.
– Vi hade planer för utveckling
av gården, men
när
kommunen
väsentligt ändrade förutsättningarna kände vi att
det inte var hållbart, säger Martin
Martin
Magnusson.
Magnusson.
Han menar också att han under
många år saknat en ordentlig vision för gården från kommunens
sida – nyckelpersoner att ha en dialog med.
– Kaféet kan man bygga vidare
på med skördedagar och cateringverksamhet. Ovanpå finns en utställning om Tyresös historia som
min pappa och hembygdsföreningen gjort. Det skulle kunna bli
ett museum, säger han.
Martin Magnusson säger o
ckså
stolt att Uddby gård faktiskt är ett
fungerande kretslopp – något som
även det är värt att visa upp.
För generationer av Tyresöbor
Nämns första gången 1409
w Uddby och Alby nämns första
gången i skriftligt material från
1409.
w Uddby gård var först i Tyresö
med att skaffa traktor, som
inköptes 1946.
w I dag kan Uddby gård beskrivas
som ett levande hembygds­
museum dit man kan komma
för att lära sig hur ett jordbruk
fungerar.
Källa: Tyresö kommun
har djuren på Uddby gård varit ett
kärt besöksmål. Tusentals elever
har blivit visade runt av Martins
mamma Marianne.
På Tyresö kommun har man nu
tillsatt en särskild grupp som ska
titta på hur Uddby gård ska skötas
i framtiden. Britt-Marie Lundberg
Björk, chef för utvecklingsförvaltningen, lovar att barn även i framtiden ska kunna komma till gården för att titta på djur. Stallet ska
bevaras liksom det öppna kulturlandskapet.
– Men om det blir genom att vi
hittar en ny arrendator eller någon annan typ av entreprenör vet
jag inte, säger hon.
Enligt henne damp syskonen
Magnussons besked ner som en
överraskning.
– Personligen tycker jag att det
är tråkigt. De var ju inbegripna i
att utveckla Albyområdet.
Erik och Marianne Magnusson
har blivit lovade att få fortsätta
hyra det hus vid Uddby gård där
de bor i dag, så länge de önskar.
Erik Magnusson är dock orolig för
gårdens och Albys framtid.
– Det skulle vara synd om djuren försvann eftersom de är av­
görande för naturvården i reservatet, säger han.
l  Johanna Schalk
[email protected]
tel 550 551 35